: : :

Medverkande i utredning : Pelle Kölhed

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Pelle Kölhed

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Pelle Kölhed medverkat i ( 6 st. ):

LSS-utredningen (S 2016:03) [ Pågående ] [ Expert ]

LSS-utredningen (S 2016:03)


Beteckning : S 2016:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:40, dir. 2017:92, dir. 2017:120 och 2018:35
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 10 januari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-01-10
Särskild utredare : Pethrus, Désirée, fr.o.m. 2016-05-26 t.o.m. 2017-07-31
Sakkunnig : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2018-02-01
Sakkunnig : Dabaghi, Tawar, fr.o.m. 2016-09-16
Sakkunnig : Lahdo, Madeleine, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-05-22
Sakkunnig : Larsson, Malin, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31
Sakkunnig : Pålsson Alstergren, Susanna, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-01-16
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2017-05-23
Expert : Ådahl, Andreas, fr.o.m. 2017-01-17
Expert : Carp, Lena, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Holmlund Armerin, Signe, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Molinder Berglund, Cecilia, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Klein, Mikael, fr.o.m. 2018-02-01
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31
Expert : Rehnman, Jenny, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-05-22
Expert : Salomaa, Mille, fr.o.m. 2017-05-23
Expert : Thomsson, Håkan, fr.o.m. 2016-09-16
Eliasson, Bengt
Widegren, Cecilia
Lodenius, Per
Henriksson, Emma
Herrstedt, Carina
Dahlqvist, Mikael
Karlsson, Maj
Nilsson, Stefan
Sekreterare : Hultblad, Brigitta, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Höög, Helena, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2019-01-10
Sekreterare : Jakobsson Randers , Marie, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-01-10
Sekreterare : Ossowicki, Mattias, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Viklund, Anders, fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m. 2019-01-17

Rapporter

SOU 2018:88Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning Del 1
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08)


Beteckning : S 2015:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-23
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:134 och dir. 2016:81
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Brooks, Anna, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Feltelius, Hedvig, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Hektor, Anders, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Hermansson, Andreas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-09-11
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2016-10-03 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Törn, Marie, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Blomsten, Annica, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-09-04
Expert : Bucht, Gustav, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-08-09
Expert : Everitt, Emma, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Flyckt, Karin, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Gouali, Henrik, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Hammar, Lena, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Landfors, Pedro, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Lagerwall, Tomas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Persdotter, Maria, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Richter, Andreas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-12-31
Expert : Ström, Hans, fr.o.m. 2016-08-10
Sekreterare : Dahlin, Erika, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare : Ingmanson, Anna, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-05-31
Sekreterare : Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-05-31

Rapporter

SOU 2017:43På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Assistansersättningsutredningen (S 2013:07) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Assistansersättningsutredningen (S 2013:07)


Beteckning : S 2013:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:34
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rönn, Agneta, fr.o.m. 2013-05-02
Sakkunnig : Hermansson, Anders, fr.o.m. 2013-05-27
Sakkunnig : Johnsson, Helena, fr.o.m. 2013-09-09
Sakkunnig : Laudon, Inger, fr.o.m. 2013-05-27
Sakkunnig : Pålsson, Susanna, fr.o.m. 2013-05-27
Sakkunnig : Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-05-27 t.o.m. 2013-09-08
Expert : Hansson, Matilda, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Hedlin, Johan, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Karlberg, Therese, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Sjöquist, Peter, fr.o.m. 2013-05-27
Sekreterare : Bergström, Viktoria, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2014-02-23
Sekreterare : Janzon, Christina, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2014-02-14
Sekreterare : Saleh, Bessam, fr.o.m. 2013-05-20 t.o.m. 2014-02-23

Rapporter

SOU 2014:09Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:34 Översyn av ersättningen för personlig assistans [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om fritt val av hjälpmedel (S 2011:02) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om fritt val av hjälpmedel (S 2011:02)


Beteckning : S 2011:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-20
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-02-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:7
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bergh, Karin, fr.o.m. 2001-02-04
Sakkunnig : Boschnakova, Maria, fr.o.m. 2011-04-01
Sakkunnig : Ekman Aldén, Malin, fr.o.m. 2011-09-22
Sakkunnig : Eriksson, Ylva, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Sakkunnig : Rado, Szilárd, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Björquist, Ingalill, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Gotthard, Lars-Erik, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Expert : Hagersten, Anna, fr.o.m. 2011-09-22
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Lund, Ann, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Nilsson, Josefin, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Expert : Nylander, Per-Olov, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Olsson, Olle, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Strömgren, Jan-Peter, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Tängman, Sofie, fr.o.m. 2011-09-22
Expert : Vasberg, Irene, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Wennerberg, Anders, fr.o.m. 2011-04-01
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-12-31

Rapporter

SOU 2011:77Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:7 Fritt val av hjälpmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:77 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
LSS- och hjälpmedelsutredningen (S 2001:06) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

LSS- och hjälpmedelsutredningen (S 2001:06)


Beteckning : S 2001:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-01
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-10-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:81, dir. 2002:20, dir. 2003:111 och dir. 2004:100
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Persson, Catherine, fr.o.m. 2001-10-18
Sakkunnig : Elmefur, Henrik, fr.o.m. 2003-09-23
Sakkunnig : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-03
Sakkunnig : Liby, Karin, fr.o.m. 2004-05-03
Sakkunnig : Lidström, Sofia, fr.o.m. 2002-04-03 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Strömberg, Merja, fr.o.m. 2002-04-03
Sakkunnig : Stål, Mona, fr.o.m. 2002-04-03
Expert : Björk, Eva, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Breding, Jan, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Carlberg, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2002-09-25
Expert : Clevnert, Ulla, fr.o.m. 2003-02-17
Expert : Eklund, Ylva, fr.o.m. 2003-02-21
Expert : Ekstrand, Caisa, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2003-05-25
Expert : Forsberg, Susann, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Gullberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Gunvall, Per, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Janzon, Christina, fr.o.m. 2002-04-03 t.o.m. 2003-01-06
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Ljunghall, Bodil t.o.m. 2003-03-11
Expert : Nylander, Per-Olov, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Strömgren, Jan-Peter, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Söderström, Ingrid, fr.o.m. 2002-02-15 t.o.m. 2003-05-24
Expert : Walander, Håkan, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Wintzer, Stig, fr.o.m. 2002-02-15
Sekreterare : Johnsson, Ann-Christine, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Krönmark, Maria, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-08-29
Sekreterare : Lundman, Margita, fr.o.m. 2002-09-16 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Lööv, Guy, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2004-08-08
Sekreterare : MacArthur, Ian, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-04-30
Sekreterare : Nordgren, Camilla, fr.o.m. 2004-08-30 t.o.m. 2004-09-03
Sekreterare : Nyberg, Greger, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-11-14

Rapporter

SOU 2004:83Hjälpmedel
SOU 2004:103LSS – Särskilt personligt stöd m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:83 Hjälpmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:103 LSS – Särskilt personligt stöd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Funktionshindersdelegationen (S 1998:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ersättare för Johansson ]

Funktionshindersdelegationen (S 1998:B)Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 1998:B
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-22
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-03-05
Direktiv för
Lokal : Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 21 25 (Wada)

Sammansättning


Ordförande : Andnor, Berit, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-10-05
Ordförande : Engqvist, Lars, fr.o.m. 1998-03-05 t.o.m. 2004-09-12
Ordförande : Hallengren, Lena, fr.o.m. 2018-04-03
Ordförande : Larsson, Maria, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2014-10-02
Ordförande : Regnér, Åsa, fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2018-03-02
Ledamot : Andersson, Birgitta, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Ledamot : Arnholm, Maria t.o.m. 2013-03-31
Ledamot : Axelsson, Anita, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Ledamot : Bengtsson-Hayward, Kathleen, fr.o.m. 2008-04-09 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Berge Kleber, Lars, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Berge Kleber, Lars, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Bergsten Nordström, Elizabeth, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Bjöörn, Ingalill, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Bladh, Agneta, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Boström, Birgitta, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Bryntse, Sara, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-09-09
Ledamot : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2006-03-03 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-06-08
Ledamot : Eiken, Ingrid
Ledamot : Ekensten, Vilhelm, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Elebjörk Wahlström, Jonathan, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Ericsson, Dan
Ledamot : Eriksson, Gun, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Falemo, Elisabet
Ledamot : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2018-05-14
Ledamot : Färm, Ingemar, fr.o.m. 2005-09-09 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Grönlund, Jan, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Hallerby, Christer
Ledamot : Helin Hollstrand, Cajsa, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Holgersson, Lillemor, fr.o.m. 2016-05-14
Ledamot : Håkansson, Lotta, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Häggroth, Sören, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Häll Kellerman, Björn, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Jansson, Thomas, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-05-13
Ledamot : Johansson, Bengt-Erik, fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Johansson, Bengt-Erik, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Johansson, Maria, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Johansson, Maria, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Johansson, Maria, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Johansson, Pia, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Johansson Grip, Solveig, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2007-01-10
Ledamot : Krook, Anna-Lena, fr.o.m. 2001-06-14
Ledamot : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Lindberg, Amanda, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Lindvall, David, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Lööw, Lars, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Marcelind, Ragnwi
Ledamot : Mbuyamba, Agnetha, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Modig, Mia, fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Nilsson, Berndt, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Nilsson, Jenny, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Nolte, Lennart, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2007-01-10
Ledamot : Nordin-Olson, Eva, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Nordin-Olsson, Eva, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Nummi-Södergren, Tiina, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Nyman, Stig, fr.o.m. 2015-09-15 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Nyman, Stig, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Ohly, Lars, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13
Ledamot : Olsson, Bengt, fr.o.m. 2014-12-10 t.o.m. 2015-09-09
Ledamot : Paulin, Monika, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Ros, Inger, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Sejlitz, Hanna, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Steen, Marie, fr.o.m. 2018-05-14
Ledamot : Strömgren, Jan-Peter, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Stuart, Ulrika, fr.o.m. 2013-04-01
Ledamot : Thomsson, Håkan, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Thorgren, Gunilla, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Uddén Sonnegård, Eva
Ledamot : Uusman, Ines, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2018-05-13
Ledamot : Wallenius, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-14
Ledamot : Veer, Ragnar, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Vikenger, Agnetha, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-09
Ledamot : Wahrolin, Christina, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Ledamot : Westlund, Karin, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-04-08
Ledamot : Wyatt, Anna Karin, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-04-30
Ledamot : Zetterberg, Leif
Ledamot : Åsblom, Anna-Linnéa, fr.o.m. 2016-05-01
Ledamot : Öhrsvik, Lena, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2006-03-02
Ledamot : Östberg, Bertil
Suppleant : Bengtsson-Hayward, Kathleen, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2008-04-08
Suppleant : Bergwall, Marie-Jeanette, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1999-06-30
Suppleant : Bjöörn, Ingalill, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Blom, Anita S, fr.o.m. 2001-06-14
Suppleant : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Suppleant : Gruszka, Zygmunt, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Hagnell, Isabella, fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m. 2015-12-31
Suppleant : Johansson, Maria, fr.o.m. 2008-04-09 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Karlsson, Niklas, fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m. 2015-12-31
Suppleant : Karlsson, Åke, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Suppleant : Kleber, Lars-Berge, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Krook, Anna-Lena, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Lindström, Anders, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Lundgren, Maria, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-03
Suppleant : Lundin, Inge-Britt, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1998-06-16
Suppleant : Nordin-Olsson, Eva, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Paulin, Monica, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2002-09-30
Suppleant : Mellvig Lind, Jeanette, fr.o.m. 2005-02-04 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Wahrolin, Christina, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Veer, Ragnar, fr.o.m. 2009-09-25 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Wallin, Roger, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Suppleant : Westlund, Karin, fr.o.m. 2002-10-01
Suppleant : Wikström, Lars-Åke, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2009-09-24
Suppleant : Ytterberg, Marianne, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Åkerlund, Marianne, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Åsberg, Benny, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-28
Ersättare : Beermann, Madeleine, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare för Mbuyamba : Bengtsson-Hayward, Kathleen, fr.o.m. 2013-02-12 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Carlsson, Marina, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Foad Fathulla, Laith, fr.o.m. 2017-02-20
Ersättare : Foad Fathulla, Laith, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13
Ersättare : Gustafson, Anders, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Henningsson, Åsa, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Hübinette, Kerstin, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare för Berge-Kleber : Johansson, Bengt-Erik, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Bjöörn : Jonsson, Karin, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare : Lundekvam, Mattias, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Lundqvist-Brömster, Maria, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Stéen, Marie, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13
Ersättare för Burman : Wiborg, Meta, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Carlsson : Wallenius, Elisabeth, fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Forsén : Gruszka, Zygmunt, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Johansson : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Mbuyamba : Nummi-Södergren, Tiina, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-02-11
Ersättare för Nilsson : Sohlberg, Erika, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Nordin-Olson : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Strömgren : Degsell, Pontus, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Veer : Grape, Ulf, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare : Alván, Gunnar, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Franzén-Nordström, Camilla, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Grape, Ulf, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Huss, Lena, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Jansson, Thomas, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Jansson, Thomas, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-09-15
Ersättare : Lidbäck, Lise, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Lidbäck, Lise, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Lindvall, David, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-02-19
Ersättare : Lönnemark, Anne, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Modig, Mia, fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2017-02-19
Ersättare : Nyström Karlsson, Annika, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Olsson, Sofia, fr.o.m. 2017-02-20
Ersättare : Persdotter, Maria, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Rhenby, Birgitta, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Ros, Inger, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Sedvallson, Maritha, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Sköld, Tea, fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2014-06-09
Ersättare : Thomsson, Håkan, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Vestlund, Börje, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Wiborgh, Meta, fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Wiborgh, Meta, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Åkesson, Mats, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Åsblom, Anna-Linnea, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-04-30
Sekretariat: Blom, Michael, fr.o.m. 2002-08-31 t.o.m. 2011-08-14
Sekretariat: Gralberg, Anna, fr.o.m. 2007-02-01
Sekretariat: Gustafsson, Josefine, fr.o.m. 2016-08-31
Sekretariat: Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Sekretariat: Juhlén, Karin, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2013-01-13
Sekretariat: Lindahl, Emelie, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-01-31
Sekretariat: Lindahl, Emelie, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2015-09-01
Sekretariat: Lisskar-Dahlgren, Eva, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-01-31
Sekretariat: Wada, Jenny, fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2016-08-30
Sekretariat: Gustafsson, Josefine, fr.o.m. 2016-08-31 t.o.m. 2018-03-31
Sekretariat: Hellman, Therese, fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekretariat: Törneman, Janna, fr.o.m. 2019-01-21

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman