: : :

Medverkande i utredning : Kristina Börjevik Kovaniemi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningar som Kristina Börjevik Kovaniemi medverkat i ( 3 st. ):

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05) [ Pågående ] [ Expert ]

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)


Beteckning : M 2017:05
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-11-09
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29
Direktiv för utredningen, se dir. 201:76
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 januari 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Szendrö, Gabor, fr.o.m. 2017-06-29
Expert : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Appelgren, Stefan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Blomberg, Helen, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Börjevik Kovaniemi, Kristina, fr.o.m. 2018-09-25
Expert : Cedergren, Sofie, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Gejie, Joakim, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Gerland, Susanne, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Ingman, Anders, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Karjalainen, Jan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Palm, Emma, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Palmqvist, Jessica, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Sandberg, Anne, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Seim Sehr, Liisa, fr.o.m. 2018-08-07
Expert : Skånberg, Lars, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Slunga, Erik, fr.o.m. 2018-01-16
Expert : Swahn, Johan, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Telenius, Björn, fr.o.m. 2018-03-06
Expert : Wiebert, Anders, fr.o.m. 2017-11-01
Sekreterare : Lund, Ingemar, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare : Pettersson, Johan, fr.o.m. 2017-10-16

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02)


Beteckning : M 2017:02
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-05-16
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:54
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Grönvall, Anders, fr.o.m. 2017-05-11
Expert : Blomqvist, Lena, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Börjevik Kovaniemi, Kristina, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Classon, Åse, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Cronholm, Pontus, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Dickson, Caroline, fr.o.m. 2017-06-30 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Eriksson, Håkan, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Eriksson, Sofie, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Hübinette, Maria, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Leine, Nils, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Lindroth, Peter, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Lundin Unger, Margareta, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : nilsson, Annika, fr.o.m. 2018-02-16
Expert : Nordenswan, Gilbert, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Olsson, Lars, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Persson, Germund, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Rimne, Anders, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Staff, Agneta, fr.o.m. 2017-06-30
Expert : Svensson, Annika, fr.o.m. 2017-06-30
Sekreterare : Johansson, Mats, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-03-30
Sekreterare : Linde, Sara, fr.o.m. 2017-08-01
Sekreterare : Talvik, Åsa, fr.o.m. 2018-01-15

Rapporter

SOU 2018:34Vägar till hållbara vattentjänster
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Översiktsplaneringtredningen (N 2017:02) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Översiktsplaneringtredningen (N 2017:02)


Beteckning : N 2017:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2018-11-05
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:6 och dir. 2017:132
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmqvist, Inger, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-11-15
Sakkunnig : Berglund, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Börjevik Kovaniemi, Kristina, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Fridborn Kempe, Philip, fr.o.m. 2018-02-26
Sakkunnig : Frostenson, Ivar, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-19
Sakkunnig : Hjalmarsson, Johan, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Kaplan, Ann-Kristin, fr.o.m. 2017-05-08
Sakkunnig : Lund, Helena, fr.o.m. 2017-06-10 t.o.m. 2018-01-24
Sakkunnig : Renbjer, Gunilla, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Samuelsson, Elin, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Sandart, Rikard, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Strigård, Helena, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-09
Expert : Andersson, John, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Axman, Julia, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Berglund, Kenneth, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Bigner, Mats, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Boberg, Sven, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Boman, Anna, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Bramer, Camilla, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Celik, Elin, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Evald, Karl, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Hane, Josefin, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Hedlund, Anders, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Hedlund, Anders, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Helgesson, Helena, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Holm, Thomas, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Holm, Thomas, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Hägglund, Eva, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Isacsson, Kristina, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Isacsson , Kristina, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Jernström, Jenny, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Johansson, Anette, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Joksimovic, Tatjana, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Jourak, Julia, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Kalbro , Thomas, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Karlsson, Per, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Lehman, Lotta, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Larsson, Johan, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Larsson, Lars-Inge, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Lindgren, Eidar, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Mattson, Nancy, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Mattsson, Nancy, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Nellerup, Josephine, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Nordlander, Anna, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Silverfur, Rikard, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Sundvall, Daniel, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Udd, Anton, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Weber, Elisabet, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Wellhagen, Björn, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Åkerskog, Ann, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Huvudsekreterare : Hjalmarsson, Johan, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-14
Sekreterare : Björk-Werner, Joel, fr.o.m. 2017-02-15
Sekreterare : Björn, Cristina, fr.o.m. 2017-05-21 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Blomberg, Jesper, fr.o.m. 2018-01-18
Sekreterare : Franzén, Emma, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-05-31

Rapporter

SOU 2017:74Detaljplanekravet
SOU 2018:46Del 1. En utvecklad översiktsplanering – Att underlätta eferföljande planering. Del. 2. En utvecklad översiktsplanering – Kommunalreglering av upplåtelsereformen
Källa : Sveriges riksdag
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:64 Detaljplanekravet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering [ pdf ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman