Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Leif Dergel

Sök kontaktuppgifter till Leif Dergel på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Leif Dergel

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Leif Dergel medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:121.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:2 Arbetsföretag - en ny möjlighet för arbetslösa Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Birger Bäckström, landshövding, fr.o.m. 1994-11-14
Expert : Bo Carlsson, ombudsman, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Leif Dergel, utredningssekreterare, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Anders Kruse, byråchef, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Sven Magnusson, förbundsdirektör, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Lars Mathlein, planeringschef, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Anders Sandgren, direktör, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Per Virdesten, rättschef, fr.o.m. 1994-11-21
Sekreterare : Sören Öman, hovrättsfiskal, fr.o.m. 1994-11-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 1994:121 Konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:2 Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa [ pdf ]
Expertgruppen (A 1990:C) för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier (EFA) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Expertgruppen (A 1990:C) för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier (EFA) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Lokal : Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm tel. växel 405 10 00, direktval 405 37 80 (Johannesson) Expertgruppen har avgett: "Program för EFA - Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier", Arbetsmarknadsdepartementet, 1991 On the Outcome Swedish Labour Market Policy, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet, 1991 "Arbetsmarknadsutbildningens privat- och samhällsekonomiska effekter", Arbetsmarknadsdepartementet, 1992 och (SOU 1993:43) "Politik mot arbetslöshet". Databasernas roll för utvärderingsforskning av arbetsmarknadspolitik, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994, Ungdomspraktikens inplementering, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994, EFA 25 år - En jubileumsskrift, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994, Reglering av visstidsanställningar i kollektiv- avtal - Konsekvenser av 1994-års lagstiftning, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994 Erfarenheter av lönsesubventioner i Europa - En jämförelse mellan Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tyskland, EFA, Arbetsmarknadsdeparte- mentet 1994 Tre artiklar om arbetsmarknad och arbetsmarknads- poliktik, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994 Den interregionala omflyttningen i Sverige-Konse- kvenser av arbetsmarknadsläge, arbetsmarknadspolitik regionala levnadsomkostnader, EFA, Arbetsmarknads- departementet 1995 Labour Market Policy at the Crossroads, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1995 Arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring i Sverige, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1995 Genomförandet av ALU, arbetslivsutveckling, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1995 En effektivitetsanalys av arbetsförmedlings- kontoren i Sverige, EFA, Arbetsmarknadsdeparte- mentet 1995 Ungdomars etablering på arbetsmarknaden - från femtiotal till nittiotal, 1995 Arbetsföretag - en ekonomisk analys av ett förslag till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, 1996 En betalningsviljestudie av arbetsmarknads- politiska åtgärder för arbetshandikappade - en contingent-valuationundersökning, 1996 Friktionsarbetslösheten i Sverige 1990-1995. Slutrapport i forskningsprojektet "Arbetslöshet och vakanser", 1996 Vem väljer arbetsmarknadsutbildning?, 1996 Långtidsarbetslöshet vid full sysselsättning, 1996 Arbetsmarknadspolitiskt kalendarium, 1996 Utvärdering av det generella och det riktade anställningsstödet, 1997 Tidigareavgångar före uppnådd pensionsålder, 1997 Kommunernas ansvar för arbetslösa ungdomar, 1997 En produktivitetsanalys av arbetsförmedlingskontoren i Sverige 1992-1995, 1997 Starthjälp - Geografisk rörlighet 1978-1999 och en utvärdering av starthjälpen, 1997 EFA avvecklas 1997-06-30
Utredningen har avgett :
SOU 1993:43 "Politik mot arbetslöshet". Databasernas roll för utvärderingsforskning av arbetsmarknadspolitik, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994, Ungdomspraktikens inplementering, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994, EFA 25 år - En jubileumsskrift, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994, Reglering av visstidsanställningar i kollektiv- avtal - Konsekvenser av 1994-års lagstiftning, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994 Erfarenheter av lönsesubventioner i Europa - En jämförelse mellan Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tyskland, EFA, Arbetsmarknadsdeparte- mentet 1994 Tre artiklar om arbetsmarknad och arbetsmarknads- poliktik, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1994 Den interregionala omflyttningen i Sverige-Konse- kvenser av arbetsmarknadsläge, arbetsmarknadspolitik regionala levnadsomkostnader, EFA, Arbetsmarknads- departementet 1995 Labour Market Policy at the Crossroads, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1995 Arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring i Sverige, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1995 Genomförandet av ALU, arbetslivsutveckling, EFA, Arbetsmarknadsdepartementet 1995 En effektivitetsanalys av arbetsförmedlings- kontoren i Sverige, EFA, Arbetsmarknadsdeparte- mentet 1995 Ungdomars etablering på arbetsmarknaden - från femtiotal till nittiotal, 1995 Arbetsföretag - en ekonomisk analys av ett förslag till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, 1996 En betalningsviljestudie av arbetsmarknads- politiska åtgärder för arbetshandikappade - en contingent-valuationundersökning, 1996 Friktionsarbetslösheten i Sverige 1990-1995. Slutrapport i forskningsprojektet "Arbetslöshet och vakanser", 1996 Vem väljer arbetsmarknadsutbildning?, 1996 Långtidsarbetslöshet vid full sysselsättning, 1996 Arbetsmarknadspolitiskt kalendarium, 1996 Utvärdering av det generella och det riktade anställningsstödet, 1997 Tidigareavgångar före uppnådd pensionsålder, 1997 Kommunernas ansvar för arbetslösa ungdomar, 1997 En produktivitetsanalys av arbetsförmedlingskontoren i Sverige 1992-1995, 1997 Starthjälp - Geografisk rörlighet 1978-1999 och en utvärdering av starthjälpen, 1997 EFA avvecklas 1997-06-30
Medverkande :
Ordförande : Eskil Wadensjö, professor, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Jan Bröms, chefsekonom, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1995-09-30
Ledamot : Anders Bäckström, utredningssekreterare, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Johan Carlström, sektionschef, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Leif Dergel, ombudsman, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Karin Ekenger, fr.o.m. 1996-11-04 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Börje Hårdefelt, f.d. generaldirektör, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Ingrid Jerneck, projektledare, t.o.m. 1996-11-03
Ledamot : Björn Jonzon, kansliråd, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Berndt Molin, byråchef, t.o.m. 1996-02-06
Ledamot : Harald Niklasson, högskolelektor, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Jörgen Ohlsson, utredningschef, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Karl-Martin Sjöstrand, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-02-07
Ledamot : Mats Wadman, departementsråd, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Rune Åberg, professor, t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Berndt Öhman, avdelningschef, t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Jan Johannesson, avdelningsdirektör, t.o.m. 1997-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:43 Politik mot arbetslöshet [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman