: : :

Medverkande i utredning : Helene Lahti-Edmark

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Helene Lahti-Edmark

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Helene Lahti-Edmark medverkat i:

Utredningen om utvärdering av de lokala utvecklingsavtalen (Ju 2003:10) [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om utvärdering av de lokala utvecklingsavtalen (Ju 2003:10)


Beteckning : Ju 2003:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2006-02-27
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-10-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:136 och dir. 2004:40
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lahti-Edmark, Helene, fr.o.m. 2003-10-23 t.o.m. 2005-06-30
Sekreterare : Al-Zubaidi, Yamam, fr.o.m. 2004-08-15 t.o.m. 2005-04-30
Sekreterare : Johansson, Christina, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2005-04-12

Rapporter

SOU 2004:79Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram – delbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:136
Dir. 2004:40

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman