Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Maria Delombre

Sök kontaktuppgifter till Maria Delombre på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Maria Delombre

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Maria Delombre medverkat i:

Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02) [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]

Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02)


Beteckning : N 2008:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-07
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-27
Direktiv för Direktiv för rådet, se dir. 2008:31
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Alsér, Kristina, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Anjar, Bodil, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Berggren, Tom, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Holmberg, John, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Jonsson, Anders, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Reinius, Marie, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Stendius, Lars, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Tillborg, Helena, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Huvudsekreterare : Gullbransson, Berit, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Björneloo, David, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Delombre, Maria, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Hedar, Catarina, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Thorsell, Johan, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-31

Rapporter

Swentecs rapporter till regeringen
2008Vägen mot en effekiv struktur för svensk miljöteknik
2009Handlingsplan för svensk miljöteknik
Rapport till regeringen maj 2009 – Vägen mot en effektiv struktur för svensk miljöteknik
2010Effektiv struktur för svensk miljöteknik efter 2010
2010Framtidens miljöteknik IT, Bio-, rymd och nanoteknik – Exempelsamling IT-, bio, rymd- och nanoteknik
Svensk miljötekniksektor
2006Svensk miljöteknik i siffror 2005
2007Hur stöttas miljötekniksektorn av de statliga aktörerna?
Svensk miljöteknik i siffror 2006
2008Affärsmöjligheter inom klimat- och energiområdet i norra Sverige
2009Offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg
Svensk miljöteknik i siffror 2008
Svensk miljöteknik i siffror 2008, diagram
Swedish cleantech in numbers 2008
Svensk miljöteknik i siffror 2007
Svensk miljöteknik i siffror 2007, diagram
Swedish cleantech in numers 2007
2010Gudie till upphandling av miljöteknik
2007Analys av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhandlingsplan ETAP fram till år 2010
Hur kan svensk export av miljöteknik till Kina öka?
2008Hur kan kompetensen hos kommunerna användas vid miljöteknikexport?
Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik – En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP
Swedish strategies and initiatives for promotion of environmental technology – A National Roadmap for the implementation of ETAP
2009Affärsprocessen vid systemförsäljning av miljötekniska lösningar – Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik – En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP
2010Så kan vi öka EU-finansieringen till Sverige
Varuexport miljöteknik statistik 2009
Avfallshantering och återvinning
2008En kartläggning av svensk avfallshantering och återvinning – spjutspetskompetensen
A mapping of the waste and recycling sector in Sweden – the leadin edge competence
2009Swedish waste offer – Etapp 1
Bioenergi och biodrivmedel
2007En kartläggnng av svensk bioenergi – delrapport 2, systemlösningar och exportmöjligheter
En kartläggning av svensk bioenergi – delrapport 1, spjutspetskompetensen
A mapping of Swedish bioenergy – the leading edge competence
2008Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda exempel
Biogas from manure and waste products – swedish case studies
2009En sammanställning av svensk bioenergi – Mellanstora anläggningar och biobränslemarknader
A compilation of bioenergy in Sweden – Medium-size plants an biofuel markets
Vatten- och avloppsvattenrening
2007En kartläggning av svensk vattenreningsteknik – spjutspetskompetensen
A mapping of water treatment technology – the leading edge competence
2010Slutbetänkande av Sveriges miljöteknikråd – N 2008:02
Svensk miljöteknik i siffror 2009
Swedish cleantech in numbers 2009
Hitta svensk miljöteknik och den nationella besöksorganisationen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman