: : :

Medverkande i utredning : Lars Korsell

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lars Korsell

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Korsell medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) [ Avslutad 2018 ] [ Sekreterare ]

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)


Beteckning : Ju 2014:18
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:103, dir. 2015:27, dir. 2015:86 och dir. 2016:43
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare/Samordnare : Carlstedt, Anna, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2018-01-12
Särskild utredare/Samordnare : Engström, Hillevi, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-12-31
Särskild utredare/Samordnare : Sahlin, Mona, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2016-05-03
Sakkunnig : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-01-12
Pressekreterare : Hammarbäck, Fredrik, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-31
Huvudsekreterare : Dixelius, Johan, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-01-12
Huvudsekreterare : Norlander, Daniel, fr.o.m. 2014-11-04 t.o.m. 2016-10-02
Sekreterare : Byvald, Bettan, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-06-29
Sekreterare : Ekdahl, Yassin, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Elsayed Sparr, Adel, fr.o.m. 2016-10-31 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Hannus, Martha, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2015-07-31
Sekreterare : Hedin Ekström, Anna, fr.o.m. 2015-05-04 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Korsell, Lars, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Lagerström Lantz, Lovisa, fr.o.m. 2016-10-17 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Peste, Jonathan, fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m. 2014-09-28
Sekreterare : Rostami, Amir, fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Tarras-Wahlberg, Louisa, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Åström, Per-Erik, fr.o.m. 2015-03-18 t.o.m. 2018-01-12
Biträdande sekreterare : Labbé Solinas, Hernando, fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2016-05-08
Biträdande sekreterare : Nymoen, Lina, fr.o.m. 2016-10-12 t.o.m. 2018-01-12
Biträdande sekreterare : Satar Pour Kolahi, Bahar, fr.o.m. 2015-12-19 t.o.m. 2018-01-12
Biträdande sekreterare : Tarras-Wahlberg, Louisa, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-05-31

Rapporter

SOU 2016:92Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar
SOU 2017:67Våldsbejakande extremism – En forskarantologi
SOU 2017:110Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Hinder och möjligheter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Datalagringsutredningen (Ju 2014:25) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Datalagringsutredningen (Ju 2014:25)


Beteckning : Ju 2014:25
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:101
Lokal : Rosenbad 4, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 34 14 (Eriksson)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Alfvén Nickson, Emily, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2014-12-31
Expert : Bloch, Eva, fr.o.m. 2014-11-03 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Clerton, Sören, fr.o.m. 2014-12-03 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Cameron, Iain, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Hallström, Fredrik, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Lindmark, Staffan, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Malm, Ulf, fr.o.m. 2015-01-07 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Nilsson, Tomas, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Thorell, Nicole, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Eriksson, Daniel, fr.o.m. 2014-10-13 t.o.m. 2015-03-31

Rapporter

SOU 2015:31Datalagring och integritet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:31 Datalagring och integritet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier (Ju 2014:03) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier (Ju 2014:03)


Beteckning : Ju 2014:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:12
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21, Göteborg, tel. 031-7015358 (Lindman)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Strömberg, Stefan t.o.m. 2015-09-30
Sakkunnig : Koch, Erland, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Sakkunnig : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Johnson, Elisabeth, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Munukka, Jori, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Sjöholm, Henrik, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Burstedt, Anna, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Fredholm, Malin, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Gabrielsson, Stig, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Källenfors, Peter, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Månsson, Claes, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Nordfors, Lars, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Sigbladh, Roland, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Thelin, Anders, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Sekreterare : Lindman, Sara, fr.o.m. 2014-02-12 t.o.m. 2015-08-31

Rapporter

SOU 2015:77Fakturabedrägerier
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:12 Åtgärder mot fakturabedrägerier [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:77 Fakturabedrägerier [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (Ju 2013:03) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (Ju 2013:03)


Beteckning : Ju 2013:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:19 och dir. 2013:112
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Asp, Petter, fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Berg, Christina, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-03-14
Expert : Bexar, Mikaela, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Edwardsson, Maria, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Hansen, Anna-Karin, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Häggström, Thomas, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Jönsson, Barbro, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Expert : Olsson, Thomas, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2014-09-05
Sekreterare : Hannell, Anna, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2014-09-07

Rapporter

SOU 2014:7Skärpta straff för vapenbrott
SOU 2014:63Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05)


Beteckning : Ju 2011:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:31 och dir. 2012:133
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Birgerson, Bo, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Björklund, Anna, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-11-04
Expert : Braun, Maria, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-08-31
Expert : Fredin, Christina, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Ghiselli, Roger, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-09-05
Expert : Hellrup, Karina, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Larsson, Mattias, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Lernestedt, Claes, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Malmsten, Anders, fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Ohlsson, Kristina, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Påhlsson, Katarina, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Expert : Sjögren, Paul, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-06-12
Sekreterare : Wettersten, Marie, fr.o.m. 2011-05-01 t.o.m. 2013-07-31
Biträdande sekreterare : Karimi, Helena, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-04-30

Rapporter

SOU 2013:38Vad bör straffas? Del. 1 & 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:38 Vad bör straffas? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08)


Beteckning : Ju 2010:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:62, dir. 2011:45, dir. 2012:9 och 2012:20
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-12-31
Expert : Bloch, Eva, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Erlingsson, Karin, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-07-09
Expert : Johansson Welin, Katarina, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Hedin, Eva-Lotta, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-12-20
Expert : Hållberg-Leuf, Mattias, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2011-11-07
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2010-10-14 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2010-08-09 t.o.m. 2011-08-31
Expert : Lindstrand, Tomas, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Löfgren, David, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-09-26
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Södersten, Susanne, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Thornberg, Anders, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2012-12-19
Sekreterare : Löfgren, David, fr.o.m. 2010-09-27 t.o.m. 2013-01-13

Rapporter

SOU 2012:44Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
SOU 2012:85Avlyssning mot grova vapenbrott?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2012:85 Avlyssning mot grova vapenbrott? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Uppdrag att utvärdera systemet med personalliggare (Fi 2008:C) [ utredare ]
Uppdrag att utvärdera systemet med personalliggare (Fi 2008:C)
Departement : Finansdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-11-07
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2009.
Medverkande :
utredare : Lars Korsell, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman