Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ingemar Mundebo På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Ingemar Mundebo på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ingemar Mundebo

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ingemar Mundebo medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen (A 1997:04) om ett förstärkt förlikningsinstitut [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen (A 1997:04) om ett förstärkt förlikningsinstitut
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-04-24
Direktiv för se dir. 1997:04.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:164 Medlingsinsitut och lönestatistik + 5 st bilagor. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Svante Öberg, chef ör Konjunkturinstitutet, fr.o.m. 1997-04-24 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Roine Carlsson, f.d. statsråd, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Lars Dirke, hovrättsassesor, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Per-Anders Edin, professor, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Ingemar Mundebo, f.d. statsråd, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Lennart Nilsson, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-11-30
Expert : Birgitta Nyström, docent, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-11-30
Huvudsekreterare : Irene Nilsson-Carlsson, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Kjell Nyman, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Marianne Tejning, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1998-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:164 Medlingsinstitut och lönestatistik [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:141 Medling och lönebildning [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning [ Avslutad 1995 ] [ Ordförande ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:24, 1994:146. Utredningen har avgett (SOU 1994:9) Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden. (SOU 1995:84) Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:85) Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:9 Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden.
SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning
SOU 1995:85 Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gerd Engman, direktör, fr.o.m. 1994-12-09
Ordförande : Ingemar Mundebo, ordförande, t.o.m. 1994-12-08
Sakkunnig : Catharina Blom, enhetschef
Ledamot : Charlotte Branting, led. av riksdagen
Ledamot : Kia Ericson, kommunalråd
Ledamot : Elisabeth Fleetwood, led. av riksdagen
Ledamot : Thomas Ginner, fil.dr
Ledamot : Stina Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Åke Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Ewa Larsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Annika Nilsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Bertil Norbelie, kanslichef
Ledamot : Elisabeth Persson, led. av riksdagen
Ledamot : Laila Strid, riksdagsledamot, t.o.m. 1994-12-08
Ledamot : Alwa Wennerlund, led. av riksdagen
Sakkunnig : Hans Enflo, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Charlotta Gustafsson, departementssekreterare
Sakkunnig : Göran Lannegren, departementsråd, t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Thomas Lyrevik, departementsråd, t.o.m. 1994-03-14
Sakkunnig : Hans Sand, departementsråd
Sakkunnig : Ants Viirman, sektionschef
Expert : Anders Ekman, förbundssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Expert : Marianne Eliason, rättschef, fr.o.m. 1994-12-01
Expert : Lars Emanuelsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Göran Löfdahl, direktör, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Agneta Spetz, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Huvudsekreterare : Hans Johansson, direktör
Christina von, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-01
Jan-Erik Billinger, avdelningschef
Christer Bogefeldt, departementssekreterare
Margareta Cronholm, avdelningschef, fr.o.m. 1993-12-01
Bo Nilsson, byrådirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Marika Romanus, fil.stud., fr.o.m. 1994-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:24 Kulturpolitikens inriktning

Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet [ Avslutad 1995 ] [ Ordförande ]
Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1992:59.
Lokal : Klarabergsgatan 23.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:102 Analys och utvärdering av bistånd. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ingemar Mundebo, generaldirektör, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Sigvard Bahrke, civilingenjör, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Mårten Carlsson, rektor, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Gudrun Dahl, professor, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Johan Gärde, professor, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Benny Hjern, professor, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Sven Holmberg, överläkare, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Marie Horn, ekon.lic., t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Bo Karlström, konsult, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Britt-Marie Mattsson, journalist, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Torbjörn Pettersson, kanslichef, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Kristina Svensson, led. av riksdagen, t.o.m. 1994-12-31
Huvudsekreterare : Claes Sandgren, professor, t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Olle Edqvist, tekn.dr., t.o.m. 1994-06-14
Sekreterare : Enrique Ganuza, forskningssekreterare, t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Eva Juhlin, ekon.dr., fr.o.m. 1994-08-01 t.o.m. 1994-12-31
Anna Nilsson, assistent, t.o.m. 1994-03-13
Kerstin Sandling, assistent, t.o.m. 1994-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:102 Analys och utvärdering av bistånd [ pdf ]
Alkoholpolitiska kommissionen (S 1991:17) [ Avslutad 1994 ] [ Ordförande ]
Alkoholpolitiska kommissionen (S 1991:17)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1991:124.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:50 Serveringsbestämmelser. Förslag till
LHD
SOU 1994:24 Svensk alkoholpolitik - en strategi för framtiden
SOU 1994:25 Svensk alkoholpolitik - bakgrund och nuläge
SOU 1994:26 Att förebygga alkoholproblem
SOU 1994:27 Vård av alkoholmissbrukare
SOU 1994:28 Kvinnor och alkohol
SOU 1994:29 Barn - Föräldrar - Alkohol Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ingemar Mundebo, generaldirektör
Ledamot : Karin Israelsson, led. av riksdagen /c
Ledamot : Bert-Inge Karlsson, socionom
Ledamot : Peter Kling, led. av riksdagen /nyd
Ledamot : Owe Larsson, led. av riksdagen /v
Ledamot : Ulla Orring, led. av riksdagen /fp
Ledamot : Sverre Palm, led. av riksdagen /s
Ledamot : Anita Persson, led. av riksdagen /s
Ledamot : Gabriel Romanus, verkställande direktör
Ledamot : Sten Svensson, led. av riksdagen /m
Ledamot : Claes Örtendahl, generaldirektör
Sakkunnig : Karin Berensson, utredare
Sakkunnig : Johan Enegren, departementssekreterare
Sakkunnig : Christina Gynnå, departementsråd
Sakkunnig : Dag Juhlin-Dannfelt, departementssekreterare
Sakkunnig : Jakob Lindberg, överdirektör
Sakkunnig : Bo Netz, departementssekreterare
Sakkunnig : Anita Sundin, sekreterare
Sakkunnig : Gunilla Wallgrund, utredare
Expert : Björn Hibell, direktör
Expert : Leif Lindgren, bitr. verksjurist
Expert : Anders Romelsjö, docent
Sekreterare : Peter Gerdman, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-03-31
Sekreterare : Margareta Gustafsson, socionom, t.o.m. 1994-03-31
Sekreterare : Johan Hellstrand, byrådirektör, t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Rolf Larsson, jur.kand., t.o.m. 1994-03-31
Sekreterare : Hans Noaksson, revisionsdirektör, t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Orvar Olsson, fil.lic., t.o.m. 1994-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:124 Alkoholpolitisk kommission

Löneskillnadsutredningen (C 1991:05) [ Avslutad 1993 ]
Löneskillnadsutredningen (C_1991:05)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1991:61.
Lokal : Slottsbacken 6. Postadress: Civildepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 10 00, direktval 763 41 37 (Wadstein)
Utredningen har avgett :
SOU 1993:7 Löneskillnader och lönediskriminering Bilaga 1993:8. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ingemar Mundebo, generaldirektör, fr.o.m. 1991-11-25
Sakkunnig : Jörgen Andersson, ombudsman, fr.o.m. 1991-09-13
Sakkunnig : Marianne Bendix, bankkamrer, fr.o.m. 1991-09-13
Sakkunnig : Gunilla Hansén-Larson, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1992-04-13
Sakkunnig : Anita Harriman, utredare, fr.o.m. 1991-09-13
Sakkunnig : Rolf Lindholm, direktör, fr.o.m. 1991-09-13
Sakkunnig : Ulf Perbeck, förhandlingschef, fr.o.m. 1991-09-13
Sakkunnig : Marie Pernebring, sekreterare, fr.o.m. 1991-09-13
Sakkunnig : Jan-Åke Porsgren, förbundsdirektör, fr.o.m. 1991-10-14
Expert : Eva Karlsson, arkivarie, fr.o.m. 1991-09-13
Sekreterare : Margareta Wadstein, rådman, fr.o.m. 1991-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman