Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Jan Danielsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Jan Danielsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Jan Danielsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Jan Danielsson medverkat i ( 3 st. ):

Jaktlagsutredningen (L 2012:01) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Jaktlagsutredningen (L 2012:01)


Beteckning : L 2012:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:77 och dir. 2013:66
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsson, Håkan, fr.o.m. 2012-11-26 t.o.m. 2015-02-05
Expert : Bergström, Magnus, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Busk, Helena, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Cederlöf, Kerstin, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Danielsson, Jan, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Frisch, Camilla, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Frisch, Camilla, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Forslund, Mats, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Johansson, Lennart, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Larsson, Solveig, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Larsson, Solveig, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Ligné, Daniel, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Löfstrand, Ronny, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Pettersson, Christer, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Ternbo, Göran, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Ternbo, Göran, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Terstad, Jan, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Treschow, Frederik, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Wetterin, Anders, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Expert : Wetterlin, Anders, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Wichmann, Jacob, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Expert : Wälimaa, Ola, fr.o.m. 2013-11-04 t.o.m. 2014-06-30
Sekreterare : Andersson, Jens, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-01-31
Sekreterare : Nordengren, Nina, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-02-20

Rapporter

SOU 2013:71Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid
SOU 2014:54Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:77 Översyn av jaktlagstiftningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:66 Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen (L 2012:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Buggningsutredningen (Ju 1996:07) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Buggningsutredningen (Ju 1996:07)


Beteckning : Ju 1996:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:64.
Lokal :
01

Sammansättning


Arrfelt, Ulf, fr.o.m. 1996-09-12 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Alavaara, Kurt, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Alpsten, Börje, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Blomquist, Bo, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1997-08-31
Expert : Boutz, Kristina, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Brück, Connie, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Danielsson, Jan, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Groth, Elenor, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 1996-10-15
Expert : Jennekvist, Leif, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Kvart, Johan, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Lindberg, Helena, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Olsson, Bengt, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Rekke, Nils, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Sekreterare : Cohen, Dag, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare : Henriksson, Lars, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1998-04-14
Sekreterare : Olsson, Bengt, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1997-01-31

Rapporter

SOU 1998:46Om buggning och andra hemliga
tvångsmedel.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:64 Hemlig avlyssning m.m

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:46 Om buggning och andra hemliga tvångsmedel [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om användningen av övervakningskameror (Ju 1995:03) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen om användningen av övervakningskameror (Ju 1995:03)


Beteckning : Ju 1995:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:18.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 70 (Henriksson) direktval 040-35 57 97 (Nordenson).

Sammansättning


Arrfelt, Ulf, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-09-11
Expert : Alpsten, Börje, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Berg, Lars, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Bratt, Anne, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Danielsson, Jan, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Eriksson, Ulf, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Groth, Elenor, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Kronberg, Lars, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Kyhle, Håkan länspolismästare, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Persson, Bertil, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Sekreterare : Henriksson, Lars, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-08-31
Sekreterare : Nordenson, Torbjörn, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-08-31

Rapporter

SOU 1995:66Polisens användning av övervaknings-
kameror vid förundersökning (delbetänkande)
SOU 1996:88Kameraövervakning.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:18 Användningen av övervakningskameror

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman