Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Per Magnus Nilsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Per Magnus Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Per Magnus Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Magnus Nilsson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10) [ Avslutad 2014 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-09-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:97 och dir. 2013:50
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 214:6 Män och jämställdhet
Medverkande :
Särskild utredare : Svend Dahl, fil.dr., fr.o.m. 2013-04-02 t.o.m. 2014-02-01
Särskild utredare : Per Magnus Nilsson, journalist, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2013-04-01
Sakkunnig : Karolina Vrethem, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-08-26
Sakkunnig : Linda Österberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-08-27 t.o.m. 2014-02-01
Expert : Andreas Bergström, tf. VD, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2014-02-01
Expert : Inti Chavez Perez, journalist, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2014-02-01
Expert : Fataneh Farahani, fil. dr., fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2014-02-01
Expert : Thomas Johansson, professor, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2014-02-01
Expert : Göran Johnsson, styrelseordförande, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2014-02-01
Expert : Marie Nordberg, docent, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2014-02-01
Expert : Petra Ulmanen, doktorand, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2014-02-01
Sekreterare : Niclas Järvklo, doktorand, fr.o.m. 2012-12-15 t.o.m. 2014-02-01
Sekreterare : Claes Sonnerby, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-02-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:97 Män och jämställdhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:50 Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:6 Män och jämställdhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Miljöprogramutredningen (Jo 1998:04) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]
Miljöprogramutredningen (Jo 1998:04)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-02-12
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:11.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:78 Jordbruk och miljönytta.
Medverkande :
Särskild utredare : Karl Olov Öster, expeditionschef, fr.o.m. 1998-04-01
Sakkunnig : Bengt Bengtsson, lantbruksdirektör, fr.o.m. 1998-04-29
Sakkunnig : Pernilla Ivarsson, departementsråd, fr.o.m. 1998-04-29
Sakkunnig : Per Wramner, generaldirektör, fr.o.m. 1998-04-29 t.o.m. 1999-06-08
Expert : Mikael Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1999-01-03
Expert : Göran Boberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-05-15
Expert : Sara Colliander, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-01-04
Expert : Peter Einarsson, lantbrukare, fr.o.m. 1998-05-15
Expert : Birgitta Ek, enhetschef, fr.o.m. 1998-05-15
Expert : Jonas Ericson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-05-15
Expert : LisBritt Ingelög, naturvårdsintendent, fr.o.m. 1998-05-15
Expert : Lars-Erik Lundkvist, förhandlingschef, fr.o.m. 1998-05-15
Expert : Per Magnus Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 1998-05-15
Expert : Gun Rudquist, agronom, fr.o.m. 1998-05-15
Sekreterare : Malin Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01
Sekreterare : Olof Johansson, biolog, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:78 Jordbruk och miljönytta – Nytt miljöprogram för jordbruket [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 1995:05) om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredningen (Jo 1995:05) om administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:83.
Lokal : Jordbruksdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 405 11 69 (Heuer).
Utredningen har avgett :
SOU 1996:65 Administrationen av EU:s jord- brukspolitik i Sverige. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Pär Granstedt, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-07-14 t.o.m. 1996-04-13
Bengt K.Å. Johansson, landshövding, fr.o.m. 1995-09-21
Sakkunnig : Lena Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-21 t.o.m. 1995-11-30
Sakkunnig : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-26
Sakkunnig : Mats Persson, överdirektör, fr.o.m. 1995-12-01
Sakkunnig : Dag von, departementsråd, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Eva-Stina Alfredsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Lars Amréus, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-03
Expert : Jan Olof Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Erik Brasch, lantbruksdirektör, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Maria Hessel, byrådirektör, fr.o.m. 1995-11-03
Expert : Anders Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Anna Karlgren, direktör, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Lars-Erik Lundkvist, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Per Magnus Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 1995-09-21
Expert : Pär Wik, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-21
Sekreterare : Mårten Edberg, civilingenjör, fr.o.m. 1995-10-16 t.o.m. 1996-04-21
Andreas Heuer, departementssekreterare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:65 Administrationen av EU:s jordbrukspolitik i Sverige [ pdf ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman