Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Olof Petersson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Olof Petersson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Olof Petersson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Olof Petersson medverkat i ( 4 st. ):

Psykförsvarsutredningen (Ju 2018:06) [ Avslutad 2020 ]
Psykförsvarsutredningen (Ju 2018:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:80, dir. 2019:42, dir. 2019:62
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:29 En myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Danielsson, landshövding, fr.o.m. 2019-05-21 t.o.m. 2020-05-30
Sakkunnig : Filippa Arvas Olsson, ämnesråd, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Sakkunnig : Percy Hartoft, ämnesråd, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Sakkunnig : Ingvar Lindholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Sakkunnig : Petra Lärke, departementsråd och biträdande enhetschef, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Expert : Kerstin Bynander, ställföreträdande chefsjurist, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Expert : Stefan Lian, publiceringschef, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Expert : Lisa Simonsson Claréus, biträdande enhetschef, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Expert : Thomas Rotermund, säkerhetschef, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Expert : Mikael Tofvesson, enhetschef, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Expert : Anna Yngman, ställföreträdande kommunikationsdirektör, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25
Sekreterare : Magnus Hjort, bitr. stabschef, fr.o.m. 2019-05-27 t.o.m. 2020-05-30
Sekreterare : Stina Wessling, kommunikationskonsult, fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-05-30
Edvard Deverell, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Jesper Falkheimer, professor, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Elsa Hedling, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Brigitte Mral, professor emerita, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Gudrun Persson, docent, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Olof Petersson, professor emeritus, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Niklas Rossbach, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Hanna Smith, filosofie doktor, fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (U 1994:01) om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform [ Avslutad 1996 ]
Utredningen (U 1994:01) om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Utredningen har avgett :
SOU 1994:153 Ett nytt högskoleverk
SOU 1995:41 Allmän behörighet för högskolestudier
SOU 1995:71 Behörighet och urval
SOU 1996:21 Reform och förändring - Slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Dan Brändström, verkställande direktör, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Björn Andersson, stud., fr.o.m. 1994-09-13 t.o.m. 1995-06-30
Marianne Bauer, professor, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Leni Björklund, generaldirektör, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Claes Stud. Elmgren, t.o.m. 1996-02-29
Anders Flodström, professor, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Ebba Jansson, vice ordförande, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-02-29
Tore Janson, professor, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Nils Karlson, fil.dr., fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1994-10-07
Olof Petersson, docent, fr.o.m. 1994-04-14 t.o.m. 1996-02-29
Ulla Blomqvist, kanslichef, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Stig Forneng, kanslidirektör, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Solveig Hannersjö, rektor, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Peter Honeth, universitetsdirektör, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Arne Olsson, byråchef, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Ingegerd Palmér, rektor, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Erland Ringborg, utbildningsråd, fr.o.m. 1995-09-04
Anne-Marie Rydell, avdelningschef, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-07-21
Sakkunnig : Erland Ringborg, utbildningsråd, fr.o.m. 1994-10-27 t.o.m. 1996-02-29
Sakkunnig : Hans Strandell, departementsråd, fr.o.m. 1994-11-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lars Brandell, universitetslektor, fr.o.m. 1994-10-01 t.o.m. 1995-09-30
Expert : Sonja Dahl, direktör, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Stig Forneng, direktör, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Lars Lustig, byrådirektör, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Claes Petri, utredare, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Pia Wikström, rättsassessor, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-07-21
Sekreterare : Eva Ställdal, byråchef, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Birgitta Engman, byråassistent, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kvinnomaktutredningen (S 1994:09) [ Avslutad 1998 ]
Kvinnomaktutredningen (S 1994:09)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1994-09-15
Direktiv för se dir. 1994:102.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:83 Om makt och kön - i spåren av offentliga organisationers omvandling.
SOU 1997:87 Kvinnor, män och inkomster. Jämställdhet och oberoende.
SOU 1997:113 Mot halva makten - elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd.
SOU 1997:114 Styrsystem och jämställdhet. Institutioner i förändring och könsmaktens framtid.
SOU 1997:115 Ljusnande framtid eller ett långt farväl? Den svenska välfärdsstaten i jämförande belysning
SOU 1997:135 Ledare, makt och kön
SOU 1997:136 Kvinnors och mäns löner - varför så olika?
SOU 1997:137 Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden.
SOU 1997:138 Familj, makt och jämställdhet.
SOU 1997:139 Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Olof Petersson, docent, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1995-05-18
Kristina Persson, landshövding, fr.o.m. 1995-05-19 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Göran Ahrne, professor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Anna Jónasdóttir, universitetslektor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Inga Persson, professor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Elisabeth Sundin, universitetslektor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Eskil Wadensjö, professor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Sekreterare : Anna Jónasdóttir, universitetslektor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Anita Nyberg, univeristetslektor, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-12-31
Sekreterare : Christine Roman, fil. dr., fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Elisabeth Sundin, univeristetslektor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Jenny-Ann Brodin, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-06-30
Magdalena Czaplicka, fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m. 1996-08-12
Urban Gråsjö, fr.o.m. 1997-03-01
Gun Hedlund, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1996-12-31
Eva Lindblad, fil.kand., fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1998-01-31
Gunilla Rapp, fr.o.m. 1997-07-16 t.o.m. 1998-01-31
Janeth Stopar, fr.o.m. 1997-02-03 t.o.m. 1997-05-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommissionen (Fi 1992:19) om den ekonomiska politiken [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]
Kommissionen (Fi_1992:19) om den ekonomiska politiken
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1992:106.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:16 Nya villkor för ekonomi och politik
SOU 1993:16 Bilagedel 1 Ekonomikommissionens förslag
SOU 1993:16 Bilagedel 2 Ekonomikommissionens förslag Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Assar Lindbeck, professor
Ledamot : Torsten Persson, professor
Ledamot : Olof Petersson, docent
Ledamot : Birgitta Swedenborg, ek. dr
Sekreterare : Per Molander, tekn. dr
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:16 Nya villkor för ekonomi och politik [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman