: : :

Medverkande i utredning : Per Lannerhed

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Per Lannerhed

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Per Lannerhed medverkat i:

Utredningen (U 1991:10) om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (U 1991:10) om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten


Beteckning : U 1991:10
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:67, 1993:99 och 1995:88.
Lokal :
0

Sammansättning


Jeding, Lars, fr.o.m. 1995-06-08
Lannegren, Göran t.o.m. 1995-06-07
Expert : Appelquist, Per
Expert : Engelhardt, Beila, fr.o.m. 1995-08-28
Expert : Kjellin, Per, fr.o.m. 1995-08-28
Expert : Lannerhed, Per t.o.m. 1995-06-07
Expert : Mellberg, Per
Expert : Odmalm, Christer
Expert : Stahle, Gun, fr.o.m. 1995-10-09 t.o.m. 1995-12-20
Sekreterare : Marén, Lars t.o.m. 1995-06-07
Sekreterare : von, Margaret, fr.o.m. 1995-08-07
Sekreterare : Törnblom, Ulf, fr.o.m. 1995-11-15
Almgren, Per t.o.m. 1995-06-07

Rapporter

SOU 1994:34Tekniskt utrymme för ytterligare
TV-sändningar
Delrapport 1995-11-08
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:67

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman