: : :

Medverkande i utredning : Marika Kurlberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Marika Kurlberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Marika Kurlberg medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten (S 2012:08) [ Avslutad 2014 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten (S 2012:08)


Beteckning : S 2012:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:91
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bengtsson, Greger, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2014-01-15
Sakkunnig : Edman, Åsa, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Hermansson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Johansson, Sara S, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Ljungbert, Eva, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Bennet, Anna, fr.o.m. 2013-02-28 t.o.m. 2013-08-27
Expert : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Eriksson, Kerstin, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Fredriksson, Göran, fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2013-02-25
Expert : Holm, Stefan, fr.o.m. 2013-02-25
Expert : Johansson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2013-02-25
Expert : Jonsson, Per, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Kastrup, Anneli, fr.o.m. 2013-08-27
Expert : Manhem, Anna, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Svensson, Lena, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Tallberg, Christina, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Åkrantz, Elisabeth, fr.o.m. 2012-12-10
Sekreterare : Andersson, Nina, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2014-01-31
Sekreterare : Henriksson, Helena, fr.o.m. 2013-03-09
Sekreterare : Mattisson Lax, Alina, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2013-07-31
Sekreterare : Månsson, Karin, fr.o.m. 2012-12-03 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Stiernstedt, Hannes, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-09-30

Rapporter

SOU 2014:2Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:91 Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)


Beteckning : Fi 2012:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson Stephansson, Cristina, fr.o.m. 2014-10-14 t.o.m. 2015-02-27
Särskild utredare : Lindström, Eva, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2014-10-13
Sakkunnig : Brandt, Mats, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-05-26
Sakkunnig : Karlander, Johan, fr.o.m. 2014-05-27 t.o.m. 2014-11-03
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Edman, Åsa, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2014-11-25
Expert : Englund, Evelina, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Flemström, Karin, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Hausel-Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-03-12
Expert : Johansson, Sara S, fr.o.m. 2014-02-11
Expert : Jäderlund, Martina, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Keskimaula, Tarja, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2014-02-11
Expert : Ljungbert, Eva, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Montell, Christofer, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Ridoff, Niklas, fr.o.m. 2014-11-04
Expert : Schön, Gunnel, fr.o.m. 2014-03-13
Expert : Sultan, Ann-Christin, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2013-06-01
Expert : Sunnesson, Daniel, fr.o.m. 2014-02-11
Expert : Sylwan, Mathias, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-11-24
Huvudsekreterare : Eriksson Stephansson, Cristina, fr.o.m. 2013-04-08 t.o.m. 2014-10-13
Sekreterare : Brännare, Ingrid, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2015-02-13
Sekreterare : Lundquist, Gunilla, fr.o.m. 2013-04-18 t.o.m. 2014-08-31
Sekreterare : Sundberg, Elin, fr.o.m. 2013-07-08 t.o.m. 2015-02-13

Rapporter

SOU 2015:7Krav på privata aktörer i välfärden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om ökad IT-användning i småföretag (N 2011:03) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Utredningen om ökad IT-användning i småföretag (N 2011:03)


Beteckning : N 2011:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Fredriksson, Ingemar, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Ahlgren, Marie, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Fineman, Ann-Mari, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Galant, Björn, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Gran, Inger, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Jönson, Britt-Marie, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Karsland, Anders, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Kolmodin, Anne, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Meurke, Tony, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Nibell-Keating, Lotta, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Nilsson, Alexander, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-01-18
Expert : Nygren, Mats, fr.o.m. 2012-01-19 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Steinmetz, Jessica, fr.o.m. 2012-04-05 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Strömberg, Andreas, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Thorgren, Helene, fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-10-03
Sekreterare : Liss-Larsson, Nicklas, fr.o.m. 2011-10-10 t.o.m. 2012-10-02
Sekreterare : Segerlund, Carl-Öije, fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2012-10-17

Rapporter

SOU 2012:21Här finns mer att hämta – it-användningen i småföretag
SOU 2012:63Små företag – stora möjligheter med it
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:54 Åtgärder för att öka småföretagens it-användning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03) [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]

Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)


Beteckning : N 2003:03
Departement : Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-20
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:160, dir. 2003:77, dir. 2003:102, dir. 2003:138 och 2005:41
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Birgersson, Bengt Owe, fr.o.m. 2003-02-17
Sakkunnig : Agartz, Bengt, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2005-04-18
Expert : Abrahamsson, Katarina, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Andersson, Lars, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Berndtsson, Lennart, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Dahl, Peter, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Ek, Göran, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Ericson, Sven-Olov, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Hägg, Conny, fr.o.m. 2003-08-19 t.o.m. 2005-04-18
Expert : Kronqvist, Elin, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2003-08-18
Expert : Leckström, Rogert, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Lillienau, Anders, fr.o.m. 2005-04-19
Expert : Lindblad, Birgitta, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2005-05-08
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Lundekvam, Per, fr.o.m. 2005-05-02
Expert : Lundholm, Lars, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2005-04-18
Expert : Nyström, Kent, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Rydén, Åsa, fr.o.m. 2005-02-14
Expert : Sandberg, Edvard, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-08
Expert : Sjöberg, Karin, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2004-09-06
Expert : Sundbom, Per Arne, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Thornström, Erik, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Wahren, Carin, fr.o.m. 2004-09-07
Expert : Wenne, Lars, fr.o.m. 2005-05-02
Expert : Vestman, Cecilia, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2003-06-01
Expert : Werner, Sven, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Ydstedt, Anders, fr.o.m. 2003-04-15
Huvudsekreterare : Lagerstedt, Göran, fr.o.m. 2003-06-02 t.o.m. 2005-04-30
Sekreterare : Håkansson, Patrik, fr.o.m. 2003-07-12
Sekreterare : Josefsson, Anneli, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-07-31
Sekreterare : Svensson, Johan, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-04-10
Sekreterare : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2003-10-31
Sekreterare : Wirdemark, Natacha, fr.o.m. 2004-08-09 t.o.m. 2005-04-11

Rapporter

SOU 2004:136Skäligt pris på fjärrvärme – delbetänkande
SOU 2005:33Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
SOU 2005:63Tryggare leveranser – Fjärrvärme efter konkurs
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman