: : :

Medverkande i utredning : Mats Klintäng På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mats Klintäng

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Mats Klintäng medverkat i:

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)


Beteckning : Fö 2017:02
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23
Direktiv för kommittén, se dir. 2017:31
Lokal :
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april 2019.

Sammansättning


Ordförande : Bergström, Margareta, fr.o.m. 2017-07-03
Ledamot : Bäckström, Daniel, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Falkhaven, Elisabeth, fr.o.m. 2018-11-14
Ledamot : Henriksson, Stig, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2017-11-30
Ledamot : Holmqvist, Paula, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Johnsson Fornarve, Lotta, fr.o.m. 2017-12-01
Ledamot : Olsson, Kalle, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Oscarsson, Mikael, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Richtoff, Roger, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Thalén Finné, Eva, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Wallmark, Hans, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Widman, Allan, fr.o.m. 2017-07-19
Ledamot : Schröder, Anders, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2018-11-13
Sakkunnig : Berglund, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-07-19
Sakkunnig : Bjuremalm, Roland, fr.o.m. 2017-07-19
Sakkunnig : Leeman, Dan, fr.o.m. 2017-07-19
Sakkunnig : Skjöldebrand, Cecilia, fr.o.m. 2017-07-19
Sakkunnig : af Wetterstedt, Therése, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Asp, Camilla, fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2018-02-25
Expert : Bratt, Carin, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Fell, Astrid, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Jönsson, Lars-Håkan, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Klintäng, Mats, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Lindkvist-Dädeby, Maria, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Moberg, Olof, fr.o.m. 2017-07-19
Expert : Sandberg, Nicklas, fr.o.m. 2018-12-07
Expert : Werger, Svante, fr.o.m. 2018-02-26
Huvudsekreterare : Hedström, Key, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare : Pucher, Magdalena, fr.o.m. 2017-08-01
Sekreterare : Wedlin Swedenborg, Helena, fr.o.m. 2017-08-21

Rapporter

SOU 2018:26Några frågor i skyddslagstiftningen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:31 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:26 Några frågor i skyddslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman