: : :

Medverkande i utredning : Laina Kämpe

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Laina Kämpe

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Laina Kämpe medverkat i ( 4 st. ):

Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (U 2002:01) Carlbeck-kommittén [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxnamed utvecklingsstörning (U 2002:01) "Carlbeck-kommittén"


Beteckning : U 2002:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-06
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:100, dir. 2002:162 och dir. 2003:32
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nilsson, Vivi-Ann, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Adelsbo, Christer, fr.o.m. 2003-02-18 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Andersson, Yvonne, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Eneroth, Tomas, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2002-12-09
Ledamot : Gustavsson, Lennart, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Johansson, Eva, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Kärrstrand, Barbro, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 3004-10-04
Ledamot : Luttropp, Agneta, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Rosén, Anders, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Ledamot : Sjölund, Anders, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Ahlström, Kristina, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Andersson, Hanna, fr.o.m. 2002-12-10 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Asp, Camilla, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Sakkunnig : Blom, Michael, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2002-12-09
Sakkunnig : Dagenbrink, Marika, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2002-10-06
Sakkunnig : Molander, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Hart, Margareta, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2003-03-17
Expert : Kämpe, Laina, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Rocksén, Jan, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Thorsson, Lena, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Expert : Wahlström, Karin, fr.o.m. 2002-04-12 t.o.m. 2004-10-04
Sekreterare : Alexandersson, Ulla, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-10-31
Sekreterare : Forssman, Susanne, fr.o.m. 2002-08-15 t.o.m. 2003-08-31
Sekreterare : Holtz, Carin, fr.o.m. 2003-10-15 t.o.m. 2004-09-15
Sekreterare : Hultinger, Eva-Stina, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-31
Assistent : Dozzi, Marit, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2004-10-31

Rapporter

SOU 2003:35För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning
SOU 2004:98För oss tillsammans om utbildning och utvecklingsstörning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2001:100
Dir. 2002:162
Dir. 2003:32
Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10) [ Avslutad 2001 ]

Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10)


Beteckning : U 1997:10
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-06
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-05-15
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:55 och dir. 1999:76
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM.
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Sven-Åke, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Nihlfors, Elisabet, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 1999-10-25
Ledamot : Olsson, Sten-Bertil, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Thorslund, Ulla, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Werner, Lars, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2001-02-21
Carlbaum, Christer, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Jorméus, Peter, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Kempe, Laina, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Liebendörfer, Örjan, fr.o.m. 2000-02-11 t.o.m. 2001-02-21
Lindbert, Karina, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Nilsson, Åke, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Schmidt, Helena, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Söderberg, Mats, fr.o.m. 2000-02-11 t.o.m. 2001-02-21
Tunhammar, Johanna, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2001-02-21
Sekreterare : Lindberg, Ulf, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2001-03-11
Sekreterare : Ornbrant, Rolf, fr.o.m. 1997-08-06 t.o.m. 1999-11-01
Assistent : Jigvall, Berit, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2001-02-21
Assistent : Westin, Rauui, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1998-12-31

Rapporter

SOU 1998:112Resurser på lika villkor? – delbetänkande
SOU 1999:98Likvärdiga villkor?
SOU 2001:12Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1997:55
Dir. 1999:76
Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:112 Resurser på lika villkor? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:98 Likvärdiga villkor? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:12 Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (U 1995:13) om teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn m.m. [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (U 1995:13) om teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn m.m.


Beteckning : U 1995:13
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:151.
Lokal :
0

Sammansättning


Danielsson, Torgny, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1996-07-31
Sakkunnig : Degsell, Christer, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-07-31
Sakkunnig : Kämpe, Laina, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-07-31
Sakkunnig : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-07-31
Sakkunnig : Magnusson, Birgitta, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-07-31
Sakkunnig : Rudemo, Lisbeth, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-07-31
Sakkunnig : Ryking, Ulla-Stina, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-07-31
Expert : Borg, Lars, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-07-31
Sekreterare : Andrée-Heissenberger, Karin, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-08-03

Rapporter

SOU 1996:102TUFF – Teckenspråksutbildning
för föräldrar.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:151
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:102 TUFF – Teckenspråksutbildning för föräldrar [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (U 1995:14) om funktionshindrade elever i skolan (FUNKIS) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (U 1995:14) om funktionshindrade elever i skolan (FUNKIS)


Beteckning : U 1995:14
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:134.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Wärnersson, Ingegerd, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Allard, Lennart, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Edgren, Margitta, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Eklindh, Kenneth, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Frunk-Lind, Eva, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Jonsson, Sofia, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Larsson, Inger, fr.o.m. 1996-03-18 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Nordh, Svante W., fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Wikman, Leif, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Ledamot : Åkerhielm, Anna, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Sakkunnig : Begler, Ann-Marie, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1997-12-14
Sakkunnig : Blanck, Anders, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Sakkunnig : Edström-Fors, Eva, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1996-07-11
Sakkunnig : Kämpe, Laina, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Sakkunnig : Landgren, Lena, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Sakkunnig : Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1996-05-06 t.o.m. 1998-05-04
Sakkunnig : Martinson, Monica, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-05-04
Sakkunnig : Svensson, Lars, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1997-09-14
Sakkunnig : Westerholm, Anna, fr.o.m. 1996-07-12 t.o.m. 1998-05-04
Sakkunnig : Ängmo, Heléne, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1997-12-17
Expert : Anjou, Margareta, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1998-05-04
Expert : Göthberg, Birgitta, fr.o.m. 1996-03-06 t.o.m. 1998-05-04
Expert : Jacobsson, Eva, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-03-05
Huvudsekreterare : Wallberg, Eva, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare : Andrée-Heissenberger, Karin, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1998-05-31
Ajpe, fr.o.m. 1996-11-18 t.o.m. 1998-03-15
Karlsson, Karin, fr.o.m. 1997-04-21 t.o.m. 1998-05-04
Karlström, Ingrid, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1998-05-24
Karlsson, Karin, fr.o.m. 1996-10-21 t.o.m. 1997-04-20

Rapporter

SOU 1996:167Gymnasieutbildning för vissa
ungdomar med funktionshinder – delbetänkande
SOU 1998:66FUNKIS – funktionshindrade elever
i skolan
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:134

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman