Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lena Niesink

Sök kontaktuppgifter till Lena Niesink på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lena Niesink

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lena Niesink medverkat i ( 2 st. ):

Söderhamnsutredningen (N 1996:08) [ Avslutad 1998 ]
Söderhamnsutredningen (N 1996:08)
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-10-17
Direktiv för se dir. 1996:83
Utredningen har avgett :
SOU 1998:89 Greppet - att vända en regions utveckling. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Jeding, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-10-17 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Arne Eriksson, industriråd, fr.o.m. 1996-11-25 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Christer Hjort, överste, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Sven Johnsson, bitr. projektledare, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Tommy Nestun, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Lena Noreland, sakkunnig, fr.o.m. 1996-11-25 t.o.m. 1997-09-14
Expert : Dan Ohlsson, departementsråd, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Huvudsekreterare : Per Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Roland Dahlbeck, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Per-Erik Lundh, överdirektör, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Lena Noreland, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1998-08-31
Bertil Carlstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-01-31
Lena Niesink, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1997-01-26
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:89 Greppet – att vända en regions utveckling [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur [ Avslutad 1996 ]
Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se, dir. 1995:4
Utredningen har avgett :
SOU 1995:129 En styrande krigsorganisation, om avsikterna med LEMO-reformen
SOU 1996:96 Strukturförändring och besparing. En uppföljning av genomförda förändringar inom försvarets ledningsorganisation.
SOU 1996:97 Effektivare försvarsfastigheter! Utvärdering av en reform
SOU 1996:98 Vem styr försvaret? Utvärdering av effekterna av LEMO-reformen
SOU 1996:99 Avvekling med inlärning. Erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av personal
SOU 1996:123 Iakttagelser och förslag efter omstruktureringen av försvarets ledning och stöd
SOU 1996:130 De två kulturerna. Om den civila och militära sektorns försök att styra varandra under fyra sekler
SOU 1996:131 Extern värdering av hot och förmåga. Bilagor med underlagsmaterial till UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123
SOU 1996:132 Det stora och snabba greppet. Om LEMO-reformens metoder och resultat Engelsk sammanfattning. A Comprehensive and Speedy Reform summary of an evalutation of the restructuring of the command and support structure of the Swedish armed forces. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Jeding, generaldirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Birgitta Heijer, departementsråd, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Dan Ohlsson, planeringschef, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-07-04
Sakkunnig : Ann-Sofie Löth, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Katrin Westling, bitr. kronodirektör, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Anders Bauer, fil.kand., fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Inge Danielsson, revisionschef, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Sven Rune Frid, avdelningschef, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Erik Kärnekull, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-26
Expert : Marja Lemne, organisationsdirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Ulrika Lindström, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-25
Expert : Björn Sylvén, fil. kand., fr.o.m. 1995-06-12
Expert : Katrin Westling, bitr. kronodirektör, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Christer Åkersten, pol. mag, fr.o.m. 1995-12-11 t.o.m. 1996-04-30
Expert : Per Borg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ingvar Ehrling, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lars-Erik Englund, generallöjtnant, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Bengt Gustafsson, general, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : , Furenius, Stefan överste 1., fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Krister Larsson, generalmajor, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lennart Myhlback, generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Gunnar Nordbeck, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Lars-Bertil Persson, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Per Rudberg, viceamiral, fr.o.m. 1996-01-22
Sekreterare : Kristina Eklund, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-12
Sekreterare : Arne Granholm, ekonomie doktor, fr.o.m. 1995-05-04
Sekreterare : Sten Johansson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-06-30
Lena Niesink, fr.o.m. 1995-06-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman