: : :

Medverkande i utredning : Johan Lantto

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Johan Lantto

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Johan Lantto medverkat i ( 7 st. ):

Välfärdsutredningen (Fi 2015:01) [ Avslutad 2017 ] [ Sekreterare ]

Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)


Beteckning : Fi 2015:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-03-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:22, dir. 2015:100 och dir. 2015:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Reepalu, Ilmar, fr.o.m. 2015-03-05 t.o.m. 2017-05-09
Sakkunnig : Bohlin, Malin, fr.o.m. 2015-09-16
Sakkunnig : Forslind, Helen, fr.o.m. 2016-02-16
Sakkunnig : Karle, Lotta, fr.o.m. 2015-09-17 t.o.m. 2016-02-15
Sakkunnig : Ridoff, Niklas, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2015-09-16
Sakkunnig : Westerlund, Sara, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Brooks, Anna, fr.o.m. 2017-01-10
Expert : Edling, Thomas, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Fahlin, Elisabeth, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Gemzell, Tove, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2017-01-09
Expert : Hagbjer, Eva, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Hellman, Therese, fr.o.m. 2016-08-15
Expert : Hollander, Per, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-05-02
Expert : Jansson, Martin, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Johansson S, Sara, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2017-01-09
Expert : Jönsson, Stefan, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Kylenfelt, Johan, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-01-11
Expert : Larkeus, Jonathan, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Larsson, Björn, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Lundström, Kristina, fr.o.m. 2016-12-06
Expert : Ljungberg, Lena, fr.o.m. 2016-05-03 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Ljungbert, Eva, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Ndure, Johan, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Persson, Gunnar, fr.o.m. 2015-08-10
Expert : Redman, Thord, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Regnér, Emma, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Runsten, Annica, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Selmanovic, Alicia, fr.o.m. 2017-01-10
Expert : Sparr, Martin, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Svensson, Lena, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Wagndal, Mats, fr.o.m. 2017-01-10
Expert : Wiberg, Maria, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-12-05
Expert : Wohlgemuth, Daniel, fr.o.m. 2015-05-25
Expert : Åkerkrantz, Elisabeth, fr.o.m. 2015-05-25 t.o.m. 2016-08-14
Huvudsekreterare : Höök, Johan, fr.o.m. 2015-03-24 t.o.m. 2017-05-09
Sekreterare : Bergqvist, Marianne, fr.o.m. 2015-04-21 t.o.m. 2017-05-21
Sekreterare : Ehn, Peter, fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-04-30
Sekreterare : Lantto, Johan, fr.o.m. 2015-08-03 t.o.m. 2017-01-15
Sekreterare : Lundblad, Lina, fr.o.m. 2016-08-04 t.o.m. 2017-05-09
Sekreterare : Sundberg, Elin, fr.o.m. 2015-04-11 t.o.m. 2017-05-09
Sekreterare : Widmalm, Frida, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-06-16

Rapporter

SOU 2016:78Ordning och reda i välfärden
SOU 2017:38Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Miljömålsberedningen (M 2010:04) [ Pågående ] [ Sekreterare ]

Miljömålsberedningen (M 2010:04)


Beteckning : M 2010:04
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2019-04-17
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-01
Direktiv för beredningen, se dir. 2010:74, dir 2010:135, dir. 2011:50, dir. 2011:91, dir. 2012:95, dir. 2014:110, dir. 2014:165, dir. 2015:101 och dir. 2018:44
Lokal : Karlavägen 100, 103 33 Stockholm
Beredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2020.

Sammansättning


Ordförande : Annerberg, Rolf, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2014-12-31
Ordförande : Nohrén, Emma, fr.o.m. 2018-06-01
Ordförande : Wijkman, Anders, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Bergström, Stina, fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Bolund, Per, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-11-22
Ledamot : Brodén, Anita, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2014-10-12
Ledamot : Ernkrans, Matilda, fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Falkhaven, Elisabeth, fr.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Hjälmered, Lars, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2013-10-07
Ledamot : Holm, Jens, fr.o.m. 2015-01-08 t.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Hultberg, Johan, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Kinnunen, Martin, fr.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Leander, Helena, fr.o.m. 2011-11-23 t.o.m. 2014-10-14
Ledamot : Malm, Fredrik, fr.o.m. 2014-10-13 t.o.m. 2015-03-05
Ledamot : Malmberg, Betty, fr.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Manhammar, Magnus, fr.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Nordin, Rickard, fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Norlin, Liza-Maria, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-22
Ledamot : Oskarsson, Irene, fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Ottosson, Kjell-Arne, fr.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Segerlind, Elin, fr.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Tiefensee, Roger, fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2014-10-08
Ledamot : Tysklind, Lars, fr.o.m. 2015-03-06 t.o.m. 2015-06-15
Ledamot : Tysklind, Lars, fr.o.m. 2019-02-18
Ledamot : Västerteg, Claes, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-18
Ledamot : Wallrup, Emma, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2015-01-08
Ledamot : Westerén, Hanna, fr.o.m. 2019-02-28
Ledamot : Ygeman, Anders, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-21
Ledamot : Yngwe, Kristina, fr.o.m. 2019-02-18
Sakkunnig : Ekelund, Nina, fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15
Sakkunnig : Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Farelius, Johanna, fr.o.m. 2016-03-11 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Fiskesjö, Anne-Li, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2013-09-18
Sakkunnig : Gardfjell, Maria, fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15
Sakkunnig : Hagberg, Lovisa, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Hall, Johan, fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15
Sakkunnig : Hammar, Sven-Erik, fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Jonsson, Helena, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2014-10-08
Sakkunnig : Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09
Sakkunnig : Lundberg, Klas, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Löfgren, Susanna, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-02-09
Sakkunnig : Ripa, Henrik, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09
Sakkunnig : Sandahl, Johanna, fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Schultze, Lisbeth, fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Strömdahl, Inger, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09
Sakkunnig : Sunér Fleming, Maria, fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15
Sakkunnig : Thörnelöf, Eva, fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Adolfsson, Sofie, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Alfredsson, Håkan, fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15
Expert : Alriksson, Börje, fr.o.m. 2013-08-26 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Andersson Anell, Johan, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2013-12-31
Expert : Andersson, Lotta, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Andersson, Malin, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Andersson, Stefan, fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-06-15
Expert : André, Helena, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Andrén, Robert, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2010-11-21
Expert : Askling, Ulrika, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Baummann, Per, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Berglund, Linda, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-09-10
Expert : Bergqvist, Majlis, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Boss, Lotta, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Blomdin Persson, Mona, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Broberg, Ola, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Bruno, Ellen, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Bäckman, Hans, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Carlsson, Anna M, fr.o.m. 2014-09-19 t.o.m. 2015-02-01
Expert : Carlsson Reich, Marcus, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Cederbom, Charlotte, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Dahlbom, Caroline, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14
Expert : Dahlström, Marie, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Darnerud, Per Ola, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Diczfalusy, Bo, fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2015-03-11
Expert : Drake, Lars, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Ek, Tommy, fr.o.m. 2013-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Engström, Eva, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Ericson, Sven-Olof, fr.o.m. 2015-03-11 t.o.m. 2016-06-15
Expert : Eriksson, Jonas, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Eriksson, Hillevi, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Eriksson, Linda, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2014-12-31
Expert : Espeby, Lars, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Finnson, Anders, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Fintling, Johanna, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15
Expert : Forsell, Jerker, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Franzén, Magnus, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Fredrikson, Fredrik, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Fredriksson, Gunnar, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : From, Johanna, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Gill, Alexander, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Gladh, Lennart, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Guzikowski, Gunnar, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Hagman, Thomas, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Hallgren, Sunita, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Hansson, Mats-Olof, fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15
Expert : Hasselsten, Ingrid, fr.o.m. 2011-06-09 t.o.m. 2016-06-15
Expert : Hedenström, Anna, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Hojem, Petter, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-06-15
Expert : Holgersson, Björn, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Håkansson, Helen, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Hägg, Conny, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Idh, Viveke, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Johansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Johansson, Olof, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Jöborn, Anna, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Kahn, Jon, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2015-09-30
Expert : Karlsson, Erland, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2012-06-17
Expert : Kling, Johan, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Kvarnström, Kenny, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lagerqvist, Monica, fr.o.m. 2016-01-25 t.o.m. 2016-06-15
Expert : Langaas, Sindre, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Larsson, Mårten, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lidbaum, Elisabeth, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2014-09-19
Expert : Lindberg, Johan, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lindblad, Henrik, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14
Expert : Lindahl, Anna Helena, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lindahl-Olsson, Mette, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lindén, Gunnar, fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lindgren, Helen, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-11-04
Expert : Lindgren, Johanna, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lindkvist, Nils-Gunnar, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lindskog, Bo, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lindström, Britt-Marie, fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Loock, Johan, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2016-01-24
Expert : Lundberg, Stefan, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lundblad, Jimmy, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Löfblad, Roland, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Löfroth, Michael, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lötberg, Pernilla, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Lööf, Lars, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Mattson, Bengt, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Mild, Krister, fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Maxe, Lena, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Mejersjö, Else-Marie, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Nilsson, Fredrik, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Nilsson, Helena, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Nyblom, Kenneth, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Nyström, Stefan, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Näslund, Inger, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Näsman, Inger, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Olsson, Olof, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Olsson, Per, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Oskarsson, Agneta, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Otmalm, Anna, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15
Expert : Peensalu, Rita, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Pettersson-Grawé, Kierstin, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Reineskog, Mikael, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Ressner, Michael, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Rinman, Ulrika, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Roberntz, Peter, fr.o.m. 2012-09-11 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Rudberg, Jonas, fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Rudén, Christina, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Runsten, Hilda, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Rutberg, Bo, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Rydberg, Ingrid, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Sahlin, Malin, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Samuelsson, Ulrika, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Sandahl, Johanna, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-02-10
Expert : Siira, Ulrika, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Sjödahl, Martin, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Smith, Eva, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Sollander, Erik, fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Soldeus, Inger, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Staland, Hanna, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Stengård, Eva, fr.o.m. 2012-10-04 t.o.m. 2016-06-15
Expert : Sterte, Åsa, fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m. 2016-06-15
Expert : Svedinger, Ingrid, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Sörngård, Peter, fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Terstad, Jan, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15
Expert : Terstad, Jan, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Tingström, Lena, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Tormalm, Karin, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Troselius, Petronella, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-06-08
Expert : Ulfvarson Östlund, Maria, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2013-09-15
Expert : Unger, Charlotte, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Viberg, Nina, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Waern, Joachim, fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2012-10-03
Expert : Wahlberg, Cajsa, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Walldén, Josefin, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Weibull, Ann-Christin, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2013-08-25
Expert : Wenster, Peter, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Westman, Peter, fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Wråhde, Hans, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Wärnbäck, Jan, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Åkesson, Kristina, fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15
Kanslichef : Nyström, Stefan, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-30
Huvudsekreterare : Annermalm, Christine, fr.o.m. 2018-10-15
Huvudsekreterare : Ingman, Viktoria, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-12-31
Huvudsekreterare : Nyström, Stefan, fr.o.m. 2014-06-04 t.o.m. 2014-12-31
Huvudsekreterare : Uhrwing, Marie, fr.o.m. 2010-08-02 t.o.m. 2014-08-11
Sekreterare : Ankarhem, Mattias, fr.o.m. 2010-09-23 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Berghagen, Ingela, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-03-22
Sekreterare : Forstorp, Moa, fr.o.m. 2015-10-26 t.o.m. 2016-06-01
Sekreterare : Gutman, Jan, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Hammersland, Jorid, fr.o.m. 2018-10-15
Sekreterare : Jager, Leo, fr.o.m. 2013-10-21 t.o.m. 2014-08-16
Sekreterare : Janson, Johanna, fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Jernbäcker, Eva, fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Johansson, Martin, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Josefsson, Anneli, fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2011-10-02
Sekreterare : Körsén, Pirjo, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-10-30
Sekreterare : Lantto, Johan, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2013-07-31
Sekreterare : Leijon, Helén, fr.o.m. 2015-02-23 t.o.m. 2016-05-31
Sekreterare : Marissink, Marcus, fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Molander, Ida, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2013-05-11
Sekreterare : Nilo, Hanna, fr.o.m. 2019-06-01
Sekreterare : Petersson, Gustav Jakob, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-09-27
Sekreterare : Stigzelius, Karl-Anders, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-06-15
Sekreterare : Sundgren, Sara, fr.o.m. 2010-12-01 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Troeng, Ulf, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2016-06-15
Sekreterare : Troselius, Petronella, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-05-31
Sekreterare : Wallander, Johan, fr.o.m. 2013-02-25 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Westermark, Lars, fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2016-02-15
Sekreterare : Vrede, Katarina, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2015-01-18
Sekreterare : Willerström, Ebba, fr.o.m. 2011-08-08 t.o.m. 2015-08-07
Biträdande sekreterare : Bergenlöv, Evis, fr.o.m. 2015-03-16 t.o.m. 2016-06-30
Biträdande sekreterare : Forstorp, Moa t.o.m. 2016-06-15

Rapporter

SOU 2010:101Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålsystemet
SOU 2011:34Etappmål i miljömålssystemet
SOU 2012:15Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
SOU 2012:38Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö
SOU 2013:43Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1
SOU 2014:50Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
SOU 2016:21Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
SOU 2016:47En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1 resp. Del 2, bilagor med underlagsrapporter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om lika villkor för fristående skolor (U 2007:05) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om lika villkor för fristående skolor (U 2007:05)


Beteckning : U 2007:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-06
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:33, dir. 2007:164 och dir. 2008:79
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Eriksson, Ola, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2007-11-05
Expert : Hermansson, Andreas, fr.o.m. 2007-11-06 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Lantto, Johan, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2007-11-05
Expert : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2008-12-14
Expert : Werner, Lars, fr.o.m. 2007-04-02 t.o.m. 2008-12-14

Rapporter

SOU 2008:8Bidrag på lika villkor – delbetänkande
SOU 2008:122Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:8 Bidrag på lika villkor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:122 Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Interdepartemental arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (Ju 2006:E) [ Ledamot ]
Interdepartemental arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (Ju 2006:E)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-04-26
Lokal : Kulturdepartementet
Arbetsgruppen ska förlängas på obestämd tid.
Medverkande :
Ordförande : Marcus Brixskiöld, departementsråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2008-02-04
Ordförande : Hans Dahlgren, ambassadör, fr.o.m. 2010-10-27 t.o.m. 2013-10-08
Ordförande : Gustaf Lind, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-22
Ordförande : Jan Nordlander, ambassadör, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ordförande : Jenny Olausson, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-19
Ordförande : Per Sjögren, departementsråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-01-21
Ordförande : Charlotta Wickman, departementsråd, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Camilla Abrahamsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : John Ahlberk, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Mattias Ahlquist, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Anette Ahrnens, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Emanuel Allroth, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Johan Allvin, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Mikael Andersson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Monica Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-06-01
Ledamot : Lars Arell, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Sara Benjamin, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Mikaela Bexar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Cecilia Blomberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Charlotte Brunelid, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Kerstin Bynander, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11
Ledamot : Lars Bryntesson, departementsråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Johan Bäverbradt, kansliråd, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Elisas Cansu, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Viktor Carlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Anna Centerstig, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Kristina Cunningham, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Jennie Dackmar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-03-24 t.o.m. 2015-01-21
Ledamot : Hans Dahlgren, ambassadör, fr.o.m. 2010-10-27 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Jenny Egermark, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Andreas Egeryd, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Expert : Hanna Ek, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Sofia Ekfeldt Nyman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Elisabeth Eklund, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Helle Ellehöj, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Josefin Emanuel Brattberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Cecilia Eneman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Christer Eriksson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Kent Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Anna Falkdalen, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Ulrika Funered, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Annika Gottberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12
Ledamot : Mari Granath Lagercrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Klara Grundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Peter Grym, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Johanna Gustafsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Maria Gutiérrez, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Helena Hagberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Michael Haglund, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Christina Hammarstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Petra Hansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Lovisa Hellberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-12-19
Ledamot : Eva-Marie Hellstran, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Jacob Holm, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Kristina Hållén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Malin Häggqvist, departementssekreterare, t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Emil Högberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Henrik Ingrids, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Anna Jakenberg Brinck, kansliråd, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Kerstin Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Thomas Jansson, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11
Ledamot : Alireza Javaheri, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Helena Johnsson, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Magnus Jonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Maria Jontén, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Åsa Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Lennart Killander Larsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Margareta Kristiansson, kansliråd, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Henrik Källsbo, kansliråd, fr.o.m. 2016-06-01
Ledamot : Johan Lantto, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Charlotte Lewenhaupt, departementssekreterare, t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lotta Liljegren, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Ann Lindh, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Niklas Lind, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Anna Lindberg, kansliråd, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Anna-Karin Lindblom, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2008-02-05
Ledamot : Sofie Lindblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Anders Lindgren, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Daniel Lindvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Eva Lisskar-Dahlgren, kansliråd, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Maria Lindqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Ebba Littorin, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Helena Lundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-04-01
Ledamot : Johan Lundmark, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Martina Löfstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Miriam Malmqvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lina Martinson, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24
Ledamot : Selma Memik, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Lena Mirow, kansliråd, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Sara Modin, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Petra Mårselius, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Carina Mårtensson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Johanna Möllerberg, ämnesråd, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Filip Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Helene Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lars Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2012-12-28
Ledamot : Anna Nordlander, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Tanja Ohlsson Blandy, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2015-01-21
Ledamot : Lars Olsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-15
Ledamot : Charlotte Palmstierna, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Maria Parent, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lina Pastorek, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Sara Philipson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Anne Rapp, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Pia Roed, kansliråd, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Alexander Rohdin, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Johanna van Rooij, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Charlotte Roth-Olanders, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Karin Seydlitz, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Helena Sivard Askvik, departementssekreteare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Per Sjögren, departementsråd, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Henrik Sjölinder, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Anna-Lena Sjölund, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Theresia Ståhle, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Jesper Svarén, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Lisa Emelia Svensson, kansliråd, t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Macus Sverdén, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Mathias Säfsten, ämnesråd, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Negin Tagavi, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-09-21
Ledamot : Bilge Tekin Befrits, kansliråd, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Cecilia Torstensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : David Törngren, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Karin Wenander, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Jenny Wessblad-Hårdh, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Lena Mirow, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Anne-Cerise Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Olof Nyman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Johanna Ode, departementssekretare, fr.o.m. 2006-08-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Mikael Oskarsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Cecilia Romson Örnberg, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Mihail Stoican, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Ulrika Sundberg, minister, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Negin Tagavi, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Bilge Tekin Befrits, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Bilge Tekon Befrits, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Göran Ternbo, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-05-31
Ledamot : Cecilia Vestman, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-09-27
Ledamot : Elisabeth Wass Löfstedt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Olof Wetterwvist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Tora Wigstrand, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Maria Wilenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Anders Wilhelmsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Anna Wrange, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Nadia Yousri, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Danielle Zachrisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Fanny Zachrisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-09-21
Ledamot : Jens Ölander, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Jonas Öhlund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Signe Öhman, ämnesråd, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Carolina Östgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-03-23
Sekreterare : Maria Jontén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : David Karlsson, dep.sekr., fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Anna-Karin Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-05
Sekreterare : Lena Mirow, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2006:01) om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2006:01) om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål


Beteckning : N 2006:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-03
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:133 och dir. 2006:99
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindström, Anders, fr.o.m. 2006-01-09 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Bernhard, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-08
Expert : Edman, Åsa, fr.o.m. 2006-06-08
Expert : Elofsson, Niclas, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Enflo, Hans, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Kilander, Sara, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Lantto, Johan, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Vestman, Cecilia, fr.o.m. 2006-04-04
Expert : Wising, Keneth, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Sekreterare : Larsson, Therese, fr.o.m. 2006-10-30 t.o.m. 2007-05-05
Sekreterare : Voltaire, Karin, fr.o.m. 2006-02-09 t.o.m. 2007-05-07

Rapporter

SOU 2007:32Tillväxt genom turistnäringen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01)


Beteckning : Ju 2004:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-01-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:6, dir. 2005:23 och dir. 2005:139
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Vallius, Paavo, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Adlercreutz, Susanne, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Axestam, Helena, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2004-08-15
Expert : Grundberg, Klara, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Hagsgård Blomquist, Marie, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Hansson, Bo, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-05-24
Expert : Jonasson, David, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Kvarfordt, Karin, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Lantto, Johan, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Odebäck, Anna, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-06-06
Expert : Peura, Markku, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Sandström, Mikael, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Svaleryd, Uno, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Svonni, Mikael, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Wintzer, Stig, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-09-04
Expert : Wirén, Ann-Katrin, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Åhren, Ingwar, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Östmark, Kerstin, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Syrjänen Schaal, Kaisa, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2006-03-31
Sekreterare : Teilus, Michael, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2006-02-28

Rapporter

SOU 2005:40Rätten till mitt språk – Förstärkt minoritetsskydd – delbetänkande
SOU 2006:19Att återta mitt språk – Åtgärder för att stärka det samiska språket
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2004:6
Dir. 2005:23
Dir. 2005:139
Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03) [ Avslutad 2002 ] [ Sekreterare ]

Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03)


Beteckning : Ju 2000:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-25
Direktiv för kommittén se, dir. 1999:98, dir. 2001:36 och dir. 2001:75
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Regeringsgatan 30-32, tel.08-405 37 34 (Mark-Nielsen) 08-405 38 11 (Lantto)
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2002.

Sammansättning


Ordförande : Persson, Peter, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Amin, Jabar, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Dalman Eek, Cecilia, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Högstedt, Carin, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Karlsson, Sonia, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Kristiansson Karlstedt, Kerstin, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Nilson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Selin, Monica, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Wegendal, Lars, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Westman, Henrik, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Åkesson, Roland, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Bengtsson, Marcus, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Edgahr-Wettergren, Maude, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig : Larsson, BoPer, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Rosensvärd, Barbro, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Backlund, Ingrid, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Bäckman, Daniel, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2000-09-06
Expert : Cederholm-Cars, Eva, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-06-20
Expert : Falkendal, Niclas, fr.o.m. 2000-06-06 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Hällman, Håkan, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Höök, Johan, fr.o.m. 2000-10-02 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Israelsson, Berit, fr.o.m. 2000-06-29 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Jahn, Carin, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Lindén, Iréne, fr.o.m. 2001-04-02 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Ljungberg, Elisabet, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-02-15
Expert : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Nilsson, Vivan, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Olin, Eva, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Sterky, Emma, fr.o.m. 2000-12-18 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Sundström, Björn, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Almkvist, Ingemar, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Brandt, Carina, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Falck, Andreas, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Janson, Mikael, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Koch, Helena, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Lundberg, Elin, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Molnå, Marianne, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Nur, Fatima, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Obermüller, Cecilia, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Pettersson, Patric, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Ströman, Eva, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Sydhage, Göran, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare : Ahlström, Ulf, fr.o.m. 2001-07-09 t.o.m. 2002-04-21
Sekreterare : Aurell, Kristina, fr.o.m. 2001-07-30 t.o.m. 2002-04-15
Sekreterare : Janelöv, Helen, fr.o.m. 2001-01-29 t.o.m. 2001-11-30
Sekreterare : Lantto, Johan, fr.o.m. 2001-06-11 t.o.m. 2002-04-14
Sekreterare : Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2002-05-15
Sekreterare : Nielsen, Peder, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare : Persson, Lars-Erik, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Sverin, Cecilia, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2001-08-12

Rapporter

SOU 2001:48"Att vara med på riktigt – demokratiutveckling i kommuner och landsting" – delbetänkande
SOU 2001:89"Att tänka efter före – samråd i kommuner och landsting" – delbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1999:98
Dir. 2001:36
Dir. 2001:75

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman