: : :

Medverkande i utredning : Pelle Kölhed

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Pelle Kölhed

Utredningar som Pelle Kölhed medverkat i ( 5 st. ):

LSS-utredningen (S 2016:03) [ Pågående ] [ Expert ]

LSS-utredningen (S 2016:03)


Beteckning : S 2016:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-05-16
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:40, dir. 2017:92, dir. 2017:120 och 2018:35
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 304 10 00
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2017-08-01
Särskild utredare : Pethrus, Désirée, fr.o.m. 2016-05-26 t.o.m. 2017-07-31
Sakkunnig : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2018-02-01
Sakkunnig : Dabaghi, Tawar, fr.o.m. 2016-09-16
Sakkunnig : Lahdo, Madeleine, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-05-22
Sakkunnig : Larsson, Malin, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31
Sakkunnig : Pålsson Alstergren, Susanna, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-01-16
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2017-05-23
Expert : Ådahl, Andreas, fr.o.m. 2017-01-17
Expert : Carp, Lena, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Holmlund Armerin, Signe, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Molinder Berglund, Cecilia, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Klein, Mikael, fr.o.m. 2018-02-01
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31
Expert : Rehnman, Jenny, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-05-22
Expert : Salomaa, Mille, fr.o.m. 2017-05-23
Expert : Thomsson, Håkan, fr.o.m. 2016-09-16
Eliasson, Bengt
Widegren, Cecilia
Lodenius, Per
Henriksson, Emma
Herrstedt, Carina
Dahlqvist, Mikael
Karlsson, Maj
Nilsson, Stefan
Sekreterare : Hultblad, Brigitta, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Höög, Helena, fr.o.m. 2016-10-10
Sekreterare : Jakobsson Randers , Marie, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2017-01-01
Sekreterare : Ossowicki, Mattias, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Viklund, Anders, fr.o.m. 2016-06-27

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08)


Beteckning : S 2015:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-23
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:134 och dir. 2016:81
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Brooks, Anna, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Feltelius, Hedvig, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Hektor, Anders, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Hermansson, Andreas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-09-11
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2016-10-03 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Törn, Marie, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Blomsten, Annica, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-09-04
Expert : Bucht, Gustav, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-08-09
Expert : Everitt, Emma, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Flyckt, Karin, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Gouali, Henrik, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Hammar, Lena, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Landfors, Pedro, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Lagerwall, Tomas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Persdotter, Maria, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Richter, Andreas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-12-31
Expert : Ström, Hans, fr.o.m. 2016-08-10
Sekreterare : Dahlin, Erika, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare : Ingmanson, Anna, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-05-31
Sekreterare : Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-05-31

Rapporter

SOU 2017:43På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen
Källa : Sveriges riksdag
Assistansersättningsutredningen (S 2013:07) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Assistansersättningsutredningen (S 2013:07)


Beteckning : S 2013:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:34
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rönn, Agneta, fr.o.m. 2013-05-02
Sakkunnig : Hermansson, Anders, fr.o.m. 2013-05-27
Sakkunnig : Johnsson, Helena, fr.o.m. 2013-09-09
Sakkunnig : Laudon, Inger, fr.o.m. 2013-05-27
Sakkunnig : Pålsson, Susanna, fr.o.m. 2013-05-27
Sakkunnig : Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-05-27 t.o.m. 2013-09-08
Expert : Hansson, Matilda, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Hedlin, Johan, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Karlberg, Therese, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2013-05-27
Expert : Sjöquist, Peter, fr.o.m. 2013-05-27
Sekreterare : Bergström, Viktoria, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2014-02-23
Sekreterare : Janzon, Christina, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2014-02-14
Sekreterare : Saleh, Bessam, fr.o.m. 2013-05-20 t.o.m. 2014-02-23

Rapporter

SOU 2014:09Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:34 Översyn av ersättningen för personlig assistans [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om fritt val av hjälpmedel (S 2011:02) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om fritt val av hjälpmedel (S 2011:02)


Beteckning : S 2011:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-20
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-02-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:7
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bergh, Karin, fr.o.m. 2001-02-04
Sakkunnig : Boschnakova, Maria, fr.o.m. 2011-04-01
Sakkunnig : Ekman Aldén, Malin, fr.o.m. 2011-09-22
Sakkunnig : Eriksson, Ylva, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Sakkunnig : Rado, Szilárd, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Björquist, Ingalill, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Gotthard, Lars-Erik, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Expert : Hagersten, Anna, fr.o.m. 2011-09-22
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Lund, Ann, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Nilsson, Josefin, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Expert : Nylander, Per-Olov, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Olsson, Olle, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Strömgren, Jan-Peter, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Tängman, Sofie, fr.o.m. 2011-09-22
Expert : Vasberg, Irene, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Wennerberg, Anders, fr.o.m. 2011-04-01
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-12-31

Rapporter

SOU 2011:77Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:7 Fritt val av hjälpmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:77 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
LSS- och hjälpmedelsutredningen (S 2001:06) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

LSS- och hjälpmedelsutredningen (S 2001:06)


Beteckning : S 2001:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-01
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-10-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:81, dir. 2002:20, dir. 2003:111 och dir. 2004:100
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Persson, Catherine, fr.o.m. 2001-10-18
Sakkunnig : Elmefur, Henrik, fr.o.m. 2003-09-23
Sakkunnig : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-03
Sakkunnig : Liby, Karin, fr.o.m. 2004-05-03
Sakkunnig : Lidström, Sofia, fr.o.m. 2002-04-03 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Strömberg, Merja, fr.o.m. 2002-04-03
Sakkunnig : Stål, Mona, fr.o.m. 2002-04-03
Expert : Björk, Eva, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Breding, Jan, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Carlberg, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2002-09-25
Expert : Clevnert, Ulla, fr.o.m. 2003-02-17
Expert : Eklund, Ylva, fr.o.m. 2003-02-21
Expert : Ekstrand, Caisa, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2003-05-25
Expert : Forsberg, Susann, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Gullberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Gunvall, Per, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Janzon, Christina, fr.o.m. 2002-04-03 t.o.m. 2003-01-06
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Ljunghall, Bodil t.o.m. 2003-03-11
Expert : Nylander, Per-Olov, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Strömgren, Jan-Peter, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Söderström, Ingrid, fr.o.m. 2002-02-15 t.o.m. 2003-05-24
Expert : Walander, Håkan, fr.o.m. 2002-02-15
Expert : Wintzer, Stig, fr.o.m. 2002-02-15
Sekreterare : Johnsson, Ann-Christine, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Krönmark, Maria, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-08-29
Sekreterare : Lundman, Margita, fr.o.m. 2002-09-16 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Lööv, Guy, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2004-08-08
Sekreterare : MacArthur, Ian, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-04-30
Sekreterare : Nordgren, Camilla, fr.o.m. 2004-08-30 t.o.m. 2004-09-03
Sekreterare : Nyberg, Greger, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-11-14

Rapporter

SOU 2004:83Hjälpmedel
SOU 2004:103LSS – Särskilt personligt stöd m.m.
Källa : Sveriges riksdag

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:83 Hjälpmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:103 LSS – Särskilt personligt stöd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman