Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Per Borg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Per Borg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Per Borg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Borg medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om forskning och utveckling inom totalförsvaret (Fö 2000:02) [ Avslutad 2001 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om forskning och utveckling inom totalförsvaret(Fö 2000:02)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-03-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:14.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:84 Forskning och utveckling för totalförsvaret, kartläggning och probleminventering
SOU 2001:22 Forskning och utveckling för totalförsvaret
Medverkande :
Särskild utredare : Per Borg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2000-03-09
Sakkunnig : Michael Aust, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-06-05
Sakkunnig : Stina Gerdes, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-26
Sakkunnig : Kjell A. Jonasson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Bo Bernhill, överstelöjnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Anders Blom, professor, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Berndt Brehmer, professor, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Dag Brising, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Rolf Dahlberg, överstelöjnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Hans Elger, överingenjör, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Jan Foghelin, avdelningschef, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Per-Eric Gustavsson, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-06-17
Expert : Fredrik Hedén, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Birger Heldt, doktor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Johan Högberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jack Jacobsson, överingenjör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Mattias Jennerholm, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jan Lundberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Bo Richard Lundgren, utredningschef, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Karl-Gunnar Löfstrand, överingenjör, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Michael Moore, överste, fr.o.m. 2000-04-26 t.o.m. 2000-06-16
Expert : Bengt Sundelius, professor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Lennart Stenberg, kommendörkapten, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jan-Erik Svensson, överingenjör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Stefan Törnqvist, forskare, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Bo Wallander, kommendör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Lennart Lundh, byråchef, fr.o.m. 2000-05-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betalserviceutredningen (Fi 1998:04) [ Avslutad 1999 ] [ Särskild utredare ]
Betalserviceutredningen (Fi 1998:04)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-03-12
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:15.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:159 Kassaservice
Medverkande :
Särskild utredare : Per Borg, fr.o.m. 1998-03-12
Expert : Hans Bäckström, fr.o.m. 1998-07-01
Expert : Carina Crantz, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Staffan Hedlund, fr.o.m. 1998-07-01
Expert : Désirée Holmgren, fr.o.m. 1998-07-01
Expert : Håkan Klahr, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Thomas Norling, fr.o.m. 1998-07-01
Expert : Sten Selander, fr.o.m. 1998-07-01
Expert : Christina Westerling, fr.o.m. 1998-07-01
Sekreterare : Hjalmar Forsberg, fr.o.m. 1998-06-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:159 Kassaservice [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fi 1996:01) om utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen till myndigheterna [ Avslutad 1997 ]
Utredningen (Fi 1996:01) om utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen till myndigheterna
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:2.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:48 Arbetsgivarpolitik i staten - Fri kompetens och resultat Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per Borg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-02-16
Sakkunnig : Margareta Hammarberg, departementsråd, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Birgitta Heijer, departementsråd, fr.o.m. 1996-03-01
Sakkunnig : Per Virdesten, rättschef, fr.o.m. 1996-03-01
Expert : Göran Ekström, överdirektör, fr.o.m. 1996-03-01
Sekreterare : Britt-Marie Bystedt, pol.mag., fr.o.m. 1996-04-01
Mocki Hägg, civilingenjör, fr.o.m. 1996-06-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:48 Arbetsgivarpolitik i staten – För kompetens och resultat [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se, dir. 1995:4
Utredningen har avgett :
SOU 1995:129 En styrande krigsorganisation, om avsikterna med LEMO-reformen
SOU 1996:96 Strukturförändring och besparing. En uppföljning av genomförda förändringar inom försvarets ledningsorganisation.
SOU 1996:97 Effektivare försvarsfastigheter! Utvärdering av en reform
SOU 1996:98 Vem styr försvaret? Utvärdering av effekterna av LEMO-reformen
SOU 1996:99 Avvekling med inlärning. Erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av personal
SOU 1996:123 Iakttagelser och förslag efter omstruktureringen av försvarets ledning och stöd
SOU 1996:130 De två kulturerna. Om den civila och militära sektorns försök att styra varandra under fyra sekler
SOU 1996:131 Extern värdering av hot och förmåga. Bilagor med underlagsmaterial till UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123
SOU 1996:132 Det stora och snabba greppet. Om LEMO-reformens metoder och resultat Engelsk sammanfattning. A Comprehensive and Speedy Reform summary of an evalutation of the restructuring of the command and support structure of the Swedish armed forces. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Jeding, generaldirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Birgitta Heijer, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Dan Ohlsson, planeringschef, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-07-04
Sakkunnig : Ann-Sofie Löth, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Katrin Westling, bitr. kronodirektör, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Anders Bauer, fil.kand., fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Inge Danielsson, revisionschef, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Sven Rune Frid, avdelningschef, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Erik Kärnekull, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-26
Expert : Marja Lemne, organisationsdirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Ulrika Lindström, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-25
Expert : Björn Sylvén, fil. kand., fr.o.m. 1995-06-12
Expert : Katrin Westling, bitr. kronodirektör, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Christer Åkersten, pol. mag, fr.o.m. 1995-12-11 t.o.m. 1996-04-30
Expert : Per Borg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ingvar Ehrling, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lars-Erik Englund, generallöjtnant, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Bengt Gustafsson, general, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : , Furenius, Stefan överste 1., fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Krister Larsson, generalmajor, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lennart Myhlback, generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Gunnar Nordbeck, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lars-Bertil Persson, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Per Rudberg, viceamiral, fr.o.m. 1996-01-22
Sekreterare : Kristina Eklund, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-12
Sekreterare : Arne Granholm, ekonomie doktor, fr.o.m. 1995-05-04
Sekreterare : Sten Johansson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-06-30
Lena Niesink, fr.o.m. 1995-06-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman