Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Maria Delombre

Sök kontaktuppgifter till Maria Delombre på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Maria Delombre

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Maria Delombre medverkat i:

Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02) [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]
Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-03-27
Direktiv för Direktiv för rådet, se dir. 2008:31
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
2008 Vägen mot en effekiv struktur för svensk miljöteknik
2009 Handlingsplan för svensk miljöteknik Rapport till regeringen maj 2009 - Vägen mot en effektiv struktur för svensk miljöteknik
2010 Effektiv struktur för svensk miljöteknik efter 2010
2010 Framtidens miljöteknik IT, Bio-, rymd och nanoteknik - Exempelsamling IT-, bio, rymd- och nanoteknik Svensk miljötekniksektor
2006 Svensk miljöteknik i siffror 2005
2007 Hur stöttas miljötekniksektorn av de statliga aktörerna? Svensk miljöteknik i siffror 2006
2008 Affärsmöjligheter inom klimat- och energiområdet i norra Sverige
2009 Offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg Svensk miljöteknik i siffror 2008 Svensk miljöteknik i siffror 2008, diagram Swedish cleantech in numbers 2008 Svensk miljöteknik i siffror 2007 Svensk miljöteknik i siffror 2007, diagram Swedish cleantech in numers 2007
2010 Gudie till upphandling av miljöteknik
2007 Analys av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhandlingsplan ETAP fram till år 2010 Hur kan svensk export av miljöteknik till Kina öka?
2008 Hur kan kompetensen hos kommunerna användas vid miljöteknikexport? Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik - En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Swedish strategies and initiatives for promotion of environmental technology - A National Roadmap for the implementation of ETAP
2009 Affärsprocessen vid systemförsäljning av miljötekniska lösningar - Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik - En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP
2010 Så kan vi öka EU-finansieringen till Sverige Varuexport miljöteknik statistik 2009 Avfallshantering och återvinning
2008 En kartläggning av svensk avfallshantering och återvinning - spjutspetskompetensen A mapping of the waste and recycling sector in Sweden - the leadin edge competence
2009 Swedish waste offer - Etapp 1 Bioenergi och biodrivmedel
2007 En kartläggnng av svensk bioenergi - delrapport 2, systemlösningar och exportmöjligheter En kartläggning av svensk bioenergi - delrapport 1, spjutspetskompetensen A mapping of Swedish bioenergy - the leading edge competence
2008 Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda exempel Biogas from manure and waste products - swedish case studies
2009 En sammanställning av svensk bioenergi - Mellanstora anläggningar och biobränslemarknader A compilation of bioenergy in Sweden - Medium-size plants an biofuel markets Vatten- och avloppsvattenrening
2007 En kartläggning av svensk vattenreningsteknik - spjutspetskompetensen A mapping of water treatment technology - the leading edge competence
2010 Slutbetänkande av Sveriges miljöteknikråd - N 2008:02 Svensk miljöteknik i siffror 2009 Swedish cleantech in numbers 2009 Hitta svensk miljöteknik och den nationella besöksorganisationen
Medverkande :
Ordförande : Kristina Alsér, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Bodil Anjar, verkst. direktör, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Tom Berggren, verkst. direktör, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Annika Helker Lundström, verkst. direktör, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : John Holmberg, vicerektor, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Anders Jonsson, verkst. direktör, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Marie Reinius, verkst. direktör, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Lars Stendius, försäljningschef, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Helena Tillborg, projekledare, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Huvudsekreterare : Berit Gullbransson, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : David Björneloo, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Maria Delombre, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Catarina Hedar, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Johan Thorsell, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman