: : :

Medverkande i utredning : Peder Cristvall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Peder Cristvall

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Peder Cristvall medverkat i:

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02)


Beteckning : Fi 2018:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:7
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 22 februari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2018-02-22
Sakkunnig : Pauli, Mikael, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2018-04-22
Expert : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2018-08-27
Expert : Cristvall, Peder, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Dölling, Anders, fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2018-08-26
Expert : Grefberg, Karin, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Henriksson, Jens, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Johannesson, Kristofer, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Kullman, Eva, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Persson, Ulrika, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Strömqvist, Anna-Karin, fr.o.m. 2018-03-26
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2018-03-26
Sekreterare : Gensmann, Camilla, fr.o.m. 2018-04-01

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2019:12 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman