: : :

Medverkande i utredning : Monica Kämpe

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Monica Kämpe

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Monica Kämpe medverkat i:

Utredningen (Fi 1994:03) om verksamheter som är beroende av statligt stöd [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Utredningen (Fi 1994:03) om verksamheter som är beroende av statligt stöd


Beteckning : Fi 1994:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:20.
Lokal :
0

Sammansättning


Norrbom, Claes-Eric
Expert : Hallgren, Thomas
Expert : Hedberg, Charlotte
Expert : Häggmark, Lars
Expert : Kämpe, Monica t.o.m. 1995-01-12
Expert : Lemne, Marja
Expert : Thorsell, Eva
Expert : Weibull, Knut
Expert : Wikström, Pia
Sekreterare : Isoz, Henning
Sekreterare : Markstedt, Lars

Rapporter

SOU 1994:147Former för statlig verksamhet.
Delbetänkande.
SOU 1995:93Omprövning av statliga åtaganden
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:20
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:147 Former för statlig verksamhet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:93 Omprövning av statliga åtaganden [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman