: : :

Medverkande i utredning : Kurt-Inge Persson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kurt-Inge Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Kurt-Inge Persson medverkat i:

Utredningen (S 1995:09) om översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (S 1995:09) om översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur


Beteckning : S 1995:09
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:110.
Lokal :
0

Sammansättning


Modig, Agneta, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Geiryd, Göran, fr.o.m. 1996-04-02
Sakkunnig : Jönsson, Gustav, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Lindblom, Solveig, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Marklund, Inger, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Nordlund, Jan, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Persson, Kurt-Inge försäkringskassedirektör, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Rydén, Inger, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Stjärnsten, Bengt, fr.o.m. 1995-10-01
Sakkunnig : Svensson, Hans, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1996-04-01
Sakkunnig : Åkesson, Per, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Björkholm, Ola, fr.o.m. 1996-01-15
Expert : Grufberg, Lennart, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Johansson, Börje, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Luthander, Erik, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Nordelius, Bo, fr.o.m. 1996-02-15
Expert : Olin, Monika, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Pettersson, Stig-Åke, fr.o.m. 1996-01-15
Sekreterare : Foyer, Margareta, fr.o.m. 1995-10-01
Sekreterare : Kistner, Jonas, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-05-31

Rapporter

SOU 1996:64Försäkringskassan Sverige -
Översyn av socialförsäkringens administration.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:110

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman