: : :

Medverkande i utredning : Karin Peres

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Karin Peres

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Karin Peres medverkat i ( 2 st. ):

Organisationskommittén för distansutbildningsmyndighet i Härnösand (U 1998:03) [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]
Organisationskommittén för distansutbildningsmyndighet i Härnösand (U 1998:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-05-20
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:44.
Lokal : Birger Jarls torg 5, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Lars Göransson, departementsråd, fr.o.m. 1998-06-30 t.o.m. 1999-08-31
Ledamot : Britt-Marie Ekengren, utbildningsdirektör, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Anders Flodström, rektor, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1998-11-24
Ledamot : Mona Hillman Pinheiro, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Ewa Magnusson, utbildningsdirektör, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Bengt Niska, utbildningsledare, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Karin Peres, skribent, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Göran Petersson, universitetslektor, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Sakkunnig : Björn Garefelt, projektledare, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Anna Carlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1998-10-26
Expert : Eva Johannesson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-10-27 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Ewa Magnusson, utbildningsdirektör, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Hans Wallberg, driftchef, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Sekreterare : Mikael Andersson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare : Agneta Charpentier, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare : Margareta Gisselberg, fortbildningsledare, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1999-08-31
Assistent : Berit Jigvall, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 1999-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:44
Arbetsgruppen Kultur i hela landet (Ku 1996:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen Kultur i hela landet (Ku 1996:A) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-09-19
Direktiv för arbetsgruppen, se regeringsbeslut 1996-09-19 nr. 1.
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gunnar Svensson, rektor, fr.o.m. 1996-09-25 t.o.m. 1999-03-31
Projektadministratör : Ann-Cathrine Nilsson, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1999-01-31
Projektadministratör : Hanna Lindstedt, fr.o.m. 1997-11-15 t.o.m. 1998-12-06
Informatör : Kerstin Peanberg, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1996-10-29 t.o.m. 1999-01-31
Informatör : Gorkil Said Zêrevan, informatör, fr.o.m. 1998-04-27 t.o.m. 1998-06-12
Ledamot : Sven Cahling, socialarbetare, fr.o.m. 1996-09-25 t.o.m. 1999-05-17
Ledamot : Ann-Charlott Eklund, länsteaterkonsulent
Ledamot : Egon Jonsson, rektor, fr.o.m. 1996-09-25 t.o.m. 1999-05-17
Ledamot : Marie Lindström, fil.kand., fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-05-15
Ledamot : Ann-Cathrine Nilsson, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Tomas Olsson, utredare, fr.o.m. 1996-09-25 t.o.m. 1999-05-17
Ledamot : Karin Peres, skribent, fr.o.m. 1996-09-25 t.o.m. 1999-05-17
Ledamot : Nyamko Sabuni, jur.stud., fr.o.m. 1996-09-25 t.o.m. 1997-12-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman