: : :

Medverkande i utredning : Maria Persdotter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Maria Persdotter

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Maria Persdotter medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)


Beteckning : S 2018:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:72
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Lööw, Lars, fr.o.m. 2018-09-10
Sakkunnig : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Andersson, Daniel, fr.o.m. 2019-03-01
Expert : Blanck, Cecilia, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Borelius, Fredrik, fr.o.m. 2018-12-21 t.o.m. 2019-02-28
Expert : Carlsson, Marina, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Flyckt, Karin, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Gunnarsson, Erik, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Hagström, Lars, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Huupponen, Mari, fr.o.m. 2019-03-01
Expert : Johansson, Margaretha, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Lifvakt, Ulrika, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Nordenskär, Linus, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Persdotter, Maria, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Petrén, Henrik, fr.o.m. 2018-12-21
Expert : Taxén, Oskar, fr.o.m. 2018-12-21 t.o.m. 2019-02-28
Huvudsekreterare : Wockelberg Hedberg, Johan, fr.o.m. 2018-11-05
Sekreterare : Karanta, Maria, fr.o.m. 2018-12-03

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:72 Översyn av yrket personlig assistent [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Barnrättsdelegationen (S 2016:C) [ Ledamot ]
Barnrättsdelegationen (S 2016:C)
Departement : Socialdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-07-07
Direktiv för se dnr. S2016/03619/FST
Medverkande :
Ledamot : Anne Marie Brodén, ordförande, Allmänna Barnhuset, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Åse Bäckström, ordförande, Global Child Forum, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Inger Davidson, ordförande, ECPAT, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Cecilia Ekstrand, handläggare, Synskadades riksförbund, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Carlina Engström, vice generalsekreterare, Stiftelsen Friends, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare, World Childhood Foundation, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Mushtagh Hosseini, ordförande,Sveriges Ensamkommande Förening RIksförbund, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Stefan Johansson, ordförande, Nätverket för barnkonventionen, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Barnens rätt i samhället, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Michael Karlsson, ordförande, SOS barnbyar, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Hannah Kroksson, vice ordförande, Sveriges ungdomsorganisationer, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Jorge Londoño, ordförande, Rädda Barnens ungdomsförbund, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Fredrik Malmberg, barnombudsman, Barnombudsmannen, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Maria Persdotter, ordförande, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Pia Stavås-Meier, ordförande, PLAN Sverige, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Odd Swarting, ordförande, UNICEF Sverige, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Allmänna Barnhuset, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Ulf Karlberg, styrelseledamot, Global Child Forum, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Anders Pettersson, generalsekreterare, ECPAT, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Neven Milivojevic, verksamhetsledare, Synskadades riksförbund, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Britta Holmberg, bitr. generalsekreterare, World Childdhood Foundation, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Emma Bennwik, barnrättsspecialist, Barnets rätt i samhället, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Bodil Långberg, styrelseledamot, SOS barnbyar, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Rebecka Prentell, ordförande, Sveriges Ungdomsorganisationer, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Anna Karin Hildingson Boqvist, program- och utredningschef, Barnombudsmannen, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Henrik Petrén, generalsekreterare, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Fredrik Svensson, rådgivare, PLAN Sverige, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Véronique Lönnerblad, generalsekreterare, UNICEF Sverige, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Suppleant : Johan Rahm, kommunikationschef, Stiftelsen Friends, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08)


Beteckning : S 2015:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-23
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:134 och dir. 2016:81
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Brooks, Anna, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Feltelius, Hedvig, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Hektor, Anders, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Hermansson, Andreas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-09-11
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2016-10-03 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Törn, Marie, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Blomsten, Annica, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-09-04
Expert : Bucht, Gustav, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-08-09
Expert : Everitt, Emma, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Flyckt, Karin, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Gouali, Henrik, fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Hammar, Lena, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Landfors, Pedro, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Lagerwall, Tomas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Persdotter, Maria, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Richter, Andreas, fr.o.m. 2016-02-29 t.o.m. 2016-12-31
Expert : Ström, Hans, fr.o.m. 2016-08-10
Sekreterare : Dahlin, Erika, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare : Ingmanson, Anna, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-05-31
Sekreterare : Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-05-31

Rapporter

SOU 2017:43På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Funktionshindersdelegationen (S 1998:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ersättare ]

Funktionshindersdelegationen (S 1998:B)Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 1998:B
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-22
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-03-05
Direktiv för
Lokal : Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 21 25 (Wada)

Sammansättning


Ordförande : Andnor, Berit, fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-10-05
Ordförande : Engqvist, Lars, fr.o.m. 1998-03-05 t.o.m. 2004-09-12
Ordförande : Hallengren, Lena, fr.o.m. 2018-04-03
Ordförande : Larsson, Maria, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2014-10-02
Ordförande : Regnér, Åsa, fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2018-03-02
Ledamot : Andersson, Birgitta, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Ledamot : Arnholm, Maria t.o.m. 2013-03-31
Ledamot : Axelsson, Anita, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Ledamot : Bengtsson-Hayward, Kathleen, fr.o.m. 2008-04-09 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Berge Kleber, Lars, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Berge Kleber, Lars, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Bergsten Nordström, Elizabeth, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Bjöörn, Ingalill, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Bladh, Agneta, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Boström, Birgitta, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Bryntse, Sara, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-09-09
Ledamot : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2006-03-03 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-06-08
Ledamot : Eiken, Ingrid
Ledamot : Ekensten, Vilhelm, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2002-09-30
Ledamot : Elebjörk Wahlström, Jonathan, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Ericsson, Dan
Ledamot : Eriksson, Gun, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Falemo, Elisabet
Ledamot : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2018-05-14
Ledamot : Färm, Ingemar, fr.o.m. 2005-09-09 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Grönlund, Jan, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Hallerby, Christer
Ledamot : Helin Hollstrand, Cajsa, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Holgersson, Lillemor, fr.o.m. 2016-05-14
Ledamot : Håkansson, Lotta, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Häggroth, Sören, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Häll Kellerman, Björn, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Jansson, Thomas, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-05-13
Ledamot : Johansson, Bengt-Erik, fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Johansson, Bengt-Erik, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Johansson, Maria, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Johansson, Maria, fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Johansson, Maria, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Johansson, Pia, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Johansson Grip, Solveig, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2007-01-10
Ledamot : Krook, Anna-Lena, fr.o.m. 2001-06-14
Ledamot : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Lindberg, Amanda, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Lindvall, David, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Lööw, Lars, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Marcelind, Ragnwi
Ledamot : Mbuyamba, Agnetha, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Modig, Mia, fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Nilsson, Berndt, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Nilsson, Jenny, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Nolte, Lennart, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2007-01-10
Ledamot : Nordin-Olson, Eva, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Nordin-Olsson, Eva, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Nummi-Södergren, Tiina, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Nyman, Stig, fr.o.m. 2015-09-15 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Nyman, Stig, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Ohly, Lars, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13
Ledamot : Olsson, Bengt, fr.o.m. 2014-12-10 t.o.m. 2015-09-09
Ledamot : Paulin, Monika, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Ros, Inger, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Sejlitz, Hanna, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Steen, Marie, fr.o.m. 2018-05-14
Ledamot : Strömgren, Jan-Peter, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Stuart, Ulrika, fr.o.m. 2013-04-01
Ledamot : Thomsson, Håkan, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Thorgren, Gunilla, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05
Ledamot : Uddén Sonnegård, Eva
Ledamot : Uusman, Ines, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2018-05-13
Ledamot : Wallenius, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-14
Ledamot : Veer, Ragnar, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ledamot : Vikenger, Agnetha, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-09
Ledamot : Wahrolin, Christina, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Ledamot : Westlund, Karin, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-04-08
Ledamot : Wyatt, Anna Karin, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-04-30
Ledamot : Zetterberg, Leif
Ledamot : Åsblom, Anna-Linnéa, fr.o.m. 2016-05-01
Ledamot : Öhrsvik, Lena, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2006-03-02
Ledamot : Östberg, Bertil
Suppleant : Bengtsson-Hayward, Kathleen, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2008-04-08
Suppleant : Bergwall, Marie-Jeanette, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1999-06-30
Suppleant : Bjöörn, Ingalill, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Blom, Anita S, fr.o.m. 2001-06-14
Suppleant : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Suppleant : Gruszka, Zygmunt, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Hagnell, Isabella, fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m. 2015-12-31
Suppleant : Johansson, Maria, fr.o.m. 2008-04-09 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Karlsson, Niklas, fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m. 2015-12-31
Suppleant : Karlsson, Åke, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Suppleant : Kleber, Lars-Berge, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Krook, Anna-Lena, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Lindström, Anders, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Lundgren, Maria, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-03
Suppleant : Lundin, Inge-Britt, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1998-06-16
Suppleant : Nordin-Olsson, Eva, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Paulin, Monica, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2002-09-30
Suppleant : Mellvig Lind, Jeanette, fr.o.m. 2005-02-04 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Wahrolin, Christina, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Veer, Ragnar, fr.o.m. 2009-09-25 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Wallin, Roger, fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16
Suppleant : Westlund, Karin, fr.o.m. 2002-10-01
Suppleant : Wikström, Lars-Åke, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2009-09-24
Suppleant : Ytterberg, Marianne, fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31
Suppleant : Åkerlund, Marianne, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2007-01-10
Suppleant : Åsberg, Benny, fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-28
Ersättare : Beermann, Madeleine, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare för Mbuyamba : Bengtsson-Hayward, Kathleen, fr.o.m. 2013-02-12 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Carlsson, Marina, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Foad Fathulla, Laith, fr.o.m. 2017-02-20
Ersättare : Foad Fathulla, Laith, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13
Ersättare : Gustafson, Anders, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Henningsson, Åsa, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Hübinette, Kerstin, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare för Berge-Kleber : Johansson, Bengt-Erik, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Bjöörn : Jonsson, Karin, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare : Lundekvam, Mattias, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Lundqvist-Brömster, Maria, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Stéen, Marie, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13
Ersättare för Burman : Wiborg, Meta, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Carlsson : Wallenius, Elisabeth, fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Forsén : Gruszka, Zygmunt, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Johansson : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Mbuyamba : Nummi-Södergren, Tiina, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-02-11
Ersättare för Nilsson : Sohlberg, Erika, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Nordin-Olson : Sandberg, Anki, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Strömgren : Degsell, Pontus, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare för Veer : Grape, Ulf, fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31
Ersättare : Alván, Gunnar, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Franzén-Nordström, Camilla, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Grape, Ulf, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Huss, Lena, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Jansson, Thomas, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Jansson, Thomas, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-09-15
Ersättare : Lidbäck, Lise, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Lidbäck, Lise, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Lindvall, David, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-02-19
Ersättare : Lönnemark, Anne, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Modig, Mia, fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2017-02-19
Ersättare : Nyström Karlsson, Annika, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Olsson, Sofia, fr.o.m. 2017-02-20
Ersättare : Persdotter, Maria, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Rhenby, Birgitta, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Ros, Inger, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Sedvallson, Maritha, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Sköld, Tea, fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2014-06-09
Ersättare : Thomsson, Håkan, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Vestlund, Börje, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Wiborgh, Meta, fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m. 2015-12-31
Ersättare : Wiborgh, Meta, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31
Ersättare : Åkesson, Mats, fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31
Ersättare : Åsblom, Anna-Linnea, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-04-30
Sekretariat: Blom, Michael, fr.o.m. 2002-08-31 t.o.m. 2011-08-14
Sekretariat: Gralberg, Anna, fr.o.m. 2007-02-01
Sekretariat: Gustafsson, Josefine, fr.o.m. 2016-08-31
Sekretariat: Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Sekretariat: Juhlén, Karin, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2013-01-13
Sekretariat: Lindahl, Emelie, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-01-31
Sekretariat: Lindahl, Emelie, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2015-09-01
Sekretariat: Lisskar-Dahlgren, Eva, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-01-31
Sekretariat: Wada, Jenny, fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2016-08-30
Sekretariat: Gustafsson, Josefine, fr.o.m. 2016-08-31 t.o.m. 2018-03-31
Sekretariat: Hellman, Therese, fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekretariat: Törneman, Janna, fr.o.m. 2019-01-21

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman