: : :

Medverkande i utredning : Kristina Dahlberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kristina Dahlberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kristina Dahlberg medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)


Beteckning : U 2017:07
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-17
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:88, dir. 2018:33 och dir. 2018:58
Lokal : Garnisonen, 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Bååth, Greger, fr.o.m. 2018-03-14 t.o.m. 2018-06-01
Särskild utredare : Hultgren, Kerstin, fr.o.m. 2018-06-02
Särskild utredare : Karle, Åsa, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-01-31
Expert : Adamson, Lena, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-01-31
Expert : Adell Hellström, Erik, fr.o.m. 2018-08-15
Expert : André, Erik, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-04-01
Expert : Bengtsson, Elin, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Blomberg, Joakim, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Bååth, Greger, fr.o.m. 2018-06-02
Expert : Dahlberg, Kristina, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Eriksson, Leif, fr.o.m. 2018-04-03
Expert : Eriksson, Per G, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Flodmark, Carl-Erik, fr.o.m. 2018-08-15
Expert : Gard, Anna-Lena, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-09-24
Expert : Gustavsson, Josefine, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Haeggman, Ullalena, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Högberg, Elisabeth, fr.o.m. 2018-09-25
Expert : Järvklo, Niclas, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Lundqvist, Ulrika, fr.o.m. 2018-03-01
Expert : Pontis, Cristina, fr.o.m. 2018-06-02
Expert : Sjölund, Anna-Lena, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14
Expert : Törn, Marie, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-04-01
Expert : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2018-05-22
Expert : Wester, Hugo, fr.o.m. 2017-10-31
Expert : Westin, Niclas, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Zetterquist, Susanne, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14
Sekreterare : Boussaid Pettersson, Nadia, fr.o.m. 2017-11-27 t.o.m. 2018-03-11
Sekreterare : Käll, Jan, fr.o.m. 2018-04-18
Sekreterare : Thunholm, Kajsa, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-01-31
Sekreterare : Törn, Marie, fr.o.m. 2018-04-02

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Sekretariatet (M 1996:05) för Agenda 21 för Östersjöområdet [ Avslutad 2000 ] [ Bitr. sekreterare ]
Sekretariatet (M 1996:05) för Agenda 21 för Östersjöområdet
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-11-28
Direktiv för sekretariatet, se dir. 1996:99 och 1998:83.
Lokal : Strömsborg. Postadress 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405 10 00
Sekretariatets uppgifter upphör den 31 december 2000. Uppgifterna flyttas till Östersjöstaternas råd.Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Svante Bodin, departementsråd, fr.o.m. 1997-06-10 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Kristina Dahlberg, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2000-06-30
Huvudsekreterare : Christine Jakobsson, fr.o.m. 1999-02-22 t.o.m. 2000-12-31
Huvudsekreterare : Lars Kristoferson, fr.o.m. 1997-01-07 t.o.m. 1999-02-07
Sekreterare : Ulrika Hagbarth, fr.o.m. 1997-03-15 t.o.m. 1998-08-12
Sekreterare : Mareh Maciejowski, fr.o.m. 1999-01-20 t.o.m. 2000-12-31
Bitr. sekreterare : Kristina Dahlberg, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 1998-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:99

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman