Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Michael Moore På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Michael Moore på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Michael Moore

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Michael Moore medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om forskning och utveckling inom totalförsvaret (Fö 2000:02) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Utredningen om forskning och utveckling inom totalförsvaret(Fö 2000:02)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-03-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:14.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:84 Forskning och utveckling för totalförsvaret, kartläggning och probleminventering
SOU 2001:22 Forskning och utveckling för totalförsvaret
Medverkande :
Särskild utredare : Per Borg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2000-03-09
Sakkunnig : Michael Aust, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-06-05
Sakkunnig : Stina Gerdes, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-26
Sakkunnig : Kjell A. Jonasson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Bo Bernhill, överstelöjnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Anders Blom, professor, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Berndt Brehmer, professor, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Dag Brising, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Rolf Dahlberg, överstelöjnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Hans Elger, överingenjör, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Jan Foghelin, avdelningschef, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Per-Eric Gustavsson, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-06-17
Expert : Fredrik Hedén, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Birger Heldt, doktor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Johan Högberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jack Jacobsson, överingenjör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Mattias Jennerholm, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jan Lundberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Bo Richard Lundgren, utredningschef, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Karl-Gunnar Löfstrand, överingenjör, fr.o.m. 2000-04-26
Expert : Michael Moore, överste, fr.o.m. 2000-04-26 t.o.m. 2000-06-16
Expert : Bengt Sundelius, professor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Lennart Stenberg, kommendörkapten, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Jan-Erik Svensson, överingenjör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Stefan Törnqvist, forskare, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Bo Wallander, kommendör, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Lennart Lundh, byråchef, fr.o.m. 2000-05-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Expert ]
Försvarsberedningen (Fö 1992:B) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1992-10-29 00:00:00
Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992, den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999 § 2, den 8 maj 2000 §§ 2 och 3, den 14 juni 2002 § 2, den 17 december 2003 § 1, den 16 december 2004 § 1, den 16 augusti 2005 § 1, den 15 januari 2007 § 1, den 30 november 2007 § 4, den 12 juli 2012 § 2, den 11 juli 2013 § 1, den 4 mars 2014 § 1, den 9 januari 2017 § 3, 13 mars 2019 § 1, den 11 mars 2020 § 1, den 15 maj 2020 § 5, den 29 maj 2020 § 1, den 8 febr
Beredningens uppdrag är inte tidsbegränsat. Beredningen överlämnade sin slutrapport den 26 april 2024.
Utredningen har avgett :
Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen
Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse
Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik
Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning
Ds 1999:2 Förändrad omvärld – omdanat försvar
Ds 1999:55 Europas säkerhet – Sveriges försvar
Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet
Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering
Ds 2003:8 Säkrare grannskap – osäker värld
Ds 2003:34 Vårt militära försvar – vilja och vägval
Ds 2004:30 Försvar för en ny tid
Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys
Ds 2008:48 Försvar i användning
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
Ds 2014:20 Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid
Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
Ds 2019:8 Värnkraft Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2001–2025
Ds 2023:19 Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023
Ds 2023:12 Kontrollstation 2023
Ds 2023:34 Kraftsamling - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
Ds 2024:6 Stärkt försvarsförmåga. Sverige som allierad- Slutrapport
Medverkande :
Ordförande : Lars Danielsson, statssekreterare, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2000-04-26
Ordförande : Karin Enström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2012-04-17
Ordförande : Håkan Juholt, riksdagsledamot, fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m. 2006-12-13
Ordförande : Niklas Karlsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2022-12-08
Ordförande : Peter Lagerblad, statssekreterare, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-01-14
Ordförande : Göran Lennmarker, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-01-09
Ordförande : Lars Rekke, statssekreterare, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-02-28
Ordförande : Björn Sydow, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2020-03-15
Ordförande : Hans Wallmark, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ordförande : Cecilia Widegren, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2016-12-27
Ledamot : Urban Ahlin, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2022-02-15
Ledamot : Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Beatrice Ask, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Emma Beringer, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Jörgen Berglund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Torbjörn Björlund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Britt Bohlin, riksdagsledamot, fr.o.m. 1992-10-29 t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Daniel Bäckström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Åke Carnerö, riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2003-04-23
Ledamot : Staffan Danielsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Karin Enström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-04-05
Ledamot : Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-16 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Kenneth Forslund, G riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16
Ledamot : Jonas Hafström, chef för internationella avdelningen vid Moderata samlingspartiets partikansli, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Stig Henriksson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-12-07
Ledamot : Peter Hultqvist, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-11
Ledamot : Peter Hultqvist, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Gunnar Hökmark, riksdagsledamot, fr.o.m. 2002-11-27 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Mikael Jansson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2018-04-17
Ledamot : Jan Jennehag, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1999-05-02
Ledamot : Berit Jóhannesson, riksdagsledamot, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Morgan Johansson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-12-08 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Pål Jonsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Håkan Juholt, riksdagsledamot, fr.o.m. 1996-01-17 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Niklas Karlsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-02-15 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Henrik Landerholm, riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-02-24 t.o.m. 1998-10-31
Ledamot : Mikael Larsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Åsa Lindestam, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2019-02-14
Ledamot : Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Annika Nordgren Christensen, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2009-05-14
Ledamot : Mikael Oscarsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14
Ledamot : Roger Richthoff, riksdagsledamot, fr.o.m. 2018-04-18 t.o.m. 2022-02-13
Ledamot : Lennart Rohdin, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Peter Rådberg, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30
Ledamot : Anders Schröder, riksdagsledamot, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2020-03-15
Ledamot : Anna Starbrink, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Ledamot : Ola Sundell, riksdagsledamot, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Anders Svärd, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Sven-Olof Sällström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09 t.o.m. 2023-07-16
Ledamot : Per Söderlund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-14 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Tone Tingsgård, riksdagsledamot, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2006-12-13
Ledamot : Gunilla Wahlén, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-13
Ledamot : Hans Wallmark, riksdagsledamot, fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Allan Widman, riksdagsledamot, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2022-12-08
Ledamot : Lars Wistedt, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-09
Sakkunnig : Emil Antonsson, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-12-31
Sakkunnig : Yosef Belachew, kansliråd, fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Ulf Bengtsson, departementsråd, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2003-09-17
Sakkunnig : Peter Bringle, departementsråd, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Ulf Eliasson, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-13
Sakkunnig : Anna-Karin Eneström, utrikesråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Göran Franzén, sakkunnig, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2000-06-04
Sakkunnig : Mikael Granholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-17 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Markus Grundtman, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21
Sakkunnig : Julia Hagberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-20
Sakkunnig : Hans-Christian Hagman, ämnesråd, fr.o.m. 2023-01-20 t.o.m. 2024-02-14
Sakkunnig : Eva Hagwall, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2017-01-30
Sakkunnig : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2022-12-21
Sakkunnig : Anna Håkansson, kansliråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-10-13
Sakkunnig : Nils Hänninger, ämnesråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Michael Koch, kansliråd, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2007-01-14
Sakkunnig : Claes Kring, departementsråd, fr.o.m. 2003-12-10 t.o.m. 2012-09-30
Sakkunnig : Anders Lidén, utrikesråd, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-12-12
Sakkunnig : Ingvar Lindholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-12-14 t.o.m. 2019-05-30
Sakkunnig : Björn Lyrvall, utrikesråd, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2013-09-16
Sakkunnig : Daniel Olsson, kansliråd, fr.o.m. 2023-01-26
Sakkunnig : Sven-Olof Petersson, utrikesråd, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2002-12-17
Sakkunnig : Johan Sandberg, kansliråd, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-16
Sakkunnig : Olof Skoog, utrikesråd, fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2007-09-02
Sakkunnig : Torbjörn Sohlström, utrikesråd, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Anna Asp, rättschef, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Hans Berndtson, generallöjtnant, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2005-08-16
Expert : Lars-Olof Corneliusson, generalmajor, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Emma Degerfeldt, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-17 t.o.m. 2018-02-18
Expert : Andreas Ekengren, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Peter Elmlund, senior rådgivare, fr.o.m. 2019-02-15 t.o.m. 2019-05-30
Expert : Peter Elmlund, senior rådgivare, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Katarina Engberg, departementsråd, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2004-12-12
Expert : Claes-Göran Fant, generallöjtnant, fr.o.m. 2005-08-17 t.o.m. 2007-02-19
Expert : Dennis Gyllensporre, generalmajor, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Hans-Christian Hagman, kansliråd, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Elinor Hammarskjöld, kansliråd, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2006-05-15
Expert : Fredrik Hassel, stabschef, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-07-07
Expert : Anna-Karin Holm, departementsråd, fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2007-01-14
Expert : Marie Holmberg, chef ledningsstaben, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-02-14
Expert : Andrés Jato, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-09-02
Expert : Carin Kaunitz, enhetschef, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16
Expert : Johan Kihl, generallöjtnant, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-02-07
Expert : Karolina Lemoine, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-03-05
Expert : Elin Lewold, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-05-23
Expert : Jonny Lindfors, förbandsproduktionschef, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-09-12
Expert : Helena Lund, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21 t.o.m. 2023-04-26
Expert : Urban Molin, brigadgeneral, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Michael Moore, generalmajor, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2012-09-30
Expert : Maria Nordin, kansliråd, fr.o.m. 2023-03-06
Expert : Bo Riddarström, överdirektör, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-12-17
Expert : Nils Svartz, överdirektör, fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30
Expert : Jessica Svärdström, kansliråd, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-18
Expert : Cecilia Tamm, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-21
Expert : Niclas Trouvé, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2003-09-17
Expert : Sara Uddenberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30
Expert : Bo Waldemarsson, generalmajor, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-06-04
Expert : Svante Werger, kommunikationsdirektör, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30
Expert : Fredrik Wetterqvist, ämnesråd, fr.o.m. 2013-09-19 t.o.m. 2017-01-30
Expert och redaktör : Katarina Engberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 2000-06-04
Huvudsekreterare : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2022-02-07 t.o.m. 2022-12-13
Huvudsekreterare : Jan Hyllander, departementsråd, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-10
Huvudsekreterare : Tommy Åkesson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-10-11 t.o.m. 2022-02-06
Huvudsekreterare : Tommy Åkesson, ämnesråd, fr.o.m. 2022-12-14
Chef för sekretariatet : Michael Mohr, departementsråd, fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2007-01-14
Biträdande huvudsekreterare : Ola Hedin, ämnesråd, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Åsa Anclair, kansliråd, fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Patrik Asplund, kansliråd, fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2019-06-02
Sekreterare : Yosef Belachew, kansliråd, fr.o.m. 2023-02-03 t.o.m. 2023-08-20
Sekreterare : Magnus Bergman, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-12-07
Sekreterare : Ulf Birath, kansliråd, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Micaela Bodelius, kansliråd, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2019-05-29
Sekreterare : Annika Brändström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Jörgen Cederberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : Adrienne Coyet Folke, kansliråd, fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2019-08-10
Sekreterare : Ingmarie Druve Lundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2001-07-01
Sekreterare : Björn Fagerberg, ministerråd, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-06-29
Sekreterare : Jan Foghelin, avdelningschef, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Per Gardie, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Annelie Gregor Sachs, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-02-03 t.o.m. 2024-06-30
Sekreterare : Eva Hagström Frisell, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-02-06 t.o.m. 2023-07-07
Sekreterare : Ulf Hammarström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m. 1996-09-30
Sekreterare : Ola Hedin, kansliråd, fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2001-08-31
Sekreterare : Robert Ihrfors, kansliråd, fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Helen Jarlsvik, analytiker, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14
Sekreterare : Daniel Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Johan Lagerlöf, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Per Lodin, militärsakkunnig, fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Johannes Malminen, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2019-06-29
Sekreterare : Michael Mohr, kansliråd, fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Viktor Norén, kansliråd, fr.o.m. 2022-12-19 t.o.m. 2024-01-07
Sekreterare : Maria Oredsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Anja Stegen, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-05-02 t.o.m. 2008-01-09
Sekreterare : , Syrén, Håkan överste 1., fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-05-17
Sekreterare : Elisabeth Terenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-02-07
Sekreterare : Carolina Vendil Pallin, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-07-31
Sekreterare : Anna Wieslander, kansliråd, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2003-03-22
Sekreterare : Cecilia Winberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2018-09-02
Sekreterare : Tommy Åkesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27
Sekreterare : Tor-Björn Åstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-11-27 t.o.m. 2017-01-30
Sekreterare : Eino Örnfeldt, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-09-30
Sekreterare : Pär Eriksson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2023-07-25 t.o.m. 2024-05-31
Ledamot : Per Söderlund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2023-07-17
Expert : Magnus Ståhl, överste, fr.o.m. 2023-09-13
Sekreterare : Mårten Levin, kansliråd, fr.o.m. 2023-10-10
Sekreterare : Pettersson Roger, ämnesråd, fr.o.m. 2023-10-16
Sakkunnig : Julia Kayali Reinholdsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2024-01-24 t.o.m. 2024-04-25
Sekreterare : Anders Carell, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2024-02-05 t.o.m. 2024-05-15
Sakkunnig : Johan Raeder, departementsråd, fr.o.m. 2024-02-15
Sakkunnig : Cecilia Palme, departementssekreterare, fr.o.m. 2024-04-26
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 21 st. Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1995:28 Sverige i Europa och världen [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1996:51 Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:2 Förändrad omvärld – omdanat försvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:55 Europas säkerhet – Sveriges försvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:8 Säkrare grannskap – osäker värld [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:34 Vårt militära försvar – vilja och vägval [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2004:30 Försvar för en ny tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2008:48 Försvar i användning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2014:20 Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2017:66 Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2019:8 Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2023:12 Kontrollstation 2023 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2023:19 Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Ds 2023:34
Ds 2024:6

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman