: : :

Medverkande i utredning : Lotta Kärger

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lotta Kärger

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Lotta Kärger medverkat i:

Utredningen om översyn av bisyssleregleringen inom den offentliga sektorn (Fi 1998:12) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av bisyssleregleringen inom den offentliga sektorn (Fi 1998:12)


Beteckning : Fi 1998:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-09-17
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:79
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Törnvall, Peder, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Toijer, Gudmund, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Virdesten, Per, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Asplund, Anna, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Eklund, Torbjörn, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-03-19
Expert : Karlson, Carl-Johan, fr.o.m. 2000-03-20 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kärger, Lotta, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Lindgren, Anders, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Pfeifer, Karl, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Svensson, Jan, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Petersson, Lena, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-09-30

Rapporter

SOU 2000:80Offentligt anställdas bisysslor.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:79
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:80 Offentligt anställdas bisysslor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman