: : :

Medverkande i utredning : Lars Krantz På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lars Krantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Lars Krantz medverkat i:

Utredningen (S 1995:07) om register för forskning inom rättspsykiatrin [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (S 1995:07) om register för forskning inom rättspsykiatrin


Beteckning : S 1995:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:96.
Lokal :
0

Sammansättning


Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1995-07-15
Expert : Allebeck, Peter, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Beck-Friis, Caroline, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Belfrage, Henrik, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Blomberg, Kristina, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Evers, Jan, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Groth, Christian, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Hammer, Ingmar, fr.o.m. 1995-11-15
Expert : Holmberg, Gunnar, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Ingerloo, Lars-Erik, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Kullgren, Gunnar, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Krantz, Lars, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Lundberg, Bengt, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Nilsson, Agneta, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Pettersson, Rolf, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Silfverhielm, Helena, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1995-11-14
Sekreterare : Nilsson, Bob, fr.o.m. 1995-09-14 t.o.m. 1996-05-31

Rapporter

SOU 1996:72Rättspsykiatriskt forsknings-
register.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:96
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman