Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Olle Edqvist

Sök kontaktuppgifter till Olle Edqvist på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Olle Edqvist

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Olle Edqvist medverkat i ( 5 st. ):

En rättslig reglering av forskningsetisk prövning (U 2001:A) [ Avslutad 2001 ]

En rättslig reglering av forskningsetisk prövning (U 2001:A)


Beteckning : U 2001:A
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2006-10-17
Status : Avsluta 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-03-12
Direktiv för
Lokal :
Arbetsgruppen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2001.

Sammansättning


Bystedt, Ann-Christine, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Forsse, Erik, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Jonsson, Lena, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare : Lindeblad, Eva, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Dahlqvist, Gisela, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Edqvist, Olle, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Eriksson, Robert, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Hansson, Bengt, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Hjelmdahl, Paul, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Ottosson, Mats Ola, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Rehnqvist, Nina, fr.o.m. 2001-04-09 t.o.m. 2001-06-30
Runmarker, Agneta, fr.o.m. 2001-04-09 t.o.m. 2001-06-30
Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Smedler, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Ternestedt, Britt-Marie, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Täljedal, Inge-Bert, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30
Westman Neasers, Sighild, fr.o.m. 2001-03-12 t.o.m. 2001-06-30

Rapporter

Ds 2001:62Etikprövning av forskning som avser människor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2001:62 Etikprövning av forskning som avser människor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Organisationskommittén för genomförande av ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering (U 2000:05) [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]
Organisationskommittén för genomförande av ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering (U 2000:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-04-19
Direktiv för organisationskommittén, se dir. 2000:33
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Delrapport Forskningsfinansiering i samverkan Dnr U2000/3031/F
Slutrapport Forskningsfinansiering i samverkan Dnr U2001/980/F
Medverkande :
Ordförande : Dan Brändström, verkst. direktör, fr.o.m. 2000-04-19 t.o.m. 2001-02-28
Ledamot : Desirée Edmar, museichef, fr.o.m. 2000-04-19 t.o.m. 2001-02-28
Ledamot : Per Eriksson, rektor, fr.o.m. 2000-04-19 t.o.m. 2001-02-28
Ledamot : Bo Sundqqvist, rektor, fr.o.m. 2000-04-19 t.o.m. 2001-02-28
Ledamot : Tjia Torpe, verkst. direktör, fr.o.m. 2000-04-19 t.o.m. 2001-02-28
Sakkunnig : Pär Omling, professor, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Erik Arnberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-06-25 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Robert Erikson, professor, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Lars Espeby, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2000-06-26 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Eva Lindeblad, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-06-26 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Susanne Moberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-06-26 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Göran A. Persson, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Ola Persson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-06-26 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Birgitta Råland, kanslirdå, fr.o.m. 2000-06-26 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Lisa Sennerby Forsse, avdelningschef, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Stefan Stenberg, kansliråd, fr.o.m. 2000-06-26 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Hans Svensson, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Astrid Uggla Nensén, kansliråd, fr.o.m. 2000-06-26 t.o.m. 2001-02-28
Kenneth Abrahamsson, Rådet för arbetslivsforskning, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Erland Bergman, Socialvetenskapliga forskningsrådet, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Ola Persson, Näringsdepartementet, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Stefan Stenberg, Socialdepartementet, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Gunilla Jönsson, Lunds universitet, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Sture Nordh, TCO, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Margareta Norell, Kungl. Tekniska Högskolan, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Kenneth Olausson, Interaktiva institutet, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Ola Persson, Näringsdepartementet, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Per Risberg, Handelskammaren i Jönköpings län, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Birgitta Råland, Näringsdepartementet, fr.o.m. 2000-06-19 t.o.m. 2001-02-28
Björn Linn, Chalmers Tekniska högskola, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Kerstin Lövgren, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Bruno Nilsson, Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Henning Rodhe, Stockholms universitet, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Kaj Rosén, Sveriges lantbruksuniversitet, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Folke Snickars, Kungl. Tekniska högskolan, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Erik Arnberg, Miljödepartementet, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Lars Espeby, Jordbruksdepartementet, fr.o.m. 2000-07-03 t.o.m. 2001-02-28
Huvudsekreterare : Klas Tennberg, planeringsdirektör, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-02-28
Sekreterare : Kristina Ahlström, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare : Eva Carlson, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2001-03-15
Sekreterare : Olle Edqvist, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Lars Fernvall, fr.o.m. 2000-05-23 t.o.m. 2000-12-31
Sekreterare : Marianne Glass, kanslichef, fr.o.m. 2000-09-18 t.o.m. 2000-12-31
Sekreterare : Madelene Sandström, kanslichef, fr.o.m. 2000-08-15 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Lisa Sennerby Forsse, avdelningschef, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2000-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgruppen med uppgift att föreslå en myndighetsorganisation för forskningsfinansiering [ Avslutad 1999 ] [ Huvudsekreterare ]

Arbetsgruppen med uppgift att föreslå en myndighetsorganisation för forskningsfinansiering


Beteckning : U 1999:C
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-09-06
Status : Avslutad 1999 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-05-12
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Wigzell, Hans t.o.m. 1999-11-15
Ledamot : Engwall, Gunnel t.o.m. 1999-11-15
Ledamot : Lübeck, Lennart t.o.m. 1999-11-15
Ledamot : Norrby, Erling t.o.m. 1999-11-15
Huvudsekreterare : Andersson, Johnny, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-10-31
Huvudsekreterare : Edqvist, Olle, fr.o.m. 1999-08-23 t.o.m. 1999-11-15
Bitr. sekreterare : Nordling, Cecilia t.o.m. 1999-11-15

Rapporter

Ds 1999:68Att finansiera forskning och utveckling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1999:68 Att finansiera forskning och utveckling [ pdf ]
Utredningen om Sveriges engagemang i viss storskalig forskning (U 1997:02) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Utredningen om Sveriges engagemang i viss storskalig forskning (U 1997:02)


Beteckning : U 1997:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-06
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:91.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Eberstein, Susanne, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Edqvist, Olle, fr.o.m. 1997-01-28 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Fagerström, Torbjörn, fr.o.m. 1997-01-15 t.o.m. 1997-04-30

Rapporter

SOU 1997:69Besparingar i stort och smått.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:69 Besparingar i stort och smått [ pdf ]
Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet [ Avslutad 1995 ] [ Sekreterare ]

Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet


Beteckning : UD 1992:06
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-14
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:59.
Lokal : Klarabergsgatan 23.
0123

Sammansättning


Ordförande : Mundebo, Ingemar t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Bahrke, Sigvard t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Carlsson, Mårten t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Dahl, Gudrun t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Gärde, Johan t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Hjern, Benny t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Holmberg, Sven t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Horn, Marie t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Karlström, Bo t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Mattsson, Britt-Marie t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Pettersson, Torbjörn t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Svensson, Kristina t.o.m. 1994-12-31
Huvudsekreterare : Sandgren, Claes t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Edqvist, Olle t.o.m. 1994-06-14
Sekreterare : Ganuza, Enrique t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Juhlin, Eva, fr.o.m. 1994-08-01 t.o.m. 1994-12-31
Nilsson, Anna t.o.m. 1994-03-13
Sandling, Kerstin t.o.m. 1994-12-31

Rapporter

SOU 1994:102Analys och utvärdering av bistånd.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:102 Analys och utvärdering av bistånd [ pdf ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman