: : :

Medverkande i utredning : Martin Valfridsson På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Martin Valfridsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Martin Valfridsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Martin Valfridsson medverkat i ( 7 st. ):

Nationella samordnaren utsatta EU-medborgare (S 2015:01) [ Avslutad 2016 ] [ Särskild utredare ]

Nationella samordnaren utsatta EU-medborgare (S 2015:01)


Beteckning : S 2015:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-28
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-01-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:9
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Valfridsson, Martin, fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-02-01
Sekreterare : Leichert, Franceska, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-02-01
Sekreterare : Mattsson, Anna, fr.o.m. 2015-02-09 t.o.m. 2016-02-01
Sekreterare : Solomin, Nina, fr.o.m. 2015-03-09 t.o.m. 2016-02-01

Rapporter

SOU 2016:6Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]
Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-10-18
I propositionen God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.
Medverkande :
Ordförande : Martin Färnsten, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Per Aldskogius, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-25
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Malin Bohlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24
Ledamot : Sophia Bongiorno, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Lars Darin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Henrik Elmefur, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Monica Falck, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Klara Granat, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Annika Hellewell, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Rolf Höijer, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Ulrika Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Mikael Lindman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Zuzanna Litwicka, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Ralf Löfstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Henrik Moberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-16
Ledamot : Maria Renström, ämnesråd, fr.o.m. 2009-02-16
Ledamot : Peter Scharmer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Karin Sjöberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-09-01
Ledamot : Catrin Tidström, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Anna Varg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-18
Ledamot : Richard Vesterberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Karolina Wieslander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Mikael Wolfbrandt, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Per-Erik Yngwe, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Marie Åkhagen, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Susanne Kuritzén, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Interdepartemental arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (Ju 2006:E) [ Ledamot ]
Interdepartemental arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (Ju 2006:E)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-04-26
Lokal : Kulturdepartementet
Arbetsgruppen ska förlängas på obestämd tid.
Medverkande :
Ordförande : Marcus Brixskiöld, departementsråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2008-02-04
Ordförande : Hans Dahlgren, ambassadör, fr.o.m. 2010-10-27 t.o.m. 2013-10-08
Ordförande : Gustaf Lind, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-22
Ordförande : Jan Nordlander, ambassadör, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ordförande : Jenny Olausson, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-19
Ordförande : Per Sjögren, departementsråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-01-21
Ordförande : Charlotta Wickman, departementsråd, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Camilla Abrahamsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : John Ahlberk, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Mattias Ahlquist, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Anette Ahrnens, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Emanuel Allroth, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Johan Allvin, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Mikael Andersson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Monica Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-06-01
Ledamot : Lars Arell, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Sara Benjamin, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Mikaela Bexar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Cecilia Blomberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Charlotte Brunelid, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Kerstin Bynander, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11
Ledamot : Lars Bryntesson, departementsråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Johan Bäverbradt, kansliråd, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Elisas Cansu, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Viktor Carlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Anna Centerstig, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Kristina Cunningham, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Jennie Dackmar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-03-24 t.o.m. 2015-01-21
Ledamot : Hans Dahlgren, ambassadör, fr.o.m. 2010-10-27 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Jenny Egermark, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Andreas Egeryd, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Expert : Hanna Ek, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Sofia Ekfeldt Nyman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Elisabeth Eklund, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Helle Ellehöj, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Josefin Emanuel Brattberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Cecilia Eneman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Christer Eriksson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Kent Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Anna Falkdalen, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Ulrika Funered, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Annika Gottberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12
Ledamot : Mari Granath Lagercrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Klara Grundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Peter Grym, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Johanna Gustafsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Maria Gutiérrez, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Helena Hagberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Michael Haglund, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Christina Hammarstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Petra Hansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Lovisa Hellberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-12-19
Ledamot : Eva-Marie Hellstran, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Jacob Holm, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Kristina Hållén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Malin Häggqvist, departementssekreterare, t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Emil Högberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Henrik Ingrids, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Anna Jakenberg Brinck, kansliråd, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Kerstin Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Thomas Jansson, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11
Ledamot : Alireza Javaheri, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Helena Johnsson, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Magnus Jonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Maria Jontén, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Åsa Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Lennart Killander Larsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Margareta Kristiansson, kansliråd, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Henrik Källsbo, kansliråd, fr.o.m. 2016-06-01
Ledamot : Johan Lantto, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Charlotte Lewenhaupt, departementssekreterare, t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lotta Liljegren, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Ann Lindh, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Niklas Lind, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Anna Lindberg, kansliråd, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Anna-Karin Lindblom, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2008-02-05
Ledamot : Sofie Lindblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Anders Lindgren, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Daniel Lindvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Eva Lisskar-Dahlgren, kansliråd, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Maria Lindqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Ebba Littorin, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Helena Lundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-04-01
Ledamot : Johan Lundmark, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Martina Löfstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Miriam Malmqvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lina Martinson, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24
Ledamot : Selma Memik, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Lena Mirow, kansliråd, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Sara Modin, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Petra Mårselius, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Carina Mårtensson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Johanna Möllerberg, ämnesråd, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Filip Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Helene Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lars Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2012-12-28
Ledamot : Anna Nordlander, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Tanja Ohlsson Blandy, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2015-01-21
Ledamot : Lars Olsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-15
Ledamot : Charlotte Palmstierna, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Maria Parent, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lina Pastorek, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Sara Philipson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Anne Rapp, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Pia Roed, kansliråd, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Alexander Rohdin, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Johanna van Rooij, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Charlotte Roth-Olanders, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Karin Seydlitz, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Helena Sivard Askvik, departementssekreteare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Per Sjögren, departementsråd, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Henrik Sjölinder, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Anna-Lena Sjölund, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Theresia Ståhle, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Jesper Svarén, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Lisa Emelia Svensson, kansliråd, t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Macus Sverdén, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Mathias Säfsten, ämnesråd, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Negin Tagavi, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-09-21
Ledamot : Bilge Tekin Befrits, kansliråd, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Cecilia Torstensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : David Törngren, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Karin Wenander, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Jenny Wessblad-Hårdh, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Lena Mirow, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Anne-Cerise Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Olof Nyman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Johanna Ode, departementssekretare, fr.o.m. 2006-08-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Mikael Oskarsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Cecilia Romson Örnberg, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Mihail Stoican, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Ulrika Sundberg, minister, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Negin Tagavi, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Bilge Tekin Befrits, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Bilge Tekon Befrits, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Göran Ternbo, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-05-31
Ledamot : Cecilia Vestman, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-09-27
Ledamot : Elisabeth Wass Löfstedt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Olof Wetterwvist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Tora Wigstrand, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Maria Wilenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Anders Wilhelmsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Anna Wrange, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Nadia Yousri, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Danielle Zachrisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Fanny Zachrisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-09-21
Ledamot : Jens Ölander, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Jonas Öhlund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Signe Öhman, ämnesråd, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Carolina Östgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-03-23
Sekreterare : Maria Jontén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : David Karlsson, dep.sekr., fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Anna-Karin Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-05
Sekreterare : Lena Mirow, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner (Ju 2006:N) [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner (Ju 2006:N)
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-12-13
Medverkande :
Ordförande : Lars Johansson, G departementsråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Katarina Arvidsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Fredrik Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Anne Kuttenkeuler, kansliråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Anna-Karin Lindblom, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Pontus Ringborg, kansliråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Maria Wilenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Anna Wrange, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Gunilla Zackari, ämnesråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Andrés Zanzi, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Sekreterare : Andrés Zanzi, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Narkotikautredningen (S 2006:07) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Narkotikautredningen (S 2006:07)


Beteckning : S 2006:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:97 och dir. 2007:26
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Pennlöv, Jan, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Alm, Stewe, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Gunnesby, Ulrika, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Haase, Peggy, fr.o.m. 2008-03-01
Expert : Hansson, Lars, fr.o.m. 2007-09-01
Expert : Lindell, Tomas, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Litwicka, Susanna, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2007-08-31
Expert : Lötberg, Pernilla, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Pettersson, Bertil, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Rosén, Helena, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Sandvold, Per-Åke, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Stenfeldt Hennings, Anna, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Valfridsson, Martin, fr.o.m. 2007-09-01
Expert : Wieslander, Karolina, fr.o.m. 2008-10-02
Sekreterare : Frånlund Althin, Eva, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapporter

SOU 2008:120Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda (Ju 2004:07) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda (Ju 2004:07)


Beteckning : Ju 2004:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-06-29
Direktiv för kommittén, se dir. 2004:102
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Högman, Berit, fr.o.m. 2004-07-29 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Amren, Ingrid, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Carlsson, Erik, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Davidsson, Stig, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Engström, Marita, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Glas, John, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Ludvigsson, Lena, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Nilsson, Ola, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Roslund, Carl-Axel, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Södertun, Birgitta, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Ledamot : Wegendahl, Lars, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Sakkunnig : Deltér, Sara, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Sakkunnig : Hardenstedt, Kerstin, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Sakkunnig : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2005-04-12 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Adell, Gunnar, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Holmgren, Martina, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2005-04-11
Expert : Hägglund, Bo, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Naess, Therese, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Nordh, Roberth, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Valfridsson, Martin, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Vesterhav, Daniel, fr.o.m. 2004-10-26 t.o.m. 2006-04-30
Sekreterare : Blom, Agneta, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Sekreterare : Nebelius, Monica, fr.o.m. 2004-10-06 t.o.m. 2006-04-30

Rapporter

SOU 2006:46Jakten på makten – Underlag för presentation av kartläggningen om trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda – I mediernas våld? En antologi från kommittén om hot och våld mot förtroendevalda
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:102
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:46 Jakten på makten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Samordningsorganet för narkotikafrågor (S 1984:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Samordningsorganet för narkotikafrågor (S 1984:D)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1983-10-04
Samordningsorganet för narkotikafrågor har upphört genom regeringsbeslut den 18 oktober 2007.
Medverkande :
Ordförande : Ragnwi Marcelind, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ordförande : Ewa Persson Göransson, statssekreterare, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Vice ordförande : Margareta Foyer, departementsråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2000-05-31
Vice ordförande : Iréne Nilsson Carlsson, departementsråd, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Gunilla Bergéren, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Magnus Graner, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Christian Groth, ämnesråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Cecilia Halle, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2007-01-10
Ledamot : Ingmar Hansson, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Madeleine Harby Samuelsson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Bengt Gunnar Herrström, kansliråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Stefan Johansson, kansliråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Tomas Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Zuzanna Litwicka, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Claes Ljungh, statssekreterare, fr.o.m. 1999-06-18 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Hans Lundborg, departementsråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Viveca Lång, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Ralf Löfstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Annika Mansnérus, kansliråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Kristina Rennerstedt, statssekreterare, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Eskil Renström, kansliråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Helena Rosén, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Peter Scharmer, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Martina Smedberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2000-03-31
Ledamot : Joakim Stymne, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Charlotte Svensson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Fredrik Wersäll, rättschef, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Angela Öst, kansliråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Sekreterare : Andréas Hilmersson, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-10-01
Sekreterare : Annika Mansnérus, departementssekreterare, t.o.m. 2000-09-29
Sekreterare : Angela Öst, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-09-30 t.o.m. 2002-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman