: : :

Medverkande i utredning : Magnus Ulväng På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Magnus Ulväng på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Magnus Ulväng

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Magnus Ulväng medverkat i ( 8 st. ):

Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03) [ Pågående ] [ Expert ]
Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-02-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:14, dir. 2018:21, dir. 2019:1 och dir. 2019:8
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 juni 2019.
Medverkande :
Särskild utredare : Maria Kelt, departementsråd, fr.o.m. 2017-02-09
Expert : Fredrik Hallström, biträdande enhetschef, fr.o.m. 2017-04-26
Expert : Eva Marie Hellstrand, ämnesråd, fr.o.m. 2017-04-26
Expert : Agnetha Hilding Qvarnström, chefsåklagare, fr.o.m. 2017-04-26
Expert : Sofie Klahr, verksjurist, fr.o.m. 2017-04-26
Expert : Thomas Olsson, advokat, fr.o.m. 2017-04-26
Expert : Linda Palmenäs, rådman, fr.o.m. 2017-04-26
Expert : Magnus Ulväng, professor, fr.o.m. 2017-04-26
Sekreterare : Martin Rhodin, kansliråd, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2019-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)


Beteckning : Ju 2017:15
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundh, Petra, fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Dejemyr, Kerstin, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Engvall, Jenny, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Ellingsen, Karin, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Hedbrant, Per-Henrik, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Ivarsssen, Bengt, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Rydström, Jonas, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Shannon, David, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Expert : Åhsberg, Margita, fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18
Sekreterare : Pettersson, Thomas, fr.o.m. 2017-12-15 t.o.m. 2019-01-10

Rapporter

SOU 2018:85Slopad straffrabatt för unga myndiga
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:122 Skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Häktes- och restriktionsutredningen (Ju 2015:08) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Häktes- och restriktionsutredningen (Ju 2015:08)


Beteckning : Ju 2015:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-23
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-07-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:80
Lokal : Regeringskansliets utredningavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg, tel. 08-405 92 63
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Söderholm, Inger, fr.o.m. 2015-07-23 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Björklund, Anna, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Eriksson, Annika, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Eriksson, Gunilla, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Gozzi, Jessica, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Lundgren, Lars, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Oredsson, David, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-05-23
Expert : Åsbäck, Bengt, fr.o.m. 2015-08-28 t.o.m. 2016-08-22
Sekreterare : Granlund, Carolina, fr.o.m. 2015-08-01 t.o.m. 2016-08-23

Rapporter

SOU 2016:52Färre i häkte och minskad isolering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:80 Färre i häkte och minskad isolering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:52 Färre i häkte och minskad isolering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Strafftidsutredningen (Ju 2014:23) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Strafftidsutredningen (Ju 2014:23)


Beteckning : Ju 2014:23
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:132
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Arfwidsson Edlund, Gunilla, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Jonare, Ulf, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Karlsson, Jan, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Kullman Gunnarsson, Elisabeth, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Zetterstedt, Joakim, fr.o.m. 2015-07-27 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2016-02-29

Rapporter

SOU 2016:18En ny strafftisdag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:132 En ny strafftidslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:18 En ny strafftidslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Narkotikastraffutredningen (Ju 2013:11) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Narkotikastraffutredningen (Ju 2013:11)


Beteckning : Ju 2013:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundh, Petra, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Gustafson, Lena, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Sakkunnig : Jansson, Stefan, fr.o.m. 2013-11-21 t.o.m. 2014-06-26
Sakkunnig : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-01-12
Expert : Blixt, Tomas, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Ivarsson, Bengt, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Karlsson, Jeanette, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-01-12
Expert : Lindström, Charlotta, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Nilsson, Ove, fr.o.m. 2014-01-13 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Reimer, Stefan, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2014-01-13 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Expert : Wedin, Peter, fr.o.m. 2013-07-03 t.o.m. 2014-06-26
Sekreterare : Graninger, Anna, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2014-07-31

Rapporter

SOU 2014:43Synnerligen grova narkotikabrott
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:43 Synnerligen grova narkotikabrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott (Ju 2013:04) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott (Ju 2013:04)


Beteckning : Ju 2013:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:30
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Perklev, Anders, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-04-02
Expert : Björksten, Sofia, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-04-02
Expert : Eriksson, Annika, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-04-02
Expert : Eriksson, Gunilla, fr.o.m. 2013-08-19 t.o.m. 2014-04-02
Expert : Göranson, Frida, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-04-02
Expert : Hirsch, Zilla, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-04-02
Expert : Nilsson, Ove, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-04-02
Expert : Thunholm, Jenny, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2013-08-18
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-04-01
Expert : Öhman, Jan, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-04-02
Sekreterare : Burman, Hedvig, fr.o.m. 2013-04-01 t.o.m. 2014-04-02

Rapporter

SOU 2014:18Straffskalorna för allvarliga våldsbrott
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:30 Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:18 Straffskalorna för allvarliga våldsbrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Påföljdsutredningen (Ju 2009:11) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)


Beteckning : Ju 2009:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:60
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2009-06-25 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ahlqvist, Clara, fr.o.m. 2011-05-01 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Kaevergaard, Susanne, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2011-04-30
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Levén, Staffan, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Nilsson, Thomas, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Rydström, Jonas, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Thunegard, Eva, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Åkesson, Nils, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2012-05-31
Bargholtz, Helena, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Davidsson, Inger, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2011-02-18 t.o.m. 2012-05-31
Hammarbergh, Krister, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Jonsson, Madeleine, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Linander, Johan, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Markström, Elisabeth, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Oscarsson, Yvonne, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Sekreterare : Palmenäs, Linda, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2012-05-31
Sekreterare : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2011-02-01 t.o.m. 2011-10-31
Sekreterare : Wallinder, Lars, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2012-05-31

Rapporter

SOU 2012:34Nya påföljder
SOU 2012:34En kort presentation av Påföljdsutredningens förslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:60 En översyn av påföljdssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:34 Nya påföljder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09) [ Avslutad 2012 ]

Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09)


Beteckning : S 2008:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-04
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-07-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:93, dir. 2009:93, dir. 2010:88 och dir. 2011:107
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Jerry, fr.o.m. 2008-11-19
Expert : Abrahamsson, Lisbeth, fr.o.m. 2010-03-01
Expert : Alander, Nina, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Borgeke, Martin, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Broström, Kjell, fr.o.m. 2011-02-01
Expert : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2011-08-01
Expert : Forsén, Jan-Olof, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Groth, Christian, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Götmar, Stig, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Ivarsson, Bengt, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : von Knorring, Lars, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Kristiansson, Marianne, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2011-07-31
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2009-09-03
Expert : Nilsson, Lars Håkan, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Printz, Anders, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-02-28
Expert : Sjöblom, Per-Olof, fr.o.m. 2009-07-09
Expert : Sundqvist, Marianne, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Svedberg, Jesper, fr.o.m. 2009-03-12
Expert : Wieselgren, Ing-Marie, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Eklund, Eva, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Elffors, Åsa, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2009-12-31
Sakkunnig : Hagelin, Hans, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Johansson, Sara S, fr.o.m. 2010-01-01
Sakkunnig : Laudon, Inger, fr.o.m. 2009-03-12
Sakkunnig : Linde, Helena, fr.o.m. 2009-03-12 t.o.m. 2010-03-31
Sakkunnig : Nilsson, Göran, fr.o.m. 2009-03-12
Asp, Petter, fr.o.m. 2011-02-25
Jareborg, Nils, fr.o.m. 2011-02-25
Lernestedt, Claes, fr.o.m. 2011-02-25
Reimer, Stefan, fr.o.m. 2011-02-25
Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2011-02-25
Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2011-02-25
Sekreterare : Billing, Anna, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Lindvall, Thorbjörn, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Ohlsson, Ulrika, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2012-04-09

Rapporter

SOU 2012:17Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman