Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Maj Johansson

Sök kontaktuppgifter till Maj Johansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Maj Johansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Maj Johansson medverkat i ( 10 st. ):

Utredningen (Fö 2011:02) En effektiv Sevesolagstiftning [ Avslutad 2013 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Fö 2011:02) En effektiv Sevesolagstiftning
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-08-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:72, dir. 2012:5 och dir. 2012:110
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:14 En översyn inom Sevesoområdet - förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Medverkande :
Särskild utredare : Maj Johansson, hovrättsråd, fr.o.m. 2011-08-25
Expert : Mikael Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Tommy Eriksson Wikén, sakkunnig, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Carina Fredström, handläggare, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Susanne Gerland, ämnesråd, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Tove Göthner, handläggare, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Carin Kappe, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Karin Måwe, kansliråd, fr.o.m. 2012-01-10 t.o.m. 2012-04-18
Expert : Katariina Parker, handläggare, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Martin Ratcovich, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-04-19
Expert : Per-Olof Wikström, myndighetsjurist, fr.o.m. 2012-01-10
Expert : Martin Wiss, miljöskyddshandläggare, fr.o.m. 2012-01-10
Sekreterare : Anna Tengberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2011-11-08
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Folkrättskommittén (Fö 2007:06) [ Avslutad 2010 ] [ Ledamot ]
Folkrättskommittén (Fö 2007:06)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-09-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:134, dir. 2008:154 och dir. 2010:19
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:22 Krigets lagar - centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser
SOU 2010:72 Folkrätten i väpnad konflikt - svensk tolkning & tillämpning + Bilaga 7
Medverkande :
Ordförande : Dag Victor, justitieråd, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Key Hedström, chefsjurist, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Maj Johansson, hovrättsråd, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Inger Österdahl, professor, fr.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Ove Bring, professor, fr.o.m. 2008-03-07
Sakkunnig : Magnus D. Sandbu, försvarsjurist, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Mikael Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Ola Engdahl, jur.dr., fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Malin Greenhill, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-07 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Per Lennerbrant, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Erik Lindfors, departementsråd, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Anneli Skoglund, kansliråd, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Christina Ulfsparre, samordnare folkrätt, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Runar Viksten, chefsrådman, fr.o.m. 2008-03-07
Sekreterare : Kristina Lindvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-01
Sekreterare : Cecilia Tengroth (f.d. Hellman), folkrättsjurist, fr.o.m. 2007-12-01
Biträdande sekreterare : Jessika Appelgren, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2008-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fö 2006:01) Drogtestning av totalförsvarspliktiga [ Avslutad 2006 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Fö 2006:01) Drogtestning av totalförsvarspliktiga
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-02-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:14
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga
Medverkande :
Särskild utredare : Maj Johansson, hovrättsråd, fr.o.m. 2006-03-01
Sakkunnig : Staffan Agélii, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-03-22
Sakkunnig : Per Bolinder, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-03-22
Sakkunnig : Petra Herzfeld Olsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-03-22
Expert : Helene Evers, försvarsjurist, fr.o.m. 2006-03-22
Expert : Bengt Johansson, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2006-03-22
Expert : Kristina Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 2006-03-22
Expert : Klas Ågren, samordnare, fr.o.m. 2006-03-22
Sekreterare : Anna Witte, hovrättsassessor, fr.o.m. 2006-03-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:14 Drogtestning av totalförsvarspliktiga [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2004:01) Översyn av lagen om civilt försvar [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen (Fö 2004:01) Översyn av lagen om civilt försvar
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-02-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:17
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:134 Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting
Medverkande :
Särskild utredare : Maj Johansson, hovrättsråd, fr.o.m. 2004-02-12
Sakkunnig : Åke Lindblad, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-03-15
Sakkunnig : Helena Linde, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-03-15
Sakkunnig : Cecilia Skjöldebrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-03-15
Expert : Anders Bergwall, utredare, fr.o.m. 2004-03-15
Expert : Key Hedström, chefsjurist, fr.o.m. 2004-03-15
Expert : Kjell Nyberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2004-03-15
Expert : Anna Svensson, förbundssekreterare, fr.o.m. 2004-03-15
Sekreterare : Lena Juhlin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-02-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:134 Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (Fö 1999:04) [ Avslutad 2001 ] [ Sakkunnig ]
Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (Fö 1999:04)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:63, dir. 2000:49, dir. 2000:93 och dir. 2001:54
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:41 Säkerhet i en ny tid
SOU 2001:86 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
Medverkande :
Särskild utredare : Åke Pettersson, senior adviser, fr.o.m. 2000-01-28
Sakkunnig : Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Sakkunnig : Ulrica Gradin, ämnesråd, fr.o.m. 2000-11-02
Sakkunnig : Key Hedström, verksjurist, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Sakkunnig : Maj Johansson, departementsråd, fr.o.m. 2001-06-21
Sakkunnig : Carl Mattsson, sektionschef, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Sakkunnig : Bo Riddarström, överdirektör, fr.o.m. 2000-06-07 t.o.m. 2001-06-20
Expert : Michael Cervin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-06-21
Expert : Torbjörn Gustavsson, filosofie doktor, fr.o.m. 2000-11-02 t.o.m. 2001-06-20
Expert : Karl-Axel Norberg, medicinalråd, fr.o.m. 2000-12-07 t.o.m. 2001-06-20
Sekreterare : Michael Cervin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-01-07
Sekreterare : Ulrika Lärnestrand, kammarrättsfiskal, fr.o.m. 2000-04-25
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgruppen (Fö 1997:F) för utredning om den s.k. ledningskedjan m.m. [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen (Fö 1997:F) för utredning om den s.k. ledningskedjan m.m.Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se regeringsbeslut den 21 augusti 1997.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1998:32 Skyldigheter vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
Medverkande :
Ordförande : Dan Ohlsson, departementsråd, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Jan Cedmark, försvarsdirektör, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Rune Dahlén, kanslichef, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Ulrika Gradin, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Sven Hammarstedt, sekreterare, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Maj Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Anders Lindgren, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Torbjörn Pettersson, risksamordnare, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Bo Riddarström, överdirektör, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Nils Olof Sandberg, överdirektör, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Åke Sundin, departementsråd, fr.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Eva Thorsell, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-30
Ingmari Lundh, kanslisekreterare, fr.o.m. 1997-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Sotningsutredningen (Fö 1997:02) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]
Sotningsutredningen (Fö 1997:02)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:115.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:45 Sotning i framtiden Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Rigmor Breidenmalm, landstingsråd, fr.o.m. 1997-02-20
Sakkunnig : Maj Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1997-03-25
Sakkunnig : Herbert Silbermann, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-03-25
Sakkunnig : Åke Sundin, kansliråd, fr.o.m. 1997-03-25
Expert : Ulf Boghammar, direktör, fr.o.m. 1997-03-25
Expert : Lars Ekberg, ställföreträdande enhetschef, fr.o.m. 1997-03-25
Expert : Solveig Larsen, ingenjör, fr.o.m. 1997-03-25
Expert : Harald Ljung, sektionschef, fr.o.m. 1997-03-25
Expert : Per-Arne Sundbom, avdelningsråd, fr.o.m. 1997-03-25
Sekreterare : Karina Hellrup, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:115 Utveckling av sotningsväsendet

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:45 Sotning i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation (Ju 1997:12) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation (Ju 1997:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1997:121.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:74 Styrningen av polisen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Lars-Erik Lövdén, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-11-10 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Ann-Catrin Bergman, opp.råd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Vanja Edwinson, kommunalråd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Eskil Erlandsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Lennart Holmlund, kommunalråd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Märta Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Göran Magnusson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Johnny Magnusson, kommunalråd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Siw Persson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Helena Streiffert, jur.kand., fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Alice Åström, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sakkunnig : Olof Egerstedt, överdirektör, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sakkunnig : Ulf Henricsson, länsråd, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Maria Bredberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Annika Brickman, departementsråd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Johan Dixelius, polisintendent, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Håkan Färm, departementsråd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Maj Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Rolf Kläppe, länspolismästare, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sekreterare : Eva Ahlquist, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-11-17 t.o.m. 1998-06-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:74 Styrningen av polisen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 1996:09) om kemikalieolyckor m.m. [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 1996:09) om kemikalieolyckor m.m.
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:90.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:109 Myndighetsansvaret för transport av farligt gods.
SOU 1998:13 Säkrare kemikaliehantering Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ulf Bjällås, generaldirektör, fr.o.m. 1996-12-19
Sakkunnig : Ulf Bjurman, kansliråd, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1997-10-19
Sakkunnig : Agneta Eberhardt, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-02-05
Sakkunnig : Ola Hedin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-20
Sakkunnig : Jan Stålhandske, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Bo Barrefelt, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Ulf Bjurman, avdelningschef, fr.o.m. 1997-11-10
Expert : Magnus Blomqvist, enhetschef, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Annika Gustafsson, förbundsjurist, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Ingrid Johansson, jurist, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Maj Johansson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Inga Birgitta Larsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Inge Lundström, civilingenjör, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Åke Persson, överingenjör
Expert : Thure Svensson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-03-06
Sekreterare : Ulrik Johansson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-01-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:109 Myndighetsansvaret för transport av farligt gods [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:13 Säkrare kemikaliehantering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Elberedskapsutredningen (N 1996:02) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Elberedskapsutredningen (N 1996:02)
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1996:23.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:78 Elberedskapen. Organisation, ansvarsfördelning och finansiering - delbetänkande
SOU 1996:149 Elberedskapen. Författningsfrågor - Slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Gunnar Holmgren, generaldirektör, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-10-13
Expert : Margareta Bergström, enhetschef, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Hélène Blomberg, fr.o.m. 1996-04-09 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Lars Johansson, säkerhetschef, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Maj Johansson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-10-13
Expert : Kerstin Keereweer-Höglund, ingenjör, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Britt Kjellin, lärare, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Bertil Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-10-13
Expert : Folke Pärneteg, verkst. direktör, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-10-13
Expert : Åke Sundin, kansliråd, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Eva Sylvén, direktör, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Bengt Toresson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Andreas Zsiga, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-03-07 t.o.m. 1996-10-13
Sekreterare : Dag Valinder, kammarrättsfiskal, fr.o.m. 1996-08-13 t.o.m. 1996-10-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman