Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Linda Soneryd

Sök kontaktuppgifter till Linda Soneryd på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Linda Soneryd

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Linda Soneryd medverkat i:

Statens råd för kärnavfallsfrågor – Kärnavfallsrådet (M 1992:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2022 ] [ Ledamot ]
Kärnavfallsrådet (M 1992:A)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2022
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1992-06-23
Direktiv för rådet, se dir. 1992:72, dir. 2009:31 och dir. 2018:18
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm. Kansli tel. 08-405 20 44, Kanslichef direkt: 08-405 24 37 Kärnavfallsrådets webbplats: www.karnavfallsradet.se
Uppdraget är slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:18 Acceptans Tolerans Delaktighet – Rapport från ett seminarium i Saltsjöbaden den 3–5 mars 1992
SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle – KASAM yttrande över SKB:s FUD-program (även utgiven i engelsk översättning "Final Disposal of Spent Nuclear Fuel")
SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995
SOU 1995:90 Kärnavfall och Miljö – Rapport från ett internationellt seminarium im miljökonsekvensberskrivningen (MKB) och dess roll inför slutförvaring av kärnavfall – Luleå 24–26 oktober 1994 (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste and the Environment")
SOU 1996:101 Kärnavfall – teknik och platsval – KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 95 (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste - Disposal Technology and Site Selection)
SOU 1996:101 NUCLEAR WASTE – Disposal Technology and Site Selection
SOU 1997:180 Kärnavfall och Beslut – Rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle – Umeå 8–10 april 1997
SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998
SOU 1998:68 NUCLEAR WASTE – state-of-the-art reports 1998
SOU 1998:130 Kärnavfall och Säkerhet – Rapport från ett seminarium om säkerhetsanalys av slutförvaringen av använt kärnbränsle Nyköping 11–13 november 1997
SOU 1999:67 KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens – KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 98(även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site-environmental consequence")
SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2001"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2001:108 KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET
SOU 2002:63 Kärnavfall – forskning och teknikutveckling ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste – research and technique development")
SOU 2004:67 KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLSOMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2004"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2004:99 Kärnavfall – demokrati och vetenskap
SOU 2004:120 KÄRNAVFALL – Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet
SOU 2005:47 Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället (även utgiven i engelsk översättning Nuclear waste – the barriers, the biosphere and the community
SOU 2005:83 Kärnavfall – kostnader och finansiering
Rapport 2006:1 Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?
SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generations frihet
SOU 2007:38 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007 – responsibility, of current generations
Rapport 2007:1 Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den 15 november 2006)
Report 2007:1e Final disposal of spent nuclear fuel – regulatory system and roles of different actors during the decision process (Report from a seminar on November 15, 2006)
Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Report 2007:2e Safety assessment of final disposal of nuclear waste – role, development and challenge (An in-depth report supplementing KASAM’s Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)
Report 2007:3e Time for final disposal of nuclear waste – society, technology and nature (An in-depth report supplementing KASAM’s Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall – individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Report 2007:4e Risk perspective on final disposal of nuclear waste – individual, society and communication (An in-depth report supplementing KASAM’s Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:5 Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning
Rapport 2007:6 Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14–15 mars 2007)
Report 2007:6e Deep boreholes – An alternative for final disposal of spent nuclear fuel? (Report from KASAM’s question-and-answer session on 14–15 March 2007)
Rapport 2007:7 Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)
Report 2007:7e Decommissioning of Nuclear Facilities in Sweden (A report from the Council’s hearing on December 2007)
SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall – Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
SOU 2008:70 Final Disposal of Nuclear Waste – The Swedish National Council for Nuclear Waste’s Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co’s (SKB’s) RD&D Programme 2007
Rapport 2008:1 Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)
Rapport 2008:2 Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008)
Rapport 2008:3 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)
Rapport 2009:3 Debatten krig slutförvaring av kärnavfall – en studie av argumentationen
Report 2009:4e Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments (A report from the Swedish National Council for Nuclear Waste’s scientific workshop, on November 16, 2009)
Rapport 2009:5 Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009
SOU 2010:6 Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 – utmatningar för slutförvarsprogrammet
SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen
SOU 2011:14 Nuclear Waste State of the Art Report 2011 – geology, barriers, alternatives
SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program
SOU 2011:50 The Swedish National Council for Nuclear Waste's Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB'S) RD&D Programme 2010
Rapport 2011:1 Bästa möjliga teknik (BAT) – tolkning och användning inom olika avfallsområden (Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010)
Rapport 2011:2 Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen
Report 2011:2e Licensing under the Environmental Code and the Nuclear Activities Act of a final repository for spent nuclear fuel
SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haveriet och global utblick
SOU 2012:7 Nuclear Waste State of the Art Report 2012 – long-term safety, accidents and global survey
SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ
SOU 2013:11 Nuclear Waste state-of-the-art Report – Final repository application under review: supplementary information and alternative futures Translation of SOU 2013:11
SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 – Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande
SOU 2014:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014 – Research debate, alternatives and decision-making (Report from the Swedish National Council for Nuclear Waste, Stockholm 2014)
SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013
SOU 2014:42 Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013
Report 2014:1e New insights into the repository’s engineered barriers – A report from the Swedish National Council for Nuclear Waste’s scientific symposium (A report from the Swedish National Council for Nuclear Waste’s scientific symposium on November 20–21, 2013)
Rapport Kunskapsläget hos Sveriges riksdagsledamöter om kärnavfall och dess slutförvar
SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet
SOU 2015:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015 – Safeguards, record-keeping and financing for increased safety. Engelsk översättning
SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutredningar
SOU 2016:16 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2016 – Risks, uncertainties and future challenges
Rapport Kunskapsläget hos Sveriges riksdagsledamöter år 2013 och 2016 om kärnavfall och dess slutförvar
SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 – Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring
SOU 2017:8 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2017 – Nuclear waste – an ever-changing issue
SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
SOU 2017:62 The Swedish National Council for Nuclear Waste’s Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co’s (SKB’s) RD&D Programme 2016
SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet
SOU 2018:8 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2018 – Decision-making in the face of uncertainty
Rapport 2019:1 Översikt av åtta länder – status april 2019
Report 2019:1 Overview of eight countries – status April 2019
SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020 – Steg för steg – Var står vi? Vart går vi?
SOU 2020:9 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2020 – Step by step – Where are we now? Where are we going?
SOU 2020:39 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019
SOU 2020:39 The Swedish National Council for Nuclear Waste’s Review of SKB’s RD&D Programme 2019
SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken
SOU 2022:7 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2022 – Society, technology and ethics
2022-12-29 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2022
2022-12-29 Kärnavfallsrådets slutbetänkande – Inför fortsättningen av pågående slutförvarsprocess och eventuella nya processer
Rapport 2022:1 Översikt av åtta länder – status november 2022
Medverkande :
Ordförande : Carl Reinhold Bråkenhielm, professor, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ordförande : Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor, fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31
Ordförande : Torsten Carlsson, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ordförande : Kristina Glimelius, professor, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-05-31
Ordförande : Camilla Odhnoff, f.d. landshövding, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Ordförande : Rolf Sandström, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-31
Vice ordförande : Tuija Hilding-Rydevik, docent, fr.o.m. 2016-02-09 t.o.m. 2020-06-30
Vice ordförande : Tuija Hilding-Rydevik, professor, fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31
Vice ordförande : Karin Högdahl, docent, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Göran Andersson, professor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Ledamot : Lena Andersson-Skog, professor, fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m. 2019-06-30
Ledamot : Berit Arheimer, docent, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2010-01-10
Ledamot : Yvonne Brandberg, docent, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Carl Reinhold Bråkenhielm, professor, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Britt-Marie Drottz Sjöberg, professor, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2003-07-07
Ledamot : David Dyrssen, professor emeritus, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Willis Forsling, professor, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot : Sophie Grape, docent, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Sophie Grape, docent, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Ing-Marie Gren, professor, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Mats Harms-Ringdahl, professor, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Mats Harms-Ringdahl, professor emeritus, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Tuija Hilding-Rydevik, professor, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Karin Högdahl, docent, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Karin Högdahl, docent, fr.o.m. 2018-12-31 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Anna Jarstad, docent, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2011-02-28
Ledamot : Lennart Johansson, adjungerad professor, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Thomas Kaiserfeld, professor, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Thomas Kaiserfeld, professor, fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Mikael Karlsson, miljöforskare KTH, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Mikael Karlsson, docent, fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Gert Knutsson, professor emeritus, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Inga-Britt Lindblad, professor emeritus, fr.o.m. 2004-03-09 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Karin Markides, professor, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-05-05
Ledamot : Sören Mattsson, professor, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Marie Nisser, professor, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot : Jenny Palm, professor, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Ingmar Persson, professor, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Ingmar Persson, professor emeritus, fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Anneli Salo, fil.lic., fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 2000-02-05
Ledamot : Rolf Sandström, professor, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Linda Soneryd, professor, fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Jimmy Stigh, professor, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Olof Söderberg, överdirektör, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1996-09-24
Ledamot : Anne-Marie Thunberg, teol.dr, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Ledamot : Lotta Vahlne Westerhäll, professor, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Ledamot : Clas-Otto Wene, professor, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Hannu Hänninen, professor, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2020-12-31
Sakkunnig : Hannu Hänninen, professor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Ingvar Persson, rådgivare, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Sakkunnig : Ingvar Persson, jur.kand., fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Anneli Salo, fil.lic., fr.o.m. 2000-02-26 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig : Olof Söderberg, överdirektör, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Torsten Carlsson, f.d. kommunalråd, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Expert : Sören Norrby, fil.mag., fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Nils Rydell, civilingenjör, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Expert : Harald Åhagen, ingenjör, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Kanslichef : Peter Andersson, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Kanslichef : Peter Andersson, fr.o.m. 2020-08-15
Kanslichef : Holmfridur Bjarnadottir, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2016-08-12
Kanslichef : Björn Hedberg, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Kanslichef : Anna Sanell, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-01-31
Kanslichef : Eva Simic, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2011-06-30
Tf. kanslichef : Johanna Swedin, sekreterare, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2022-12-31
Sekreterare : Peter Andersson, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2016-08-15
Sekreterare : Tor Leif Andersson, docent, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare : Holmfridur Bjarnadottir, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-11-14
Sekreterare : Anna Cato, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-09-14
Sekreterare : Björn Hedberg, fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare : Mats Lindman, fil.mag., fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2005-06-30
Sekreterare : Eva Simic, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-05-31
Sekreterare : Johanna Swedin, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Sekreterare : Johanna Swedin, fr.o.m. 2020-08-15 t.o.m. 2022-07-31
Biträdande sekreterare : Evis Bergenlöv, fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Biträdande sekreterare : Evis Bergenlöv, fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31
Biträdande sekreterare : Karolina Brogan, fr.o.m. 2011-08-17 t.o.m. 2012-09-30
Biträdande sekreterare : Siv Milton, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-06-30
Biträdande sekreterare : Johanna Swedin, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2016-08-15
Assistent : Karolina Brogan, fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2011-08-16
Assistent : Siv Milton, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-04-30
Assistent : Johanna Swedin, fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 35 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:50 Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre- och handikappomsorgen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:18 Acceptans – Tolerans – Delaktighet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle – KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 92 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:90 Kärnavfall och miljö [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:101 Kärnavfall – teknik och platsval [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:180 Kärnavfall och beslut – rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokalisering av ett slutförvar av använt kärnbränsle [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:130 Kärnavfall och säkerhet – Rapport från ett seminarium om säkerhetsanalys av slutförvaring av använt kärnbränsle [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:67 Kärnavfall – metod – plats – miljökonsekvens – KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 98 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet – Del III – Grundvatten i hårt berg – en analys av kunskapsläget [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:108 Kärnavfall – nuets ansvar och kommande generationers frihet [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2002:63 Kärnavfall – forskning och teknikutveckling – KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 2001 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:99 Kärnavfall – demokrati och vetenskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:120 Kärnavfall – Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:47 Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:83 Kärnavfall – kostnader och finansiering [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generationers frihet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall – Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:6 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2010 – utmaningar för slutförvarsprogrammet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haverier och global utblick [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan underprövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 – Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020 – Steg för steg – Var står vi? Vart går vi? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2020:39 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman