: : :

Medverkande i utredning : Maria Kärrman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Maria Kärrman

Utredning som Maria Kärrman medverkat i:

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)


Beteckning : A 2014:01
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2017-04-03
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-01-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:10, dir. 2014:79 och dir. 2015:129
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2014-02-25 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Carlsson, Cecilia, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-06-23
Expert : Jägsander, Jenny, fr.o.m. 2014-06-24 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Kärrman, Maria, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Mörk, Martin, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Nur, Omar, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-04-27
Expert : Qureshi, Tarik, fr.o.m. 2016-01-14 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Riihonen, Tommi, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Scheller, Kristina, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Schölin, Anna, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Stenberg, Sara, fr.o.m. 2016-01-14 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Sundbom Ressassi, Maria, fr.o.m. 2014-04-28 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Uzunel, Cafer, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-01-21
Sekreterare : Anvin, Maria, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2016-12-18
Sekreterare : Tollgerdt, Sofia, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2016-12-18

Rapporter

SOU 2016:87Bättre skydd mot diskriminering
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman