: : :

Medverkande i utredning : Kristina Dahlqvist

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kristina Dahlqvist

Utredningar som Kristina Dahlqvist medverkat i ( 2 st. ):

BRAS-utredningen (Fi 2003:06) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

BRAS-utredningen (Fi 2003:06)


Beteckning : Fi 2003:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-08-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:96 och dir. 2004:153
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rispe, Curt, fr.o.m. 2003-08-14 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Ericson, Sven-Olov, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : von Gersdorff, Agnes, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2004-08-31
Sakkunnig : Haglund, Christian, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Hansson, Mats-Olof, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Ljung, Victoria, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2004-07-31
Sakkunnig : Schultzberg, Magnus, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Strenger, Björn, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Åkerfeldt, Susanne, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Carlsson, Ingvar, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Dahlqvist, Kristina, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Finnveden, Göran, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Hedvall, Gunilla, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2004-07-31
Expert : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2003-10-23 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Klok, Jacob, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Marklund, Stellan, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Normand, Mathias, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Norrman, Anders, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Peterson, Ronnie, fr.o.m. 2003-11-06 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Rabe, Gunnar, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Resare, Roy, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Södermark, Björn, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Wiqvist, Weine, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sekreterare : Hammar, Henrik, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-31
Sekreterare : Sanner, Johan, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-08-14
Sekreterare : Werth, Hanna, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2005-08-31

Rapporter

SOU 2005:23en BRASkatt? – beskattning av avfall som förbränns – delbetänkande
SOU 2005:64en BRASkatt! – beskattning av avfall som deponeras – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:96
Dir. 2004:153
Utredningen (Fi 1994:11) av universitetsfastigheter m.m. [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (Fi 1994:11) av universitetsfastigheter m.m.


Beteckning : Fi 1994:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:105
Lokal :
0

Sammansättning


Sundberg, Nore, fr.o.m. 1995-01-01
Sakkunnig : Balsvik, Gunnar, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-06-30
Sakkunnig : Dahlqvist, Kristina, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-11-05
Sakkunnig : Eriksson, Lena, fr.o.m. 1995-11-06
Sakkunnig : Lundberg, Monica, fr.o.m. 1995-09-11
Sakkunnig : Wiklund, Lilian, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : von, Christina, fr.o.m. 1995-06-01
Expert : Andersson, Johnny, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Honeth, Peter, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Isoz, Henning, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Johansson, Rickard, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Lundberg, Monica, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-09-10
Expert : Norell, Thomas, fr.o.m. 1995-03-01
Sekreterare : Wasteson, Marianne, fr.o.m. 1995-03-27

Rapporter

SOU 1996:109"Från åkerlotter till Paradis"
Ett delbetänkande från Utredningen om universitets-
fastigheter m.m. angående överlåtelser och
tomträttsupplåtelser av vissa högskolefastigheter.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:105
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:109 Från åkerlotter till Paradis [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman