: : :

Medverkande i utredning : Malin Kärre På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Malin Kärre

Utredning som Malin Kärre medverkat i:

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (UD 1997:01) om civilpoliser i internationell verksamhet


Beteckning : UD 1997:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:122.
Lokal :
0

Sammansättning


Billinger, Nils Gunnar, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Borsiin, Elisabet, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Carlsson, Staffan, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Daag, Nils, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Kärre, Malin, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Lindberg, Helena, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Sakkunnig : Molander, Johan, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Brismar, Johanna, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Eliasson, Margareta, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Hammargren, Henrik, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Jorsback, Mikael, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Ruthström-Ruin, Cecilia, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Schmidt, Lars, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Tetting, Nils Ivar, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : af, Herman, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Expert : Zander, Tomas, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-07-07
Sekreterare : Lindh, Sune, fr.o.m. 1997-01-17 t.o.m. 1997-08-15
Pååg, Margareta, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1997-07-18

Rapporter

SOU 1997:104Polis i fredens tjänst
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:122
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:104 Polis i fredens tjänst [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman