Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Kerstin Nilsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Kerstin Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Kerstin Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kerstin Nilsson medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]
Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:45 och dir. 2017:52
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:104 Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
Medverkande :
Särskild utredare : Gudmund Toijer, fr.o.m. 2016-06-02 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Maud Bergkvist, ämnesråd, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Pontus Holm, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Bengt Rönngren, kansliråd, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Maria Wästfelt, kansliråd, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Lennart Christiansson, medinalråd, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Gisela Dahlqvist, senior professor, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Ulrika Harnesk, jurist, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Peter Höglund, professor, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Jan-Ingvar Jönsson, professor, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Kerstin Nilsson, professor, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Joakim Sturup, forskningssamordnare, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Sekreterare : Magdalena Petersson, fr.o.m. 2016-08-08 t.o.m. 2017-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Sakkunnig ]
Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1985-03-14 00:00:00
Lokal : Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00
Rådets arbete är inte tidsbegränsat.
Utredningen har avgett :
2016 Avlagda publikationer/yttranden 2016
2016-11-23 Skrivelse Sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter
2016-11-14 Rapport Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning
2016-10-31 Remissvar avseende Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
2016-10-27 Remissvar avseende Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)
2016-10-26 Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet
2016-10-26 Remissvar avseende Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)
2016-10-20 Uttalande Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter
2016-09-26 Remissvar avseende Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12)
2016-09-26 Remissvar avseende Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (Ds 2016:11)
2016-08-26 Etisk analys av skakvåld
2016-08-25 Remissvar avseende Socialstyrelsens rapport. Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller
2016-06-14 Remissvar avseende Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1
2016-05-27 Remissvar avseende Effektiv vård (SOU 2016:2)
2016-05-20 Remissvar avseende Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. (SOU 2015:100)
2016-05-18 Smer kommenterar 2016:1 Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård
2016-04-08 Remissvar avseende Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden inom vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)
2016-03-11 Remissvar avseende Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)
2016-02-17 Uttalande Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter Konferenser och seminarier 2016
2016-12-08 Etikdagen 2016 Självbestämmande, läkarassisterat självmord och god vård vid livets slut
2016-10-20 Etikprismottagarens symposium 2016 How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody's life? Hard choices, QALYs and ethics
2016-09-09 Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health
2016-07-07 Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar
2016-07-07 Vem vill bli 150 år?
2016-07-05 Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Etiksamtal den 5 juli Visby
2016-07-04 Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?
2016-07-04 Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk uppstramning?
2016-03-21 Ungdomsdialog: Egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar
2015 Avlagda publikationer/yttranden 2015
2015-12-16 Rapport ADHD – etiska utmaningar, rapport 2015:2
2015-11-27 Bok Tankar om medicinsk etik. 30 år med Statens medicinsk-etiska råd
2015-11-20 Remissvar avseende Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)
2015-11-18 Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS)
2015-10-27 Remissvar avseende Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)
2015-10-22 Rapport Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 - etiska aspekter. Smer 2015:1
2015-09-07 Remiss avseende Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)
2015-06-16 Remissvar avseende Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)
2015-07-10 Smer kommenterar 2015:1 Tekniken (CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet)
2015-05-18 Remissvar avseende Läkemedelsverket regeringsuppdrag om homeopatiska Läkemedel
2015-01-16 Remissvar avseende Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:29) om ekonomiska utvärderingar
2015-02-24 Remissvar avseende Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)
2015-02-19 Rapport Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter 2014:2
2015-01-29 Rapport Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter. 2014:1
Konferenser och seminarier
Flera konferenser och seminarier.
Avlagda pubikationer/yttranden 2014
2014-12-01 Smer kommentarer 2014:2 Hjärndoping – kognitiv prestationshöjning hos friska personer
2014-11-21 Remissvar avseende Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)
2014-10-24 Remissvar avseende Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)
2014-09-30 Remissvar avseende Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)
2014-09-15 Remissvar avseende Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden (Rapport)
2014-0-18 Comments on a Working document on research on biological materials of human origin from the Committee on Bioethics (DH-BIO), Council of Europe, (DH-BIO/INF (3014) 3)
2014-06-19 Remissvar avseende En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
2014-06-11 Remissvar avseende Vaccination mot hepatit B
2014-05-23 Remissvar avseende Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori
2014-05-08 Smer kommenterar 2014:1 Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap
2014-04-23 Remissvar avseende Starka tillsammans (SOU 2013:87)
2014-03-25 Remissvar avseende Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (Betänkande)
Konferenser och seminarier
Flera konferenser och seminarier
Avlagda publikationer/yttranden 2013
2013-12-12 Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin – möjligheter och risker
2013-12-02 Remissvar avseende Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga
2013-11-14 Rapport 2013:2 Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter
2013-09-19 Remissvar avseende Rätt information delbetänkande (SOU 2013:45)
2013-09-18 Remissvar Modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening
2013-05-22 Smer kommenterar 2013:2 Analys av arvsmassan med NGS – i sjukvård, forskning och direkt till individen
2013-04-24 Brev Sederingsterapi på patientens begäran
2013-04-08 Synpunkter avseende Delning av förslag till lagrådsremiss och register för viss forskning
2013-03-25 Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer
2013-02-28 Rapport Assisterad befruktning – etiska aspekter, 2013:1
2013-02-25 Remissvar avseende Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75)
2013-02-15 Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning
Konferenser och seminarier
Flera konferenser och seminarier.
Avlagda publikationer/yttranden 2012
2012-11-21 Remissvar avseende Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)
2012-11-13 Remissvar avseende Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)
2012-11-12 Remissvar avseende Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning
2012-09-21 Skrivelse Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet
2012-09-21 Remissvar avseende Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)
2012-09-21 Remissvar avseende Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)
2012-09-21 Remissvar avseende Gör det enklare! (SOU 2012:33)
2012-09-21 Remissvar avseende Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:1)
2012-08-24 Remissvar avseende Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)
2012-08-16 Remissvar avseende Registerdata för forskning (SOU 2012:36)
2012-06-29 Remissvar avseende Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning
2012-06-20 Remissvar avseende Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (Ds 2012:16)
2012-03-26 Brev Inför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene
2012-03-23 Remissvar avseende Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)
Konferenser och seminarier
Fler konferenser och seminarier.
Konferenser och seminarier
2017-03-16 Seminarium med Rifo - Neuroetik: Elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat
2017-06-15 Seminarium med det norska Bioteknologirådet Åpent möte om eggdonasjon i Norge og Sverige
2017-07-03 Etiksamtal i Visby Dödshjälp. Hur kommer vi vidare i debatten?
2017-07-04 Etiksamtal i Visby De är här för att stanna! Digitala vårdcentraler idag och i framtiden
2017-07-04 Etiksamtal i Visby Tveeggad sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot och behandling eller farlig forskning?
2017-07-05 Seminarium i Visby tillsammans med Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet Är läkemedelsföretagen schysta som delar ut gratis medicin eller ger det oetiska prioriteringsproblem?
2017-11-30 Seminarium med Arbetets museum, Tekniska museet och Institutet för framtidsstudier Hur ska vi jobba och leva i en automatiserad värld? - svensk konkurrenskraft, framgångsfaktorer och etikfrågor
2017-12-07 Etikdagen 2017 Genombrott inom gentekniken - var finns etiken? Flera ytterligare konferenser och seminarier
Rådet har avgett
Avlagda publikationer/yttranden 2017
2017-03-13 Smer kommentarer 2017:1 Reduktion av antalet foster
2017-03-22 Remissvar avseende Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet
2017-03-27 Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp
2017-04-28 Remissvar avseende Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)
2017-06-14 Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa. SMER 2017:1
2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)
2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)
2017-07-07 Remissvar avseende Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14)
2017-07-11 Yttrande till Folkhälsomyndigheten: HPV-vaccination av pojkar – etiska aspekter
2017-09-15 Remissvar avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
2017-10-02 Remissvar avseende betänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)
2017-10-18 Remissvar ang. betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)
2017-10-27 Remissvar avseende betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
2017-11-02 Uttalande om den nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini
2017-11-20 Dödshjälp – en kunskapssammanställning Smer 2017:2
2017-11-29 Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter
2017-12-11 Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
Konferenser och seminarier 2018
2018-12-06 Smers Etikdag 2018: Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar
2018-10-25 Peter Strangs etikprisseminarium om behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling
2018-10-10 Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik i samarbete med Swedish Medtech
2018-07-04 Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart? Etiksamtal, Almedalsveckan
2018-07-03 Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma? Etiksamtal, Almedalsveckan
2018-07-02 AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna? Etiksamtal Almedalsveckan
2018-04-12 Hälso- och sjukvård för frihetsberövande – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman. Elisabeth Rynnings etikprisseminarium
Avlagda publikationer och yttranden 2018
2018-12-20 Skrivelse till Justitiedepartementet. Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen
2018-12-14 Remissvar ang. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)
2018-11-28 Uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter genredigering av kärn-DNA:t
2018-11-23 Remissvar Betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)
2018-11-12 Remissvar Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU biobanken
2018-09-24 Remissvar avseende promemorian En sexåring utbildning för läkarexamen
2018-09-02 Skrivelse till Sveriges kommuner och landsting om att skapa en nationell funktion för etikfrågor
2018-06-12 Uttalande tillsammans med andra nationella etikråd: 12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for Action
2018-06-18 Remissvar avseende departementspromemorian Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11)
2018-06-08 Remissvar avseende betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:04)
2018-06-07 Skrivelse till Socialdepartementet: Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan
2018-05-21 Remissvar avseende Beslutsunderlag från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
2018-05-05 Skrift: ETIK – en introduktion, 1989. Omarbt. uppl. 2018
2018-04-19 Remissvar avseende betänkandet För barnens bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
2018-04-16 Remissvar avseende betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)
2018-04-03 Yttrande: Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt – etiska aspekter
2018-02-28 Remissvar avseende betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
2018-02-21 Remissvar avseende betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)
2018-02-20 Remissvar avseende departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)
2018-02-02 Konferensrapport: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? Dokumentation av Smers Etikdag 2017
2018-01-01 Remissvar avseende kompletterande PM till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
Smer 2019:2 Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys
Smer 2020:3 Etiska vägval vid en pandemi
Smer 2020:6 Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård.
Smer 2024:4 Dödshjälp. En internationell utblick
Smer 2023:3 Etisk bedömning av nationella vaccinationer
Smer 2022:1 Redigering av det mänskliga genomet
Smer 2019:1 Livstecken efter sen abort
Smer 2022:4 Kort om Hälsodata
Smer 2023:2 Kort om Embryomodeller
Smer 2021:1 Kort om DNA och brottsutredning
Smer 2020:2 Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården
Smer 2023:1 Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter
Smer 2017:2 Dödshjälp. En kunskapssammanställning
Smer 2017:1 Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa
Smer 2016:1 Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning
Smer 2015:2 ADHD – etiska utmaningar
Smer 2015:1 Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter
Smer 2014:2 Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter
Smer 2014:1 Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter
Smer 2013:2 Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter
Smer 2013:1 Assisterad befruktning – etiska aspekter
Smer 2020:5 Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter
Smer 2020:4 Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in?
Smer 2020:1 Etik i praktiken
Smer 2024:2 Embryon och embryomodeller – behovet av ett uppdaterat regelverk för forskning om det mänskliga livets tidiga utveckling
Smer 2023:4 Klimatförändringar, hälso- och sjukvård och etik
Medverkande :
Ordförande : Kjell Asplund, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ordförande : Gunnar Bengtsson, generaldirektör, fr.o.m. 1991-07-01 t.o.m. 2001-08-31
Ordförande : Bertil Göransson, landshövding, fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m. 1986-06-29
Ordförande : Lilly Hansson, landshövding, fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m. 1991-06-30
Ordförande : Kenneth Johansson, f.d. landshövding, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ordförande : Sven-Eric Söder, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2021-11-03 t.o.m. 2024-12-31
Ordförande : Daniel Tarschys, professor, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2011-12-31
Ledamot : Michael Anefur, led. av riksdagen/KD, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Finn Bengtsson, led. av riksdagen/M, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Yasmine Bladelius, riksdagsledamot, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Helena Bouveng, led. av riksdagen/M, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Ledamot : Sven-Olof Edvinsson, överläkare/C, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Åsa Gyberg-Karlsson, biomedicinsk analytiker/V, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Åsa Gyberg-Karlsson, biomedicinsk analytiker/V, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Åsa Gyberg-Karlsson, biomedicinsk analytiker, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Magnus Harjapää, politisk sekreterare/SD, fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Magnus Harjapää, politisk sekreterare/SD, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-11-14
Ledamot : Anders Henriksson, landstingsråd/S, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Ledamot : Ulrika Jörgensen, led. av riksdagen/M, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Per Landgren, fil.dr, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Dag Larsson, led. av riksdagen/S, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Elina Linna, f.d. led av riksdagen/V, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Ledamot : Sofia Nilsson, led. av riksdagen/C, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Sofia Nilsson, d.f. riksdagsledamot, fr.o.m. 2023-01-17 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Lina Nordquist, led. av riksdagen/L, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Anton Nordqvist, partistyrelseledamot, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Veronica Palm, led. av riksdagen /S, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-10-14
Ledamot : Chatrine Pålsson Ahlgren, f.d. led. av riksdagen/KD, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Charlotte Quick, gruppsekreterare/SD, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-06-30
Ledamot : Thomas Ragnarsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Per Ramhorn, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Malena Ranch, regionråd/MP, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Ledamot : Anna Starbrink, riksdagsledamot, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2027-01-31
Ledamot : Anna-Lena Sörenson, led. av riksdagen /S, fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Barbro Westerholm, led. av riksdagen /L, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Anders Åkesson, regionråd, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2018-10-24
Sakkunnig : Lilas Ali, ledamot i Svensk Sjuksköterskeförening, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Lilas Ali, docent, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Lars Berge-Kleber, vice förbundsordförande, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Emil Bergschöld, jurist, fr.o.m. 2010-10-15 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Ingvor Bjurgård, handläggare, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-05-12
Sakkunnig : Anders Castor, överläkare, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Göran Collste, professor emeritus, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Göran Collste, professor emeritus, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Ingemar Engström, professor, fr.o.m. 2010-01-22 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Martin Färnsten, kansliråd, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-09-08
Sakkunnig : Marianne Granath, projektchef, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2013-05-31
Sakkunnig : Göran Hermerén, professor, fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Ann Johansson, vice förbundsordförande, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Titti Mattsson, professor, fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Titti Mattsson, professor, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Åsa Nilsonne, professor, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Kerstin Nilsson, seniorprofessor, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Olle Olsson, handläggare, fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Olle Olsson, handläggare, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Sineva Riberio, förbundsordförande, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Bengt Rönngren, kansliråd, fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Bengt Rönngren, kansliråd, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2023-10-31
Sakkunnig : Nils-Eric Sahlin, professor, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Nils-Eric Sahlin, professor, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Mikael Sandlund, professor, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Mikael Sandlund, professor, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Anna Singer, professor, fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Marie Sten, styrelseledamot, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2022-12-31
Sakkunnig : Marie Sten, vice ordförande, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sakkunnig : Lovisa Strömberg, ämnesråd, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2013-05-31
Sakkunnig : Ulrika Vestin, handläggare, fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2015-09-08
Sakkunnig : Elisabet Wennlund, f.d. sjukhusdirektör, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Kristina Wikner, enhetschef, fr.o.m. 2023-01-27 t.o.m. 2024-12-31
Sekreterare : Ulrika Axelsson Jonsson, kansliråd, fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-08-31
Sekreterare : Lena Barrbrink, fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Sara Belfrage, forskningssekreterare, fr.o.m. 2022-03-01 t.o.m. 2023-03-31
Sekreterare : Lotta Eriksson, fr.o.m. 2002-01-01
Sekreterare : Janna Kokko, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-08-31
Sekreterare : Robert Kreher, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-10-31
Sekreterare : Michael Lövtrup, vetenskapsjournalist, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-04-30
Sekreterare : Michael Lövtrup, vetenskapsjournalist, fr.o.m. 2017-09-01
Sekreterare : Karin Mossler, fr.o.m. 2017-04-18 t.o.m. 2018-08-12
Sekreterare : Yvonne Mörke, fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare : Helena Teréus, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2021-12-09
Sekreterare : Karin Wilbe Ramsay, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Febe Westberg, fr.o.m. 2010-03-29 t.o.m. 2014-10-31
Sekreterare : Carolina Östgren, ämnesråd, fr.o.m. 2022-02-01
Sakkunnig : Erika Borgny, ämnesråd, fr.o.m. 2023-11-01
Sekreterare : Henrik Ahlenius, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman