Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lena Svensson

Sök kontaktuppgifter till Lena Svensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lena Svensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lena Svensson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (Ju 2015:10) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (Ju 2015:10)


Beteckning : Ju 2015:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-09-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:96
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lövdén, Lars-Erik, fr.o.m. 2015-09-24 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Börjesson, Elisabeth, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Edberg, Eva-Lena, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Eklund Mooij, Josefin, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Hamrin, Martin, fr.o.m. 2016-02-18 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Hermansson, Thorbjörn, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Kihlgren, Sven, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Larsson, Kent, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Leijonram, Eric, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Lindhoff, Kristina, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Matsson Vangekrantz, Marie, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Sandberg, Britt-Marie, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Skinnari, Johanna, fr.o.m. 2015-11-25 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Svensson, Lena, fr.o.m. 2016-04-20 t.o.m. 2017-05-05
Expert : Winberg Augst, Karin, fr.o.m. 2016-02-17 t.o.m. 2017-05-05
Sekreterare : Persson, Christer, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Persson, Christer, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2016-12-31
Sekreterare : Van Kesbeeck Andersson, Fredrik, fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2017-05-13
Sekreterare : Westerlind, Liselotte, fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2017-05-05

Rapporter

SOU 2017:37Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Välfärdsutredningen (Fi 2015:01) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)


Beteckning : Fi 2015:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-03-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:22, dir. 2015:100 och dir. 2015:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Reepalu, Ilmar, fr.o.m. 2015-03-05 t.o.m. 2017-05-09
Sakkunnig : Bohlin, Malin, fr.o.m. 2015-09-16
Sakkunnig : Forslind, Helen, fr.o.m. 2016-02-16
Sakkunnig : Karle, Lotta, fr.o.m. 2015-09-17 t.o.m. 2016-02-15
Sakkunnig : Ridoff, Niklas, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2015-09-16
Sakkunnig : Westerlund, Sara, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Brooks, Anna, fr.o.m. 2017-01-10
Expert : Edling, Thomas, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Fahlin, Elisabeth, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Gemzell, Tove, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2017-01-09
Expert : Hagbjer, Eva, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Hellman, Therese, fr.o.m. 2016-08-15
Expert : Hollander, Per, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-05-02
Expert : Jansson, Martin, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Johansson S, Sara, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2017-01-09
Expert : Jönsson, Stefan, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Kylenfelt, Johan, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-01-11
Expert : Larkeus, Jonathan, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Larsson, Björn, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Lundström, Kristina, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Ljungberg, Lena, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Ljungbert, Eva, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Ndure, Johan, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Persson, Gunnar, fr.o.m. 2015-08-10
Expert : Redman, Thord, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Regnér, Emma, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Runsten, Annica, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Selmanovic, Alicia, fr.o.m. 2017-01-10
Expert : Sparr, Martin, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Svensson, Lena, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Wagndal, Mats, fr.o.m. 2017-01-10
Expert : Wiberg, Maria, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Wohlgemuth, Daniel, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Åkerkrantz, Elisabeth, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-08-14
Huvudsekreterare : Höök, Johan, fr.o.m. 2015-03-24 t.o.m. 2017-05-09
Sekreterare : Bergqvist, Marianne, fr.o.m. 2015-04-21 t.o.m. 2017-05-21
Sekreterare : Ehn, Peter, fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-04-30
Sekreterare : Lantto, Johan, fr.o.m. 2015-08-03 t.o.m. 2017-01-15
Sekreterare : Lundblad, Lina, fr.o.m. 2016-08-04 t.o.m. 2017-05-09
Sekreterare : Sundberg, Elin, fr.o.m. 2015-04-11 t.o.m. 2017-05-09
Sekreterare : Widmalm, Frida, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-06-16

Rapporter

SOU 2016:78Ordning och reda i välfärden
SOU 2017:38Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten (S 2012:08) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten (S 2012:08)


Beteckning : S 2012:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:91
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bengtsson, Greger, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2014-01-15
Sakkunnig : Edman, Åsa, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Hermansson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Johansson, Sara S, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Ljungbert, Eva, fr.o.m. 2012-12-10
Sakkunnig : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Bennet, Anna, fr.o.m. 2013-02-28 t.o.m. 2013-08-27
Expert : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Eriksson, Kerstin, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Fredriksson, Göran, fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2013-02-25
Expert : Holm, Stefan, fr.o.m. 2013-02-25
Expert : Johansson, Andreas, fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2013-02-25
Expert : Jonsson, Per, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Kastrup, Anneli, fr.o.m. 2013-08-27
Expert : Manhem, Anna, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Svensson, Lena, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Tallberg, Christina, fr.o.m. 2012-12-10
Expert : Åkrantz, Elisabeth, fr.o.m. 2012-12-10
Sekreterare : Andersson, Nina, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2014-01-31
Sekreterare : Henriksson, Helena, fr.o.m. 2013-03-09
Sekreterare : Mattisson Lax, Alina, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2013-07-31
Sekreterare : Månsson, Karin, fr.o.m. 2012-12-03 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Stiernstedt, Hannes, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-09-30

Rapporter

SOU 2014:2Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:91 Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Frittvalutredningen (S 2007:04) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Frittvalutredningen (S 2007:04)


Beteckning : S 2007:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:38, dir. 2007:149 och dir. 2007:180
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ankarberg Johansson, Acko, fr.o.m. 2007-03-01
Sakkunnig : Bergman, Petra, fr.o.m. 2007-09-05
Sakkunnig : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Dyrke, Ulrica, fr.o.m. 2007-05-07 t.o.m. 2007-05-31
Sakkunnig : Edman, Åsa, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Fridén, Eva, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Ivarsson, Kent, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Löfgren, Kent, fr.o.m. 2007-05-07
Sakkunnig : Nilsson, Mats, fr.o.m. 2007-12-01
Sakkunnig : Wennerstein, Bengt, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Axestam, Helena, fr.o.m. 2007-05-07
Expert : Molin, Roger, fr.o.m. 2007-12-01
Expert : Sveman, Eva, fr.o.m. 2007-05-07
Expert : Svensson, Lena, fr.o.m. 2007-05-07
Sekreterare : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-28
Sekreterare : Preuss, Jörgen, fr.o.m. 2007-11-20 t.o.m. 2008-02-28
Sekreterare : Sjögren, Eva, fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2008-02-28

Rapporter

SOU 2008:15LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:15 LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman