Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ingela Englund

Sök kontaktuppgifter till Ingela Englund på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ingela Englund

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ingela Englund medverkat i ( 11 st. ):

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03) [ Avslutad 2011 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:68, dir. 2011:12 och dir. 2011:14
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Delrapport 1 Gränsdragning av verksamheter för en myndighet för havs- och vattenmiljö - analysfas
Delrapport 2 Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö
Delrapport 3 Om Havs- och vattenmyndighetens organisering och lokalisering - genomförandefas
Delrapport 4 Om vissa frågor rörande ansvarsfördelning och samverkan mellan nationell och regional vattenmiljöförvaltning (dir. 2011:14)
Delrapport 5 Samverkansformer och beställarstyrning - Havs- och vattenmyndighetens verksamhet avseende FoU och andra uppgifter
Medverkande :
Utredare : Folke Larsson, K, fr.o.m. 2010-06-17
Organisationsutredare : Björn Risinger, länsöverdirektör, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Anna Ahlén, ämnesråd, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Robert Andrén, departementsråd, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Johan Bergström Ring, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Rolf Carman, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Nils Eklund, avdelningschef, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Helena Ewenfält, kansliråd, fr.o.m. 2011-02-16 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Dan Hultgren, rådgivare, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-01-10 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Johan Rantanen, departementsråd, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Avdelningschef : Anna Jöborn, fr.o.m. 2011-05-15 t.o.m. 2011-06-30
Ekonomichef : Stefan Jansson, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-06-30
Kommunikationschef : Maud Larsen, fr.o.m. 2011-03-07 t.o.m. 2011-06-30
Enhetschef : Thomas Johansson, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2011-06-30
Personalchef : Jennie Knutsson, fr.o.m. 2011-06-07 t.o.m. 2011-06-30
Huvudsekreterare : Folke Larsson, K, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-08-18
Sekreterare : Ingela Englund, fr.o.m. 2010-06-17 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Maria Hellsten, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Lotta Lauritz, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-02-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys (N 2009:07) [ Avslutad 2010 ] [ Huvudsekreterare ]
Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys(N 2009:07)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-09-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:76
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Brita Saxton, fr.o.m. 2009-09-03 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Anders Andersson, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 2009-10-08 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Rebecca Hort, utredare, fr.o.m. 2009-10-08 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Maria Olsson, utredare, fr.o.m. 2009-10-08 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Ragnvald Paulsson, departementsråd, fr.o.m. 2009-10-08 t.o.m. 2010-03-31
Expert : Kristian Seth, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-08 t.o.m. 2010-03-31
Huvudsekreterare : Ingela Englund, fr.o.m. 2009-09-18 t.o.m. 2010-04-25
Sekreterare : Thomas Nielsen, fr.o.m. 2009-09-28 t.o.m. 2010-03-31
Sekreterare : Ann-Cathrine Nilsson, fr.o.m. 2009-10-15 t.o.m. 2010-02-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:76 Inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om inrättande av en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (N 2008:11) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om inrättande av en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (N 2008:11)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-05-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:68
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Dan Hjalmarsson, fr.o.m. 2009-02-01 t.o.m. 2009-03-31
Särskild utredare : Jan Magnusson, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-01-31
Sakkunnig : Dan Hjalmarsson, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-01-31
Expert : Christer Hedvall, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Maria Kain, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2009-03-31
Huvudsekreterare : Björn Hagman, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-04-29
Sekreterare : Ingela Englund, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-04-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft (N 2008:10) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft (N 2008:10)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-05-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:69
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Magnusson, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-01-31
Särskild utredare : Christina Lugnet, fr.o.m. 2009-02-01 t.o.m. 2009-03-31
Sakkunnig : Christina Lugnet, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-01-31
Expert : Christer Hedvall, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Maria Kain, fr.o.m. 2008-12-10 t.o.m. 2009-03-31
Huvudsekreterare : Hans Andersson, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-04-29
Sekreterare : Ingela Englund, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-04-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Flygplatsöversynsutredningen (N 2006:06) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]
Flygplatsöversynsutredningen (N 2006:06)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-06-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:60, dir. 2006:104 och dir. 2007:1
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:70 Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet
Medverkande :
Särskild utredare : Christina Rogestam, fr.o.m. 2006-06-15 t.o.m. 2007-10-14
Expert : Ulf Andersson, utredare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : John Bennet, handläggare, fr.o.m. 2007-03-15 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Lars Berglöf, konsult, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Anders Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Edda Eiriksdotter, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Ingela Englund, kansliråd, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Lena Ericsson, avdelningschef, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Anna Ferlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Marina Fransson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Olof Hedberg, ämnesråd, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Michael Heen, utredare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Jessica Henricsson, enhetschef, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Wilhelm Jansson, projektledare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Fredrik Jaresved, handläggare, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-03-13
Expert : Helena Lefvert, ämnesråd, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Catrine Petersson, avdelningschef, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Göran Roos, kansliråd, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Helena Wiberg, stabschef, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Nina Andersson, fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2007-10-01
Sekreterare : Johan Holmér, fr.o.m. 2007-01-12 t.o.m. 2007-09-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:70 Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om löpande uppföljning av systemet för kommunalekonomisk utjämning (Fi 2005:02) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]
Utredningen om löpande uppföljning av systemet för kommunalekonomisk utjämning (Fi 2005:02)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-03-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:26
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:84 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen - delbetänkande
SOU 2007:61 Deluppföljning 2 av den kommunalekonomiska utjämningen - med förslag till förändringar i kostnadsutjämningen - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Ulf Wetterberg, fr.o.m. 2005-04-01
Sakkunnig : Henrik Berggren, fr.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Niclas Johansson, fr.o.m. 2005-09-05
Sakkunnig : Pontus Johansson, fr.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Hans Nyström, fr.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Lennart Tingvall, fr.o.m. 2005-06-01
Expert : Uta Bertram, fr.o.m. 2005-06-01
Expert : Ingela Englund, fr.o.m. 2005-06-01
Expert : Annika Hägg, fr.o.m. 2005-06-01
Expert : Tomas Johansson, fr.o.m. 2005-06-01
Expert : Henrik Tiselius, fr.o.m. 2005-06-01
Sekreterare : Ulf Andersson, fr.o.m. 2005-05-01
Sekreterare : Pia Fagerström, fr.o.m. 2007-03-01
Sekreterare : Joakim Feldt, fr.o.m. 2005-08-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Polisverksamhetsutredningen (Ju 2000:17) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
Polisverksamhetsutredningen (Ju 2000:17)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:105, dir. 2001:63, dir. 2002:23 och dir. 2002:81
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:87 Mot ökad koncentration - förändring av polisens verksamhet - delbetänkande
SOU 2002:17 Polisverksamhet i förändring - del 2
SOU 2002:70 Polisverksamhet i förändring
Medverkande :
Särskild utredare : Ann-Marie Begler, överdirektör, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Jan Andersson, enhetschef vid Brottsförebyggande rådet, fil.dr., fr.o.m. 2001-10-22 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Klara Cederlund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2002-02-19 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Susanne Edfeldt, utredare, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-04-22 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Charlotte von Essen, rättssakkunnig, fr.o.m. 2002-08-15 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Carin Götblad, t.f. länspolismästare, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Lars Hedengran, kansliråd, fr.o.m. 2002-10-03 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Stina Holmberg, enhetschef, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Ove Nilsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-08-14
Expert : Roar Onsö, länspolismästare, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Nina Rehnqvist, överdirektör, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Lars Stenström, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-04-21
Expert : Per Swahn, kanslichef, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-02-18
Expert : Lars Tonneman, polisintendent, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Jan Andersson, fil.dr., fr.o.m. 2001-01-24 t.o.m. 2001-10-21
Sekreterare : Christina Lindahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Jennie Sjödahl Mellbin, t.f. rådman, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Lars Tonneman, polisintendent, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2001-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om rikstrafiken (K 1998:05) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]
Utredningen om rikstrafiken (K 1998:05)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:46.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:148 Rikstrafiken - vissa principfrågor.
SOU 1999:57 Rikstrafiken - en ny myndighet
Medverkande :
Särskild utredare : Gunnel Färm, generaldirektör, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Håkan Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Sophie Nordström, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Mikael Prenler, kanslichef, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Einar Tufvesson, kollektivtrafikhandläggare, fr.o.m. 1998-08-18 t.o.m. 1999-06-30
Kanslichef : Kjell Dahlström, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-06-30
Sekreterare : Peeter Puusepp, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1999-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:148 Rikstrafiken – vissa principfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:57 Rikstrafiken – en ny myndighet [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (K 1998:07) om behov av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]
Utredningen (K 1998:07) om behov av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-07-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:61.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:85 Bredband för tillväxt i hela landet - Närings-, regional- och välfärdspolitiska aspekter på IT-infrastrukturen
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Grönlund, landstingsdirektör, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Jan Berner, organisationsdirektör, fr.o.m. 1998-12-18 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-01-28 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Fredrik Sand, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-03-23 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare : Arne Granholm, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1999-09-30
Sekreterare : Lena Hägglöf, fr.o.m. 1998-10-12 t.o.m. 1999-06-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:85 Bredband för tillväxt i hela landet [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (A 1997:07) om regleringen av distansarbete [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen (A 1997:07) om regleringen av distansarbete
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-06-05
Direktiv för se dir. 1997:83.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:115 Distansarbete. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Stefan Hedin, kommunalråd, fr.o.m. 1997-06-26 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Sara Almer, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Katarina Almquist, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-01-31
Expert : Kurt Baneryd, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Bo Barrefelt, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Jens Bjöörn, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Agneta Charpentier, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Jan Cederwärn, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Ingela Englund, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Jonas Malmberg, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Ulf Rehnberg, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Kjell Skoglund, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Per Tillander, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Ted Westermark, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Monica Breidensjö, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Lars Ericson, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Peter Hattendorff, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Åsa Hollmén, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-08-31
Ledamot : Jan Häggström, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Ove Ivarsen, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Peder Rehnström, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Marie-Louise Thorsén, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Sekreterare : Matz Mårtensson, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Lena Sandnes, fr.o.m. 1998-05-18 t.o.m. 1998-08-31
Sekreterare : Britt-Marie Thulestedt, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-10-15
Bitr. sekreterare : Anne Baxter, fr.o.m. 1997-11-15 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Carin Wiberg, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1998-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:83 Regleringen av distansarbete

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:115 Distansarbete [ pdf |Paragraftecken ]
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-05-29
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:80.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:166 Regional frihet och statistikansvar - en principiell diskussion
SOU 1998:168 I skärningspunkten. Landshövdingen och den centrala och regionala samordningen
SOU 1999:103 Regionreform på försök - första steget mot en ny regional samhällsorganisation
SOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater
SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Karin Starrin, landshövding, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Björn Ahlkvist, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Anders Andersson, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lorentz Andersson, kommunalråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Inga Berggren, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Owe Hellberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Per Lager, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Britta Sundin, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Åsa Torstensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lars Wennås, oppositionsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Sven-Erik Österberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Susanne Lindh, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Barbro Rosensvärd, departementsråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Ulf Wetterberg, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-10-14
Expert : Inger Ahlbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-09-14
Expert : Kerstin Cederlöf, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-04-19
Expert : Keijo Ekelund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Peter Huledal, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-08-09
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingrid Johansson-Lind, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1999-01-13
Expert : Kerstin Kåks, departementsråd, fr.o.m. 1999-12-13 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Henrik Källsbo, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kerstin Lokrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 1999-12-19
Expert : Ingvar Löfstrand, sakkunnig, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ylva Mannervik, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-31 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Catarina Molin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Mac Murray, kansliråd, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Astrid Nensén-Uggla, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Aslög Odmark, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Bob Pernodd, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Roger Petersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-06 t.o.m. 1999-05-05
Expert : Thomas Rolén, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-10-05
Expert : Barbro Rosensvärd, kansliråd, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Expert : Dag von Schantz, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Katarina Sjölander, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Gudmund Toijer, rättschef, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Gun Tombrock, departementsråd, fr.o.m. 1999-01-14 t.o.m. 1999-12-12
Sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2000-10-15
Sekreterare : Claes Hammarlund, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Kai Kronvall, föredragande, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Bitr. sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-01-15
Bitr. sekreterare : Gunnar Österberg, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Assistent : Marianne Hafner
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:80 Den regionala samhällsorganisationen

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman