Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Darin

Sök kontaktuppgifter till Lars Darin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Darin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Darin medverkat i ( 4 st. ):

ITS-rådet (N 2010:06) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

ITS-rådet (N 2010:06)


Beteckning : N 2010:06
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:67
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Rode, Hans, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Brogren, Charlotte, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Darin, Lars, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Ekman, Lars-Bertil, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Eriksson, Ingrid, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2010-12-06
Ledamot : Erixon, Lena, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Glasare, Gunilla, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Henningsson, Samuel, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Höök, Birger, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ivarsson, Thomas, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Jernbäcker, Lars, fr.o.m. 2010-12-07 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Karlsson, Caroline, fr.o.m. 2011-08-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Karlsson, Christer, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Klasén, Lena, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2010-12-06
Ledamot : Knutsson, Anna, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Kotake, Catherie, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Larsson, Anders, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Levin, Jessica, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Lumsden, Kent, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Lundgren, Mari-Louise, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Marby, Göran, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ottosson, Caroline, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Rosengren, Lars-Göran, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Scheibe Lorentzi, Anette, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Sund, Charlotta, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Värbrand, Peter, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Wärebom-Schultz, Charlotte, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Zetterdahl, Ann-Catrine, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31

Rapporter

Rapport 2012Dnr N2012/6309/TE
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:67 Inrättande av ett ITS-råd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Cyklingsutredningen (N 2010:08) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Cyklingsutredningen (N 2010:08)


Beteckning : N 2010:08
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Johansson, Kent, fr.o.m. 2010-09-09 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Ahlman, Lars, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Bederoff, Dennis, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Blixt, Gärda, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Bolinder, Göran, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Broms, Susanna, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Darin, Lars, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Grandin, Margareta, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Knutsson, Anna, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Malmberg, Birgitta, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Nilsson, Niclas, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Sekreterare : Månsson, Karin, fr.o.m. 2010-12-20 t.o.m. 2012-11-16

Rapporter

SOU 2012:70Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]
Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-10-18
I propositionen God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.
Medverkande :
Ordförande : Martin Färnsten, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Per Aldskogius, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-25
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Malin Bohlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24
Ledamot : Sophia Bongiorno, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Lars Darin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Henrik Elmefur, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Monica Falck, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Klara Granat, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Annika Hellewell, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Rolf Höijer, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Ulrika Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Mikael Lindman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Zuzanna Litwicka, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Ralf Löfstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Henrik Moberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-16
Ledamot : Maria Renström, ämnesråd, fr.o.m. 2009-02-16
Ledamot : Peter Scharmer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Karin Sjöberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-09-01
Ledamot : Catrin Tidström, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Anna Varg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-18
Ledamot : Richard Vesterberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Karolina Wieslander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Mikael Wolfbrandt, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Per-Erik Yngwe, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Marie Åkhagen, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Susanne Kuritzén, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05) [ Avslutad 2004 ] [ Sakkunnig ]

Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05)


Beteckning : S 2001:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-01
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-10-11
Direktiv för delegationen, se dir. 2001:79
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Karlsson, Agneta, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Andersson, Ragnar, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Enqvist, Ingvar, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Eriksson, Gudrun, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Fahlgren, Susanne, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Lindmark, Ulrika, fr.o.m. 2003-09-15
Ledamot : Olsson, Anna-Lena, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Sjögren, Jan, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Tallhage-Lönn, Iréne, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Tingvall, Claes, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Bjering, Marcus, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Darin, Lars, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dremé, Maria, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dufva, Björn, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2002-07-31
Sakkunnig : Eriksson, Thord, fr.o.m. 2002-05-07
Sakkunnig : Kindlund, Sören, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Nilsson, Nic, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Nyberg, Lena, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Sanell, Anna, fr.o.m. 2001-08-01
Sakkunnig : Svensson, Anna, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Wiman, Margareta, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Björklid, Pia, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Björnstig, Ulf, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Janson, Staffan, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Laflamme, Lucie, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Neuman, Gun, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Aldenberg, Elisabeth, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Hasselberg, Marie, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Långberg, Bodil, fr.o.m. 2001-11-01
Sekreterare : Sundström, Kaj, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31

Rapporter

SOU 2002:68Sociala skillnader i skador bland barn och ungdomar
SOU 2002:99Barns skador i Sverige – Barnskadeatlas med frekvenser och trender på nationell-, läns- och kommunnivå 1987-2000
SOU 2003:19Barns rätt till säkra och utvecklande miljöer. Framtida huvudman
SOU 2003:79Två läsår bland 10-15 åringar i Stockholms län. Inblick i skademönster, skadeomständigheter och skolliv
SOU 2003:127Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:79 Barnsäkerhetsdelegation

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman