: : :

Medverkande i utredning : Inga Persson

Sök kontaktuppgifter till Inga Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Inga Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Inga Persson medverkat i ( 2 st. ):

Kommittén om stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen (Fi 2000:07) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]

Kommittén om stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen (Fi 2000:07)


Beteckning : Fi 2000:07
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-03
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-10-26
Direktiv för kommittén, se dir. 2000:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Bengt K Å, fr.o.m. 2000-10-30 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Calmfors, Lars, fr.o.m. 2000-10-30 t.o.m. 2002-03-12
Ledamot : Hansson, Ingemar, fr.o.m. 2000-10-30 t.o.m. 2002-03-12
Ledamot : Lundgren, Nils, fr.o.m. 2000-10-30 t.o.m. 2002-03-12
Ledamot : Persson, Inga, fr.o.m. 2000-10-30 t.o.m. 2002-03-12
Ledamot : Rosenberg, Irma, fr.o.m. 2000-10-30 t.o.m. 2002-03-12
Sakkunnig : Andersson, Dan, fr.o.m. 2000-12-15 t.o.m. 2002-03-12
Sakkunnig : Bornefalk, Anders, fr.o.m. 2001-02-01 t.o.m. 2002-03-12
Sakkunnig : Bröms, Jan, fr.o.m. 2000-12-15 t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Herin, Jan, fr.o.m. 2000-12-15 t.o.m. 2002-03-12
Sakkunnig : Nilsson, Veronica, fr.o.m. 2000-12-15 t.o.m. 2001-02-22
Sakkunnig : Spånt, Roland, fr.o.m. 2001-02-23 t.o.m. 2002-03-12
Expert : Andersen, Torben, fr.o.m. 2001-02-14 t.o.m. 2002-03-12
Expert : Bröms, Jan, fr.o.m. 2001-02-01 t.o.m. 2002-03-12
Expert : Granér, Mats, fr.o.m. 2000-12-12 t.o.m. 2002-03-12
Expert : Hokkanen, Jyry, fr.o.m. 2000-12-12 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Lindh, Yngve, fr.o.m. 2000-10-30 t.o.m. 2002-03-12
Expert : Ohlsson, Henry, fr.o.m. 2001-02-28 t.o.m. 2002-03-12
Sekreterare : Ackerby, Stefan, fr.o.m. 2000-12-15 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Hokkanen, Jyry, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2002-03-12
Bitr. sekreterare : Apel, Mikael, fr.o.m. 2001-04-20 t.o.m. 2002-03-12

Rapporter

SOU 2001:62Stablitet och stabiliseringspolitik i EMU – delbetänkande
SOU 2002:16Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:78
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:62 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2002:16 Stabiliseringspolitik i valutaunionen [ pdf |Paragraftecken ]
Kvinnomaktutredningen (S 1994:09) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Kvinnomaktutredningen (S 1994:09)


Beteckning : S 1994:09
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-09-15
Direktiv för se dir. 1994:102.
Lokal :
01

Sammansättning


Petersson, Olof, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1995-05-18
Persson, Kristina, fr.o.m. 1995-05-19 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Ahrne, Göran, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Jónasdóttir, Anna, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Persson, Inga, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Sundin, Elisabeth, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Wadensjö, Eskil, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Sekreterare : Jónasdóttir, Anna, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Nyberg, Anita, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-12-31
Sekreterare : Roman, Christine, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Sundin, Elisabeth, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Brodin, Jenny-Ann, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-06-30
Czaplicka, Magdalena, fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m. 1996-08-12
Gråsjö, Urban, fr.o.m. 1997-03-01
Hedlund, Gun, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1996-12-31
Lindblad, Eva, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1998-01-31
Rapp, Gunilla, fr.o.m. 1997-07-16 t.o.m. 1998-01-31
Stopar, Janeth, fr.o.m. 1997-02-03 t.o.m. 1997-05-02

Rapporter

SOU 1997:83Om makt och kön – i spåren av
offentliga organisationers omvandling.
SOU 1997:87Kvinnor, män och inkomster.
Jämställdhet och oberoende.
SOU 1997:113Mot halva makten – elva
historiska essäer om kvinnors strategier och
mäns motstånd.
SOU 1997:114Styrsystem och jämställdhet.
Institutioner i förändring och könsmaktens
framtid.
SOU 1997:115Ljusnande framtid eller ett
långt farväl? Den svenska välfärdsstaten i
jämförande belysning
SOU 1997:135Ledare, makt och kön
SOU 1997:136Kvinnors och mäns löner -
varför så olika?
SOU 1997:137Glastak och glasväggar? Den
könssegregerade arbetsmarknaden.
SOU 1997:138Familj, makt och jämställdhet.
SOU 1997:139Hemmet, barnen och makten.
Förhandlingar om arbete och pengar i familjen.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:102

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman