: : :

Medverkande i utredning : Lars Emanuelsson Korsell

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lars Emanuelsson Korsell

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Emanuelsson Korsell medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om mutor (Ju 2009:05) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Utredningen om mutor (Ju 2009:05)


Beteckning : Ju 2009:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensson, Bo, fr.o.m. 2009-05-01 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Bergman Marcus, Carina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Bergstedt-Sten, Viveca, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Brandimarti, Agneta, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Elfgren Lilja, Martina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Fager, Jan, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Guggenberger, Maria, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Klein, Pernilla, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Lindhe, Torbjörn, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Lundgren, Einar, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Nordfors, Lars, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sakkunnig : Ahlström, Kristina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sakkunnig : Nygren, Birgitta, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sakkunnig : Örnsved, Patrik, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Emanuelsson Korsell, Lars, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2009-09-06
Expert : Engerstedt, Urban, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Leffler, Kristina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Sandgren, Claes, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Skinnari, Johanna, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Stetler, Gunnar, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sekreterare : Karlsson, Henrik, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2010-07-11

Rapporter

SOU 2010:38Mutbrott
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:38 Mutbrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förenklingsutredningen (Fi 1996:14) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Förenklingsutredningen (Fi 1996:14)


Beteckning : Fi 1996:14
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-03
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-10-31
Direktiv för utredningen, se dir. 1996:78 och dir. 1998:4.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ljungh, Claes, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 2002-04-26
Sakkunnig : von Bahr, Stig, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-04-09
Expert : Alexandersson, Christer, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Armholt, Roland, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-04-09
Expert : Berg, Peter, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2001-11-15
Expert : Carlsson, Eva, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Elfgren Lilja, Martina, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2001-11-19
Expert : Emanuelsson Korsell, Lars, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-04-15
Expert : Fagerlund, Mats, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Falkenlind, Lars, fr.o.m. 2001-11-19 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Grankvist, Reymond, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Jansson, Sune, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Johansson, Gunnar, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-03-26
Expert : Jönsson, Marie, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Kristoffersson, Anders, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Lagercrantz, Lena, fr.o.m. 1998-09-09 t.o.m. 2000-03-26
Expert : Larsson, Hans Peter, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Lindén, Birgitta, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Lundqvist, Fredrik, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 2000-08-15
Expert : Löfqvist, Rickard, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Ossmark, Jan, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1999-02-28
Expert : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Rosén, Christina, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Rydin, Urban, fr.o.m. 2000-04-10 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Saldén, Anita, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Shahnazarian, Hovick, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Stenman, Olle, fr.o.m. 2000-07-16 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Stålhammar, Christine, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1997-04-01
Expert : Ternell, Mathias, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Tunudd, Madelaine, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-09-08
Expert : Wallin, Sören, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2002-04-26
Sekreterare : Elfström, Magnus, fr.o.m. 1999-02-15 t.o.m. 2001-08-22
Sekreterare : Grankvist, Raymond, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Silfverhjelm, Cecilia, fr.o.m. 2000-01-15 t.o.m. 2002-04-21
Sekreterare : Tunudd, Madelaine, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1997:178Enskilda näringsidkare – översyn av skattereglerna
SOU 1999:28Kontantmetod för småföretagare
SOU 2002:35Ny handelsbolagsbeskattning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1996:78
Dir. 1998:4
Utredningen (Fi 1994:01) om beskattning av förmåner [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Utredningen (Fi 1994:01) om beskattning av förmåner


Beteckning : Fi 1994:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1995-09-22
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:5.
Lokal :
0

Sammansättning


Stenman, Olle
Sakkunnig : Fernlund, Carl Gustav
Expert : Emanuelsson-Korsell, Lars
Expert : Haglund, Erik
Expert : Karlson, Matts
Expert : Lombach, Jan
Expert : Mattsson, Susanne
Expert : Olsson, Kjell
Expert : Rabe, Gunnar
Expert : Sjökvist, Björne
Expert : Tillander, Per
Expert : Westerling, Christina
Sekreterare : Nyquist, Kerstin

Rapporter

SOU 1994:98Beskattning av förmåner
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:5
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:98 Beskattning av förmåner [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman