Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Per Anders Johansson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Per Anders Johansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Per Anders Johansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Per Anders Johansson medverkat i ( 2 st. ):

Organisationskommittén med uppdrag att förbereda inrättandet av försäkringsmedicinska center (S 1999:03) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]
Organisationskommittén med uppdrag att förberedainrättandet av försäkringsmedicinska center (S 1999:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-04-15
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:30.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:5 Försäkringsmedicinskt Centrum - utredningar i socialförsäkringens tjänst
Medverkande :
Särskild utredare : Roland Nilsson, direktör, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Åke Eriksson, direktör, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Lisbeth Fagerkvist, utvecklingschef, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Göran Geiryd, utredningschef, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Per-Anders Johansson, försäkringsöverläkare, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Eva Maria Magnusson, enhetschef, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Mikaela Tollin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-04-08
Sekreterare : Rolf Bergman, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare : Yvonne Hilner, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Utredningen om processuella regler inomsocialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-09-10
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:73 och 2000:17.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:47 En handläggningslag. Förfarandet hos försäkringskassorna
Medverkande :
Särskild utredare : Carl Herman Bergh, f.d. kammarrättslagman, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-02-14
Särskild utredare : Tryggve Hellners, f.d. hovrättslagman, fr.o.m. 1999-02-22
Sakkunnig : Astrid Christiernsson, avdelningschef, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Astrid Eke, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-08-01
Sakkunnig : Åke Eriksson, direktör, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Birgitta von Euler Müller, skattejurist, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Eva Frånlund Althin, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-07-31
Sakkunnig : Pär Hemmingsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 1999-01-17
Sakkunnig : Elisabeth Lane, kansliråd, fr.o.m. 1998-10-15
Sakkunnig : Bo Nordelius, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 1999-10-24
Sakkunniga : Kjell Rempler, ämnesråd, fr.o.m. 1999-10-25
Sakkunnig : Anna Märta Stenberg, socialförsäkringsombud, fr.o.m. 1998-10-15
Expert : Per Anders Johansson, försäkringsöverläkare, fr.o.m. 2000-03-15
Expert : Benny Wärnehall, försäkringschef, fr.o.m. 2000-03-15
Sekreterare : Kristina Andersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2001-07-31
Sekreterare : Göran Lundahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:47 En handläggningslag – förfarandet hos försäkringskassorna [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman