: : :

Medverkande i utredning : Kennerth Kullman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kennerth Kullman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Kennerth Kullman medverkat i:

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)


Beteckning : Fi 2002:11
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-09
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-11-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:141 och dir. 2004:154
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hamberg, Lennart, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Andersson, Mats, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Andersson, Petra, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-03-31
Expert : Assarsson, Bengt, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Deniz-Kiviharju, Jacqueline, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Eka, Maria, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Hedelin, Johan, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-10-09
Expert : Hort, Katinka, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Kullman, Kennerth, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Morin, Mats, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-10-31
Expert : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2005-10-31
Expert : Posjnov, Eva, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Svanberg, Marianne, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Trygg, Anne, fr.o.m. 2003-02-13 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Vejsiu, Altin, fr.o.m. 2003-02-12 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Åberg, Mikael, fr.o.m. 2006-02-20 t.o.m. 2006-11-02
Sekreterare : Bergendahl-Gerholm, Maria, fr.o.m. 2006-02-06 t.o.m. 2006-11-19
Sekreterare : Mattisson, Lars, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2006-11-19
Sekreterare : Morin, Mats, fr.o.m. 2003-01-27 t.o.m. 2004-09-30
Sekreterare : Åberg, Mikael, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-02-19

Rapporter

SOU 2005:57Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? – delbetänkande
SOU 2006:90På väg mot en enhetlig mervärdesskatt- slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:141
Dir. 2004:154
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:57 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:90 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman