Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Karin Svensson

Sök kontaktuppgifter till Karin Svensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Karin Svensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Karin Svensson medverkat i ( 2 st. ):

Kommunikationskommittén (K 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]

Kommunikationskommittén (K 1995:01)


Beteckning : K 1995:01
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:140 och dir. 1996:35.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Annerberg, Rolf, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Andersson, Elving, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Johansson, Karin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Marklund, Leif, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Nilsson, Bo, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Segelström, Inger, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Skårvik, Kenth, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Siby, Ingemar, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Svensson, Karin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Westerberg, Per, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Andersson, Åke, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Arwidsson, Bengt, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-31
Expert : Blom, Catharina, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Carlsund, Bo, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ekenger, Mats, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Engström, Anna Lisa, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1996-12-31
Expert : Eriksson, Maria, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ewerstein, Sonja, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Gustavsson, Maria, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Gustavsson, Yvonne, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1995-05-31
Expert : Hermansson, Gunnar, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Johansson, Yngve, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Karlsson, Staffan, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Karlström, Urban, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Klint, Silja, fr.o.m. 1997-02-11 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Källberg, Helen, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-25
Expert : Källsson, Jan, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Larsson, Katarina (Kajsa), fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Lindell-Byström, Åsa, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Lundin, Ingemar, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Montgomery, Richard, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nilsson, Lars, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Norberg, Helene, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nordell, Olof, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-04-22
Expert : Nordin, Tommy, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Norgren, Carina, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nyström, Göran, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Palmgren, Kurt, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Roth, Anders, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Schibbye, Karin, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Skagersjö, Bengt, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Smith, Eva, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Toresson, Bengt, fr.o.m. 1996-10-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Widlert, Staffan, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ärleskog, June, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Öhman, Hans, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Huvudsekreterare : Feldhusen, Kristina, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-05-15
Sekreterare : Davidsson, Gunnar, fr.o.m. 1995-05-17 t.o.m. 1996-01-12
Sekreterare : Engström, Marika, fr.o.m. 1995-11-21 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Mårtensson, Matz, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-04-15
Sekreterare : Silborn, Hans, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1997-04-30
Fahlström, Eva Lena, fr.o.m. 1995-03-15 t.o.m. 1997-04-30
Pereira, Lena, fr.o.m. 1996-09-23 t.o.m. 1997-03-31

Rapporter

SOU 1996:26Ny kurs i trafikpolitiken
- delbetänkande 1
SOU 1996:165Ny kurs i trafikpolitiken
- delbetänkande Om beskattning av vägtrafiken -
delbetänkande 2
SOU 1997:35Ny kurs i trafikpolitiken -
slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
1993 års domarutredning (Ju 1993:06) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

1993 års domarutredning (Ju 1993:06)


Beteckning : Ju 1993:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 36. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:47. Utredningen har avgett (SOU 1994:99) Domaren i Sverige inför framtiden Del A och B Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Hirschfeldt, Johan t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Fischerström, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Lindblom, Per Henrik t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Modéer, Kjell Å t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Palm, Elisabeth t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Regner, Göran t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig : Strömberg, Stefan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Alexanderson, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert : Carrick, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Cederdahl, Meijt t.o.m. 1995-02-28
Expert : Cronier, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ekström, Allan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Eriksson, Per t.o.m. 1995-02-28
Expert : Francke, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Heuman, Jan, fr.o.m. 1993-11-25 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Hübinette, Bertil, fr.o.m. 1994-03-22 t.o.m. 1995-02-28
Expert : Joelsson, Arnold t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lindqvist, Inge t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundholm, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundin, Anna-Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert : Lundin, Staffan t.o.m. 1995-02-28
Expert : Nordström, Anders t.o.m. 1995-02-28
Expert : Ragnemalm, Hans t.o.m. 1995-02-28
Expert : Rune, Christer t.o.m. 1995-02-28
Expert : Solerud, Hans-Gunnar t.o.m. 1993-11-18
Expert : Svensson, Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert : Thörngren, John t.o.m. 1995-02-28
Expert : Åhlén, Lars t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare : Bäck, Kavita t.o.m. 1995-03-31

Rapporter

SOU 1994:99Domaren i Sverige inför framtiden
Del A och B
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman