: : :

Medverkande i utredning : Magdalena Dahlborg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Magdalena Dahlborg

Utredning som Magdalena Dahlborg medverkat i:

Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (Ju 2005:12) [ Avslutad 2007 ]

Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden(Ju 2005:12)


Beteckning : Ju 2005:12
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-07
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:117 och dir. 2007:07
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Karlsson, Åsa-Britt, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Sakkunnig : Ericsson, Marie, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Ledamot : Norberg, Ulla, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Aldenberg, Elisabet, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Gawell, Malin, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Häll, Lars, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Jansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Mattsson, Hans, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Mårselius, Petra, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Strömberg, Lovisa, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Svensson Risdal, Mårten, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Törnell Sandberg, Stina, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Viirman, Ants, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Åkesson, Hanna, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-01-31
Björk, Inger, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Dahlborg, Magdalena, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Friberg, Torsten, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Färm, Ingemar, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Holmestig, Anders, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Idris, Alaa, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Jarlöv, Lena, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Jonsson, Gerd, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Ljung, Birgitta, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Mijatovic, Milinko, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Pettersson, Göran, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Setkic, Mostafa, fr.o.m. 2005-12-20 t.o.m. 2007-09-30
Svensson, Raymond t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Lindholm, Berndt, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2007-10-14

Rapporter

SOU 2007:66Rörelser i tiden
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2005:117
Dir. 2007:07
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:7 Tilläggsdirektiv till Folkrörelseutredningen (Ju 2005:12) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:66 Rörelser i tiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman