: : :

Medverkande i utredning : Lennart Daléus På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lennart Daléus

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Daléus medverkat i ( 8 st. ):

Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01) [ Avslutad 2004 ] [ Ledamot ]

Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)


Beteckning : S 2001:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-01
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-03-08
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:20, dir. 2002:58 och dir. 2003:167
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Munck, Johan, fr.o.m. 2001-03-09
Ledamot : Andersson, Ingrid, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Daléus, Lennart, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot : Granberg, Lars U, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Gyberg-Karlsson, Åsa, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot : Johansson-Sahlin, AnnMarie, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Landgren, Per, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Nenes, Christina, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Persson, Bertil, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Rohdin, Lennart, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Aringer, Leif, fr.o.m. 2003-09-01
Sakkunnig : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-08-31
Sakkunnig : Dahlquist, Gisela, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Forsse, Erik, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Sakkunnig : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2003-01-15
Sakkunnig : Hermerén, Göran, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Jonsson, Lena, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Nilsson, Staffan, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Nitzelius, Anna, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-02-28
Sakkunnig : Pettersson, Ulf, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Utterström, Thomas, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Wahlström, Jan, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Agell, Martin, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2002-09-16
Expert : Blennow, Elisabeth, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Centerstig, Anne-Christine, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Falck, Carl, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Flood, Göran, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-09-30
Expert : Fredén, Thomas, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Hosinsky, Marie, fr.o.m. 2001-10-01
Expert : Lien, Karin, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Nordin, Jan, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-11-14
Sekreterare : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 2001-04-23 t.o.m. 2003-10-31
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2004-03-24
Sekreterare : Roos, Ann-Louise, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2002:119Rättslig reglering av stamcellsforskning
SOU 2004:20Genetik, integritet och etik
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2001:20
Dir. 2002:58
Dir. 2003:167
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skattenedsättningskommittén (Fi 2001:09) [ Avslutad 2003 ] [ Ledamot ]

Skattenedsättningskommittén (Fi 2001:09)


Beteckning : Fi 2001:09
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-04-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:29
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Hjalmarsson, Lennart, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Abramsson, K G, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Alterå, Ola, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-12-20
Ledamot : Brus, Sven, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Daleus, Lennart, fr.o.m. 2001-12-20 t.o.m. 2002-09-25
Ledamot : Domeij, Åsa, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-08-15
Ledamot : Ek, Lena, fr.o.m. 2002-10-22 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Granström, Per Erik, fr.o.m. 2002-01-17 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Hedlund, Tom, fr.o.m. 2001-12-14 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Keijer, Ulf, fr.o.m. 2002-02-19 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Kollmats, Lennart, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-10-22
Ledamot : Olsen, Lennart, fr.o.m. 2002-10-28 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : de Pourbaix-Lundin, Marietta, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Rosengren, Per, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Ledamot : Svensson, Per-Olof, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-01-16
Sakkunnig : Bergqvist, Agneta, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Fredriksson, Yvonne, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-04-17
Sakkunnig : Gårding Wärnberg, Maria, fr.o.m. 2002-04-17 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Hort, Katinka, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Hägg, Conny, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Johansson, Dan, fr.o.m. 2002-10-15 t.o.m. 2003-04-07
Sakkunnig : Kristoffersson, Anders, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Brännlund, Runar, fr.o.m. 2001-11-21 t.o.m. 2003-04-07
Expert : von Gersdorf, Agnes, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Johannesson-Lindén, Åsa, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-08-15
Expert : Lagerstedt, Göran, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Leander, Åsa, fr.o.m. 2001-11-29 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Lundin, Göran, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2001-10-24
Expert : Möller, Mikael, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Oettinger-Biberg, Christina, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Nyström, Stefan, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Rabe, Gunnar, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Sandqvist, Maria, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Åkerfeldt, Susanne, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Öhgren, Hans, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-04-07
Sekreterare : Sanner, Johan, fr.o.m. 2001-08-06 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Veiderpass, Ann, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2003-04-14

Rapporter

SOU 2003:38Svåra skatter!
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:29
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:38 Svåra skatter! [ pdf |Paragraftecken ]
Kemikommittén (M 1996:02) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]

Kemikommittén (M 1996:02)


Beteckning : M 1996:02
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1998-03-11
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:40.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Svenson, Kerstin, fr.o.m. 1996-06-04 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Ag, Lena, fr.o.m. 1996-06-04 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Daléus, Lennart, fr.o.m. 1996-06-04 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Rådström, Roger, fr.o.m. 1996-06-04 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Wästljung, Urban, fr.o.m. 1996-06-04 t.o.m. 1997-06-30
Sakkunnig : Jernelöv, Arne, fr.o.m. 1996-06-04 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Almgren, Rickard, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Askling, Ulrika, fr.o.m. 1996-09-20
Expert : Bergman, Åke, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Björndal, Håkan, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Brandt, Ingvar, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Bratthall, Birgitta, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Bucht, Bengt, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Busk, Leif, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Carlsson, Håkan, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Emmerman, Anders, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Erni, Kerstin, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Goldman, Lynn, fr.o.m. 1996-11-25 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Granqvist, Gunnar, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Gårding-Wärnberg, Maria, fr.o.m. 1996-09-24 t.o.m. 1997-04-07
Expert : Haigh, Nigel, fr.o.m. 1996-11-25 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Hanberg, Annika, fr.o.m. 1996-09-24 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Hedman, Gunnel, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Hermanrud, Karin, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Hermansson, Ellika, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Hurst, Peter, fr.o.m. 1996-11-25 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Jansson, Bo, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Kvist, Ulrik, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Liljelund, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Lindroth, Paul, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Lundberg, Lena, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Melin, Birgitta, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Mortensen, Kirsten, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Nordin, Håkan, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Nyberg, Sven, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Näslund, Siv, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Olsson, Per-Erik, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Otterstedt, Annika, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Palm, Viveka, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Paulsson, Christer, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Quik, Wim, fr.o.m. 1996-11-25 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Ringström, Anita, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Rosander, Per, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Sandell, Ulrika, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Svärd, Bo, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Tullberg, Margareta, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Turesson, Anders, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Überhorts, Reinhard, fr.o.m. 1996-11-25 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Vahter, Marie, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : de, Cynthia, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Värmby, Göran, fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 1997-06-30
Huvudsekreterare : Lundström, Annika, fr.o.m. 1996-06-04 t.o.m. 1997-08-31
Sekreterare : Bergström, Helena, fr.o.m. 1996-07-22 t.o.m. 1997-08-24
Sekreterare : Sandberg, Johan, fr.o.m. 1996-05-21 t.o.m. 1997-06-22
Sekreterare : Törnqvist, Per, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Wahlström, Bo, fr.o.m. 1996-06-12 t.o.m. 1997-06-30

Rapporter

SOU 1997:84En hållbar kemikaliepolitik
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:40
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:84 En hållbar kemikaliepolitik [ pdf |Paragraftecken ]
Skatteväxlingskommittén (Fi 1994:04) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]

Skatteväxlingskommittén (Fi 1994:04)


Beteckning : Fi 1994:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:11.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Bergqvist, Jan, fr.o.m. 1996-07-01
Ordförande : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Andersson, Barbro, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Attefall, Stefan, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Bergqvist, Jan, fr.o.m. 1995-12-14
Ledamot : Bäckström, Lars, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Daléus, Lennart, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Engzell, Bitte, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Hagberg, Michael, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Jonsell, Annika, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Korsberg, Ronny, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Lundgren, Bo, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Wibble, Anne, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Wibe, Sören, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1995-12-13
Sakkunnig : Fernlund, Carl Gustaf, fr.o.m. 1995-08-24
Sakkunnig : Kristofferson, Anders, fr.o.m. 1995-03-01
Sakkunnig : Skarell, Gunnar, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-08-23
Expert : Axelsson, Svante, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Bergendahl-Gerholm, Maria, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1996-04-17
Expert : Bergqvist, Agneta, fr.o.m. 1995-05-01
Expert : Gladh, Lillemor, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Holmlund, Bertil, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Kahn, Jon, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Kriström, Bengt, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Lodin, Sven-Olof, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Nyberg, Sven, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Oettinger, Christina, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Svensson, Maude, fr.o.m. 1996-06-01
Expert : Wärmark, Anders, fr.o.m. 1995-04-01
Sekreterare : Brännlund, Runar, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Tauberman, Ann-Christin, fr.o.m. 1996-09-19 t.o.m. 1997-01-31
Nordlander, Åke, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Svensson, Maude, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-01
Svärdsjö, Lena, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1997-03-01

Rapporter

SOU 1997:11Skatter, miljö och syssel-
sättning samt en bilagedel med underlags-
rapporter.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:11
Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1998 ] [ Ordförande ]

Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : M 1993:A
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1993-08-31
Direktiv för se dir. 1993:67, dir. 1995:23 och dir. 1996:87.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Daléus, Lennart t.o.m. 1998-06-30
Vice ordförande : Lönnroth, Måns, fr.o.m. 1994-11-11 t.o.m. 1995-06-19
Vice ordförande : Stenberg, Åsa, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Kohls, Lisbeth t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Larsson, Peter, fr.o.m. 1994-11-17 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Modig, Staffan t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Mäler, Karl-Göran t.o.m. 1994-05-31
Ledamot : Olsson, Ingrid t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Rasmuson, Ulrika t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ryding, Sven-Olof t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Wallgren, Björn t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bjurström, Lars, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bucht, Bengt. direktör t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Hedman, Gunnel t.o.m. 1994-10-09
Sakkunnig : Högberg, Sverker t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Melin, Agneta t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : von, Fredrik t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Smith, Eva, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Abresparr, Egon, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1997-12-31
Expert : Arell, Lars, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Aspegren, Anita t.o.m. 1998-06-30
Expert : Blix, Kerstin t.o.m. 1996-04-30
Expert : Eberhardt, Agneta, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1998-01-31
Expert : Lenas, Börje, fr.o.m. 1995-10-16 t.o.m. 1997-03-14
Expert : Mårtensson, Kristina, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1997-09-14
Expert : Norrthon, Petter, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Schwartz, Birgitta, fr.o.m. 1997-08-04 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Selander, Anna, fr.o.m. 1998-04-07 t.o.m. 1998-06-18
Expert : Stridh, Håkan, fr.o.m. 1998-04-13 t.o.m. 1998-04-27
Expert : Näslund, Siv t.o.m. 1998-07-31
Sekreterare : Karlström, Helene, fr.o.m. 1994-03-01 t.o.m. 1995-01-31
Hagman, Eivor, fr.o.m. 1993-11-22 t.o.m. 1998-09-30

Rapporter

SOU 1994:104PVC – en plan för att undvika
miljöpåverkan
Rapport 1994:1Producentansvar för däck i Sverige
Rapport 1994:2Kretslopp en miljöstrategi
Rapport 1994:3Kretslopp – ett hopp (särtryck
ur 1994:2)
Rapport 1994:4Material- och varuströmmar
Rapport 1995:5Green Goods
(Rapport 1995:6 Materialstrategi för kretslopps-
samhället
Rapport 1995:7Kretslopp – en miljöstrategi
Andra delrapporten
Rapport 1995:8Producentansvar för elektroniska
Delrapport
Rapport 1995:9Förslag till producentansvar för
uttjänta bilar i Sverige
Rapport 1995:10Marknad för kretslopp
Rapport 1996:11Producentansvar i byggsektorn
Rapport 1996:12Producentansvar för elektriska
och elektroniska produkter
Rapport 1997:13Hållbart så klart – en
kretsloppsstrategi
Rapport 1997:14Strategi för kretsloppsanpassade
material och varor
Rapport 1997:15Producentansvar för möbler
Rapport 1997:16Sustainable Attainable
Rapport 1997:17Faktor 10 – en väg till
hållbar utveckling
Rapport 1997:18Hållbara varor
Rapport 1997:19Producentansvar för varor
Rapport 1998:20Biomassa – en nyckelresurs
Rapport 1998:21Faktor 10 (ej klar
Rapport 1998:22Bygga och bo i framtiden
Rapport 1998:23Företag i kretslopp – en
lägesredovisning av företagens kretsloppsanpassning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1993:67
Dir. 1995:23
Dir. 1996:87
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:104 PVC – en plan för att undvika miljöpåverkan [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (M 1990:04) med uppdrag att utreda vissa frågor rörande miljöfarligt avfall [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (M 1990:04) med uppdrag att utreda vissa frågor rörande miljöfarligt avfall


Beteckning : M 1990:04
Departement : Miljö- och naturresursdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-30
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1990:45 och dir. 1992:78.
Lokal :
01234567891011121314151617

Sammansättning


Ordförande : Olsson, Rune t.o.m. 1993-01-31
Sakkunnig : Daléus, Lennart t.o.m. 1993-01-31
Sakkunnig : Håkansson, Per Olof t.o.m. 1993-01-31
Sakkunnig : Norberg, Staffan t.o.m. 1993-01-31
Sakkunnig : Norinder, Patrik t.o.m. 1993-01-31
Sakkunnig : Norrby, Sören t.o.m. 1993-01-31
Sakkunnig : Ottosson, Roy t.o.m. 1993-01-31
Sakkunnig : Uusman, Ines t.o.m. 1993-01-31
Expert : Dietrichsson, Eva t.o.m. 1993-01-31
Expert : Hjelte, Karl-Axel t.o.m. 1993-01-31
Expert : Jobin, Bengt t.o.m. 1993-01-31
Expert : Melander, Eva t.o.m. 1993-01-31
Expert : Nilsson, Per, fr.o.m. 1992-11-01 t.o.m. 1993-01-31
Expert : Nyberg, Sven t.o.m. 1993-01-31
Expert : Södermark, Björn t.o.m. 1993-01-31
Expert : Wikström, Roger t.o.m. 1993-01-31
Expert : Åkesson, Claes t.o.m. 1993-01-31
Sekreterare : Hård, Susanne t.o.m. 1993-01-15
Sekreterare : Nordlander, Annika t.o.m. 1993-02-01

Rapporter

SOU 1992:45Miljöfarligt avfall – ansvar och
riktlinjer
SOU 1992:141Miljöfarligt avfall – nya regler
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1990:45
Dir. 1992:78
Miljöskyddskommittén (ME 1989:04) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Miljöskyddskommittén (ME 1989:04)


Beteckning : ME 1989:04
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1995-01-30
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1989:32 och dir 1991:54.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Vängby, Staffan t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Bager, Erling t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Daléus, Lennart t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Ericsson, Dan t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Fremling, Lennart t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Heyman, Tom t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Johansson, Inga-Britt t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Mårtensson, Anne-Sofie t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Olding, Per t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Persson, Magnus t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Pettersson, Ulla t.o.m. 1994-06-06
Ledamot : Virgin, Ivar t.o.m. 1994-08-31
Ledamot : Windén, Christer t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Alverborg, Allert t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Gustafsson, Stig t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Hornsved, Guldner t.o.m. 1994-08-31
Sakkunnig : Nyberg, Sven t.o.m. 1994-06-06
Expert : Alhem, Sven-Erik t.o.m. 1994-08-31
Expert : Björne, Gunnar t.o.m. 1994-08-31
Expert : Blomdin, Mona t.o.m. 1994-08-31
Expert : Bucht, Bengt t.o.m. 1994-08-31
Expert : Engström, Carl-Johan t.o.m. 1994-08-31
Expert : Gustavsson, Göran t.o.m. 1994-03-15
Expert : Hellner, Cecilia, fr.o.m. 1994-03-16 t.o.m. 1994-08-31
Expert : Karlbom, Hans t.o.m. 1994-08-31
Expert : Ottosson, Roy t.o.m. 1994-06-06
Expert : Rahmn, Thomas t.o.m. 1994-08-31
Expert : Rubenson, Stefan t.o.m. 1994-08-31
Expert : Turesson, Anders t.o.m. 1994-06-06
Expert : Tjäder, Claes t.o.m. 1994-08-31
Expert : Wagner, Eva t.o.m. 1994-08-31
Expert : Wersäll, Fredrik t.o.m. 1994-08-31
Expert : Victor, Kitty t.o.m. 1994-08-31
Expert : Widgren, Kristina t.o.m. 1994-08-31
Expert : Öijerholm, Rutger t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare : Andersson, Nils-Erik t.o.m. 1994-09-30
Sekreterare : Hård, Susanne t.o.m. 1994-08-07
Lambert, Ingela t.o.m. 1994-01-31

Rapporter

SOU 1991:04Miljölagstiftningen i framtiden,
SOU 1991:05Sekretariatets
kartläggning och analys samt huvudbetänkandet (SOU
Miljöbalk och delbetänkandet (SOU 1993:66
Lag om införande av miljöbalken.
SOU 1994:96Följdlagstiftning till miljöbalken
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1989:32
Dir. 1991:54
Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Jo 1968:A
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28
Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78
Lokal : Miljödepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00

Sammansättning


Ordförande : Bergqvist, Jan, fr.o.m. 1996-04-16 t.o.m. 2001-09-30
Ordförande : von Sydow, Björn, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-03-26
Ordförande : Sommestad, Lena, fr.o.m. 2002-11-21 t.o.m. 2006-10-05
Ordförande : Thurdin, Görel, fr.o.m. 1994-06-17 t.o.m. 1994-10-02
Ordförande : Johansson, Olof t.o.m. 1994-06-16
Ordförande : Larsson, Kjell, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20
Vice ordförande : Bergqvist, Jan, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-09-30
Vice ordförande : Thurdin, Görel t.o.m. 1994-06-16
Ledamot : Ackum, Susanne, fr.o.m. 1997-10-28 t.o.m. 1997-12-04
Ledamot : Annerberg, Rolf, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot : Arrhenius, Erik t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Axelsson, Svante, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Azar, Christian, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Bergman, Åke, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Bergqvist, Jan, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-09-30
Ledamot : Bolin, Bert t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Bucht, Eivor t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Daléus, Lennart t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Domeij, Åsa, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Edman, Stefan, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2005-03-23
Ledamot : Edmar, Desirée, fr.o.m. 1996-05-28 t.o.m. 1999-08-29
Ledamot : Enander, Göran, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Ericson, Sven-Olof t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Falkenmark, Malin t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Folke, Carl t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Gipperth, Lena, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Gustafsson, Lena, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2002-11-25
Ledamot : Heikensten, Lars, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-12-31
Ledamot : Jernelöv, Arne t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Johansson, Thomas B, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Johannesson, Kerstin, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Jonsson, Anna, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Jonsson, Karin, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot : Jönsson, Bodil t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Kohls, Lisbeth t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Kågeson, Per t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Larsson, Kjell, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20
Ledamot : Liljelund, Lars-Erik, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lindén, Anna-Lisa, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lindström, Anders t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Löfgren, Kerstin, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2002-02-04
Ledamot : Lönnroth, Måns, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Niblaeus, Kerstin, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1995-08-31
Ledamot : Nihlgård, Bengt t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Nordin, Håkan t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Norrfalk, Maria, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2003-02-02
Ledamot : Nystedt-Ringborg, Catharina t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Rodhe, Henning t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Rosswall, Thomas, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot : Scocco, Sandro, fr.o.m. 2003-05-14 t.o.m. 2005-05-02
Ledamot : Selin, Eva t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Sennerby-Forsse, Lisa, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Sommestad, Lena, fr.o.m. 2002-11-21
Ledamot : Steen, Peter t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : von Sydow, Ulf t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Söderström, Elvy, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-12-31
Ledamot : Trouvé, Johan, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Ullenius, Kristina, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Uusmann, Ines, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Wallgren, Björn t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Wennemo, Irene, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Westholm, Erik, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Widell, Marja, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Wijkman, Anders t.o.m. 1994-10-15
Ledamot : Wohlfarth, Barbara, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Young-Kronsell, Annica, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Aspegren, Anita, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2002-05-04
Expert : Bengtsson, Jonas, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-07-31
Expert : Bergström, Helena, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Blomdin Persson, Mona, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1999-02-07
Expert : Bovin, Kristina, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1996-03-25
Expert : Dickson, Caroline, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-10-31
Expert : Häggmark, Gunnar, fr.o.m. 1996-02-29 t.o.m. 1996-10-06
Expert : Jansson, Jennie, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Johansson, Bernt, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Malmer, Thomas, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-14
Expert : Månsson, Tommy, fr.o.m. 1989-04-01 t.o.m. 1996-10-07
Expert : Pivén, Johanna, fr.o.m. 1992-08-05 t.o.m. 1998-01-28
Expert : Rehnberg, Ulf, fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1995-09-24
Expert : Rostock, Thomas, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Sörngård, Peter, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Axelsson, Svante, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Azar, Christian, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Gipperth, Lena, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Johansson, Thomas B, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Jonsson, Anna, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Kronsell, Annica, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Lindén, Anna-Lisa, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Lönnroth, Måns, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Sennerby Forsse, Lisa, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Westholm, Erik, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot : Wohlfarth, Barbara, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ordförande : Sennerby Forsse, Lisa, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Azar, Christian, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Bergström, Sten, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Biel, Anders, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Brännlund, Runar, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Johansson, Thomas B, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Källén, Erland, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Leck, Caroline, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot : Lindgren, Elisabet, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-09-01
Ledamot : Rummukainen, Markku, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ordförande : Örn, Peter, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Ankarberg, Acko, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Blix, Kerstin, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Bucht, Eivor, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Eliasson, Kurt, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Fransson, Stina, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2000-10-20
Ledamot : Hallersjö, Anders, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Larsson, Anders, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Lundberg, Stellan, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Pelin, Katarina, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Ranhagen, Ulf, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Reuterswärd, Lars, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Sundgren, Jan-Eric, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Ullstad, Erland, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Valik, Janna, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot : Wånggren, Bengt, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Göransson, Ola, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Janland, Mattias, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-03-14
Expert : Kroes, Evert, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Martinson, Lina, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Nyström, Jan-Olof, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Toresson, Bengt, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Vallgårda, Ebba, fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Wahlsten, Katja, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Ordförande : Markides, Karin, fr.o.m. 2015-07-02
Ledamot : Albin, Maria, fr.o.m. 2016-05-09
Ledamot : Arrhenius, Gustaf, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Carlsson-Kanyama, Annika, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Destouni, Gia, fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot : Ekengren, Östen, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Finnveden, Göran, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Marell, Agneta, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Neij, Lena, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Nilsson, Måns, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Rockström, Johan, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Rummukainen, Markku, fr.o.m. 2017-01-01
Ledamot : Sterner, Thomas, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot : Vahter, Marie, fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-05-09
Ledamot : Westholm, Erik, fr.o.m. 2015-08-24
Sekreterare : Turesson, Anders, fr.o.m. 2015-07-02
Ledamot : Azar, Christian, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Finnveden, Göran, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Johannesson, Kerstin, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Johansson-Stenman, Olof, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Ledin, Anna, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Munthe, John, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Nilsson, Annika E., fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Nordin, Annika, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Rockström, Johan, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Smith, Henrik, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Sörlin, Sverker, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot : Vather, Marie, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2016-05-08
Informatör : Batke Jeppsson, Eva, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2011-01-31
Kanslichef : Hedman, Gunnel t.o.m. 1994-10-08
Kanslichef : Knutsson, Pernilla, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2010-12-31
Kanslichef : Leideman, Christina, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-01-31
Kanslichef : Liljelund, Lars-Erik, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1997-12-31
Kanslichef : Näslund, Siv, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2007-06-15
Sekreterare : Ahlroth, Sofia, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16
Sekreterare : Anderson, Johan, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16
Sekreterare : Arnbom, Tom, fr.o.m. 2003-11-17 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Baummann, Per, fr.o.m. 1999-07-12 t.o.m. 2000-08-31
Sekreterare : Bergström, Lina, fr.o.m. 2005-04-29 t.o.m. 2006-06-30
Sekreterare : Crona, Beatrice, fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Delvin, Maria, fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare : Fehler, Katarina, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Guilamo, Åsa, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Hermansson, Karin, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Holmquist, Anna, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Höglund, Nils, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 1999-12-17
Sekreterare : Jernbäcker, Eva, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-03-16
Sekreterare : Liedeman, Christina, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Lundberg, Lars, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : von Malmborg, Fredrik, fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2007-09-14
Sekreterare : Nordin, Håkan, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare : Olsson, Kristina, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare : Olsson, Olof, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-07-29
Sekreterare : Persson, Ingvar, fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare : Rosenqvist, Per, fr.o.m. 2007-10-08 t.o.m. 2008-02-29
Sekreterare : Schylberg, Katarina, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Stoltz Ehn, Anna-Karin, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Turesson, Anders, fr.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Wärnbäck, Jan, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Österblom, Henrik, fr.o.m. 2003-08-18 t.o.m. 2007-03-31
Biträdande sekreterare : Daléus, Maria, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2000-12-31
Biträdande sekreterare : Hagman, Eivor, fr.o.m. 1998-07-01
Biträdande sekreterare : Larsson, Eila, fr.o.m. 1992-04-01 t.o.m. 2000-12-31
Biträdande sekreterare : Nyberg, Sara, fr.o.m. 2010-03-04 t.o.m. 2010-12-31
Biträdande sekreterare : Oltner, Jenny, fr.o.m. 2001-01-15 t.o.m. 2001-12-31
Biträdande sekreterare : Wennerstein, Susanne, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-12-31
Assistent : Wolf, Hanna, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-03-16

Rapporter

Ds 1989:25Svensk politik för en miljövänlig och hållbar utveckling
Ds 1989:49Jordbruket och miljön – en lägesrapport (våren 1989)
Ds 1989:51Jordbruket och miljön
Ds 1989:70Miljöanpassad produktutveckling
Towards an ecologically sustainable economy (mars 1990).
Miljöeffekter av skattereformen (april 1999).
Handling för vår gemensamma framtid (sept. 1990).
Economic Instruments for Reducing Western Eurean Carbon Dioxide emissions (1991)
Solenergi (1992)
SOU 1992:2Regler och risker
Returpappersmarknaden (1992)
SOU 1992:58Miljöskulden
Biologisk mångfald i Sverige (1992)
Natur och retur (1992)
Biosäkerhet (1992)
Vår gemensamma uppgift (1992)
SOU 1992:104Vår uppgift efter Rio
SOU 1992:42Kretslopp – Basen för hållbar stadsutveckling
SOU 1992:43ECOCYCLES – The Basis of Sustainable Urban Development
SOU 1992:126Swedish Environmental Debt
Säkerhet och sårbarhet MVB 1993:1
Medling om miljöeffekterna MVB 1993:2
Mer om miljöskulden 1993:3
SOU 1993:79Handel och miljö
SOU 1994:69On the general principles of environment protection
SOU 1994:76Trade and the environment
SOU 1994:128Agenda 21 – en vägledning
SOU 1994:133Miljöpolitikens principer
MVB 1994:1 Kretsloppet och vitala materialflöden
MVB 1994:2 Hur sätter vi rätt pris på trafiken?
MVB 1994:3 Miljöskulden och miljökapital. Uppsala kommun
MVB 1994:5 Medling om Dennispaketet
MVB 1994:6 Sambandet mellan väginvesteringar och samhällsutveckling
MVB 1994:7 Marknad för kretslopp
MVB 1994:8 Det miljövänliga departementet
MVB 1994:9 Allemansrätt och hållbar turism
SOU 1995:100Hållbar utveckling i landets fjällområden
SOU 1996:92IT i Miljöarbetet
SOU 1996:112Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen
SOU 1996:153Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden
MVB 1996:1 Kalkning av skogsmark – vetenskaplig medling
MVB 1996:2 Miljöarbete i statliga myndigheter
SOU 1997:97Skydd av skogsmark – Behov och kostnader
SOU 1997:98Skydd av skogsmark – Bilagor
SOU 1997:145Förvalta med miljöansvar – Statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet
SOU 1998:15Gröna nyckeltal, Indikationer för ett ekologiskt hållbart samhälle
SOU 1998:170Gröna nyckeltal för en ekologisk hållbar utveckling
MVB 1998:2 Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling
MVB 1998:3 Bildandet av Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet
MVB 1999:1 Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet
SOU 1999:127Gröna nyckeltal – följ den ekologiska omställningen
SOU 2000:67Levande skärgård – Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen
SOU 2001:20Tänk nytt, tänk hållbart! – dialog och samverkan för hållbar utveckling
RapportTänk nytt, tänk hållbart! – att bygga och förvalta för framtiden
RapportTänk nytt, tänk hållbart! – en dagligvarukedja för framtiden
MVB 2002:1Resilience and Sustainable Development Building adaptive capacity in a world of transformations
MVB 2002:2Decoupling – Pas trends an prospects for the future
MVB 2003:1Efter Johannesburg – utmaningar för forskarsamhället. Dokumentation från konferensen den 5 december 2002 i Rosenbad, Stockholm
MVB 2003:2After Johannesburg – Challenges for the Research Community. Summery of a conference on the 5th of December 2002 in Rosenbad, Stockholm
MVB 2004:1Strategi för forskning för hållbar utveckling
MVB 2004:2Strategi för energieffektiv bebyggelse
MVB 2005:1Strategi för hav och kurst utan övergödning
MVB 2006:1Strategi för ett hållbart fiske
MVB 2006:2Strategi för minskat transportberoende
MVB 2007:1Tillväxt och miljö i globalt perspektiv
RapportEn studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling
RapportVetenskapligt underlag för klimatpolitiken
SOU 2008:24Svensk klimatpolitik
RapportMiljöpolitikens spelplan
RapportVetenskapens roll vid genomförandet av 2030 agendan
RapportÅtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion
RapportStatliga myndigheters bedömningar av forskningsbehov vid implementeringen av Agenda 2030
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 23 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:2 Regler för risker – Ett seminarium om varför vi tillåter mer föroreningar inne än ute [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1992:42 Kretslopp – Basen för hållbar stadsutveckling [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1992:43 Ecocycles – The Basis of Sustainable Urban Development [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1992:58 Miljöskulden – En rapport om hur miljöskulden utvecklas om vi ingenting gör [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1992:104 Vår uppgift efter Rio – Svensk handlingsplan inför 2000-talet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1992:126 Swedish environmental debt [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:79 Handel och miljö – mot en hållbar spelplan [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:69 On the General Principles of Environment Protection [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:76 Trade and the Environment – towards a sustainable playing field [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:128 Lokal Agenda 21 – en vägledning [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:133 Miljöpolitikens principer [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:100 Hållbar utveckling i landets fjällområden [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:92 IT i miljöarbetet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:112 Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:153 Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:97 Skydd av skogsmark – Behov och kostnader [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:98 Skydd av skogsmark – Behov och kostnader – Bilagor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:145 Förvalta med miljöansvar – Statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:15 Förslag till gröna nyckeltal för ett ekologiskt hållbart samhälle [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:170 Gröna nyckeltal för en ekologiskt hållbar utveckling [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:127 Gröna nyckeltal – följ den ekologiska omställningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:67 Levande skärgård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:20 Tänk nytt, tänk hållbart! – dialog och samverkan för hållbar utveckling [ pdf |Paragraftecken ]

Betänkanden av utredningen ( 4 st. Ds ) :

Ds 1989:25
Ds 1989:49
Ds 1989:51
Ds 1989:70

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman