: : :

Medverkande i utredning : Lotta Persson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lotta Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lotta Persson medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om demokratvillkoren i statlig bidragsgivning (Ku 2018:01) [ Pågående ] [ Expert ]

Demokrativillkorsutredning (Ku 2018:01)


Beteckning : Ku 2018:01
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-02
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:19
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 14 81 (Lindvall)
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 20 juni 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Almgren, Karin, fr.o.m. 2018-03-08 t.o.m. 2019-06-20
Expert : Axhamn, Johan, fr.o.m. 2018-05-02 t.o.m. 2018-09-27
Expert : Olsson, Karin, fr.o.m. 2018-09-28 t.o.m. 2019-06-20
Expert : Freidenvall, Lenita, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Grosse, Julia, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Johansson, Staffan, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Lindman, Mikael, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Marbinah, Rosaline, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Nordh, Anders, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Persson, Lotta, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Sandberg, Ludvig, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Wallman Lundåsen, Susanne, fr.o.m. 2018-05-02
Expert : Wärmark, Matilda, fr.o.m. 2018-05-02
Huvudsekreterare : Lindvall, Daniel, fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-06-20
Sekreterare : Ericson, Marie, fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-06-20
Sekreterare : Ferry, Linda, fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2019-06-20

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:19 Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om nya former för stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (S 2007:08) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om nya former för stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (S 2007:08)


Beteckning : S 2007:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:91
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 2007-06-20
Sakkunnig : Börjesson, Åsa, fr.o.m. 2007-09-07
Sakkunnig : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2007-09-07 t.o.m. 2008-01-16
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2007-09-07 t.o.m. 2008-01-16
Expert : Andersson, Bengt, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Bergmark, Anders, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Hajtowitz, Elisabeth, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Meeuwisse, Anna, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Persson, Lotta, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Salonen, Tapio, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Wikgren Orstam, Sabina, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Åkesson, Nils, fr.o.m. 2007-09-07
Sekreterare : Börjeson, Martin, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2008-03-31

Rapporter

SOU 2008:18Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman