Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Joakim Sonnegård

Sök kontaktuppgifter till Joakim Sonnegård på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Joakim Sonnegård

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Joakim Sonnegård medverkat i ( 5 st. ):

Coronakommissionen (S 2020:09) [ Avslutad 2022 ] [ Huvudsekreterare ]
Coronakommissionen (S 2020:09)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-06-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:74
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 25 februari 2022.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:08 Äldreomsorgen under pandemin
SOU 2021:89 Sverige under pandemin
Medverkande :
Särskild utredare : Mats Melin, f.d. justitieråd, fr.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Shirin Ahlbäck Öberg, professor, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot : Ann Enander, professor emerita, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot : Camilla Lif, präst, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot : Vesna Jovic, socialpolitisk chef, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot : Torsten Persson, professor, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot : Göran Stiernstedt, docent, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot : Mats Thorslund, professor emeritus, fr.o.m. 2020-07-03
Huvudsekreterare : Joakim Sonnegård, kanslichef, fr.o.m. 2020-08-01
Sekreterare : Adam Altmejd, postdoktor, fr.o.m. 2021-07-01
Sekreterare : Evelina Björkegren, forskare, fr.o.m. 2020-09-14
Sekreterare : Micaela Bodelius, kansliråd, fr.o.m. 2020-09-01
Sekreterare : Anneli Eriksson, projektledare, fr.o.m. 2020-12-01
Sekreterare : Petra Jansson, kammarrättsråd, fr.o.m. 2020-09-14
Sekreterare : Carl Lundgren, utredare, fr.o.m. 2020-12-01
Sekreterare : Maria Neijnes, kanslisekreterare, fr.o.m. 2020-09-21
Sekreterare : Sven Erik Wånell, utredare, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-11-30
Sekreterare : Sven Erik Wånell, utredare, fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-15
Sekreterare : Olof Östergren, universitetslektor, fr.o.m. 2020-11-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2021:89 Sverige under pandemin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2022:10 Sverige under pandemin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) [ Avslutad 2012 ] [ Kanslichef ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85, dir. 2007:47 och dir. 2011:123
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport 2006:1 Medvind i uppförbacke - en studie av den svenska vindkraftspolitiken
Rapport 2007:1 A broader palette: The role of tecknology in dimate
Rapport 2007:2 Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av Porterhypotesen
Rapport 2007:3 Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Rapport 2007:4 Sveriges klimatpolitik - värdet av utsläppshandel och valet av målformulering
Rapport 2008:1 Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll
Rapport 2008:2 Biologisk mångfald - En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken
Rapport 2009:1 Suggestions for the Road to Copenhagen
Rapport 2009:2 Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor
Rapport 2009:3 Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel - ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan
Rapport 2009:4 Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?
Rapport 2010:1 Etanolens koldioxideffekter - En översikt av forskningen
Rapport 2010:2 Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies
Rapport 2010:3 Att mäta välfärd och hållbar utveckling - gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler
Rapport 2010:4 Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken
Rapport 2010:5 Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken
Rapport 2010:6 Med klimatet i tankarna - styrmedel för energieffektiva bilar
Rapport 2011:1 Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exempel fjärrvärme
Rapport 2011:2 Genvägar eller senvägar - vad kostar det oss att avstå från gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Rapport 2011:3 Mot nya vatten - vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Rapport 2011:4 Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion
Rapport 2012:1 Economic evaluation of the High Speed Rail
Rapport 2012:2 Peak oil - En ekonomisk analys
Rapport 2012:3 Klimatpolitik och ledarskap - vilken roll kan ett litet land spela?
Rapport 2012:4 The Role of Life Cycle Assessment in Environmental Policymaking
Rapport 2012:4 The Costs and Benefits of Renewable Energy in Scotland
Medverkande :
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ordförande : Hillevi Larsson, fr.o.m. 2006-01-20 t.o.m. 2007-02-24
Ordförande : Annika Nilsson, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2006-01-19
Ledamot : Thomas Aronsson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Karin Bäckstrand, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Björn Carlén, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Anne-Sophie Crépin, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Jonas Ebbesson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Ing-Marie Gren, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Lennart Hjalmarsson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-02-22
Ledamot : Per-Olov Johansson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-01-17
Ledamot : Bengt Kriström, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Stefan Lundgren, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Bengt Lundegårdh, fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lennart Lundqvist, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Micheletti Michele, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Astri Muren-Chamberlain, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Carl Rova, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Eva Samakovlis, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Thomas Sterner, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Gunilla Öberg, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2007-02-24
Expert : Catherine Hagem, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Expert : Anni Huhtala, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Kanslichef : Joakim Sonnegård, fr.o.m. 2004-10-15 t.o.m. 2007-06-01
Kanslichef : Mikael Åsell, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Magnus Allgulin, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Björn Carlén, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2010-06-29
Kanslisekreterare : Charlotte Korfitsen, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Charlotte Nömmera, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2012-12-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-12-07
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2001:57 Barnafödandet i fokus. Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle
Medverkande :
Ordförande : Ilija Batljan, departementsråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Tarja Birkoff, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Lena Jonsson, ämnesråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Malin Larsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Sverker Lönnerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Barbara Martin-Korpi, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Margareta Orrell, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Åsa Regnér, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Joakim Sonnegård, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Lars Wittenmark, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Huvudsekreterare : Minga Orkan, kansliråd
Sekreterare : Elisabeth Landgren-Möller, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om utformning av garantipension för ålderspensionärer födda 1937 eller tidigare (S 1997:24) [ Avslutad 1999 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om utformning av garantipension för ålderspensionärer födda 1937 eller tidigare (S 1997:24)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:149.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:17 Garantipension och bosättningstillägg för personer födda år 1937 eller tidigare.
Medverkande :
Särskild utredare : Siv Helmer, f.d. kanslichef, fr.o.m. 1998-01-15
Sakkunnig : Gudrun Ehnsson, sakkunnig, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Urban Hansson-Brusewitz, kansliråd, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Marianne Jenryd, kansliråd, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Ulf Rehnberg, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Joakim Sonnegård, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Einar Edwardsson, f.d. byråchef, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Leif Larsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Beryl Lindroth, byrådirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Maj Sparrman, fil.mag., fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Ingemar Svensson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Bo Torpare, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Kristina Andersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1999-01-31
Sekreterare : Eeva Seppälä, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1999-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om översyn av inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer m.m. (S 1997:25) [ Avslutad 1999 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om översyn av inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer m.m. (S 1997:25)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:150.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:52 Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer.
Medverkande :
Särskild utredare : Gustav Jönsson, f.d. överdirektör, fr.o.m. 1998-01-15
Sakkunnig : Gudrun Ehnsson, sakkunnig, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Elisabeth Lane, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Maria Norberg, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-11-27
Sakkunnig : Stefan Oscarson, kansliråd, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Ulf Rehnberg, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Joakim Sonnegård, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Einar Edwardsson, f.d. byråchef, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Joakim Kellner, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Gunborg Strömblad, förbundsledamot, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Bo Torpare, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Stig-Åke Petersson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-03-16 t.o.m. 1999-05-31
Sekreterare : Thomas Pettersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:52 Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman