: : :

Medverkande i utredning : Per Krusell På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Per Krusell

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Krusell medverkat i ( 2 st. ):

Riksbankskommittén (Fi 2016:15) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Riksbankskommittén (Fi 2016:15)


Beteckning : Fi 2016:15
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-18
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22
Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13
Lokal :
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2019.

Sammansättning


Ordförande : Dillén, Mats, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-31
Ledamot : Alm Ericson, Janine, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Andersson, Jörgen, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-12-02
Ledamot : Dioukarev, Dennis, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Forssmed, Jakob, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Jacobsson Gjörtler, Jonas, fr.o.m. 2017-12-04 t.o.m. 2018-10-25
Ledamot : Kristersson, Ulf, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-15
Ledamot : Källström, Emil, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Lönnroth, Johan, fr.o.m. 2017-05-01
Ledamot : Nylund Watz, Ingela, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Olovsson, Fredrik, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Persson, Mats, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Ringholm, Bosse, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Roswall, Jessika, fr.o.m. 2018-12-03
Ledamot : Svantesson, Elisabeth, fr.o.m. 2017-10-16 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Wykman, Niklas, fr.o.m. 2018-10-26
Ledamot : Åström, Alice, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-04-30
Sakkunnig : Bunge, Aino, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-01-21
Sakkunnig : Elvingsson, Pär, fr.o.m. 2017-03-21
Sakkunnig : Englund, Peter, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Hansson, Jesper, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-08-23
Sakkunnig : Hedén Westerdahl, Ylva, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-10-07
Sakkunnig : Höglin, Erik, fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-01-31
Sakkunnig : Holmberg, Karolina, fr.o.m. 2018-10-08
Sakkunnig : Hörngren, Lars, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Kainelainen, Albin, fr.o.m. 2018-02-01
Sakkunnig : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2018-01-22
Sakkunnig : Krusell, Per, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Persson, Mattias, fr.o.m. 2017-02-20
Sakkunnig : Vredin, Anders, fr.o.m. 2017-02-20
Expert : Wejshammar, Christina, fr.o.m. 2017-02-20
Sekreterare : Engdahl, Susanna, fr.o.m. 2017-09-11
Sekreterare : Forssell, Eva, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare : Hjelm, Göran, fr.o.m. 2017-02-01
Sekreterare : Jonasson, Erik, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-05-31
Sekreterare : Lundberg, Lars, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2017-10-22
Sekreterare : Olofsson, Ragnar, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare : Schüllerqvist, Niklas, fr.o.m. 2017-03-20

Rapporter

SOU 2018:42Tryggad tillgång till kontanter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
LU 2011 Långtidsutredningen (Fi 2009:A) [ Ledamot ]

LU 2011 Långtidsutredningen (Fi 2009:A)


Beteckning : Fi 2009:A
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2015-12-02
Status : Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-07-01
Direktiv för
Lokal :

Sammansättning


Utredare : Nordström Skans, Oskar, fr.o.m. 2009-07-01
Eriksson, Stefan, fr.o.m. 2009-07-01
Lindahl, Lena, fr.o.m. 2009-07-01
Ordförande : Hassler, John, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Kramarz, Francis, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Krusell, Per, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : van den Berg, Gerard, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Zilibotti, Fabrizio, fr.o.m. 2009-10-12 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Brändström, Hugo, fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m. 2015-08-14
Sekreterare : Holmberg, Mikaela, fr.o.m. 2015-06-15 t.o.m. 2015-08-09

Rapporter

SOU 2010:88Vägen till arbete – Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration
SOU 2010:93Att skapa arbete – Löner, anställningsskydd och konkurrens
SOU 2011:2Välfärdsstaten i arbete. Inkomsttrygghet och omfördelning med incitament till arbete
SOU 2011:11Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande
SOU 2014:37De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys
SOU 2015:48Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen
SOU 2015:53The Welfare State and Economic Performance. Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2015
SOU 2015:90Utbildning för framtidens arbetsmarknad
SOU 2015:101Demografins regionala utmaningar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman