: : :

Medverkande i utredning : Helen Källberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Helen Källberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Helen Källberg medverkat i ( 5 st. ):

Kommunikationskommittén (K 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Kommunikationskommittén (K 1995:01)


Beteckning : K 1995:01
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:140 och dir. 1996:35.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Annerberg, Rolf, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Andersson, Elving, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Johansson, Karin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Marklund, Leif, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Nilsson, Bo, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Segelström, Inger, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Skårvik, Kenth, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Siby, Ingemar, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Svensson, Karin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Westerberg, Per, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Andersson, Åke, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Arwidsson, Bengt, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-31
Expert : Blom, Catharina, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Carlsund, Bo, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ekenger, Mats, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Engström, Anna Lisa, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1996-12-31
Expert : Eriksson, Maria, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ewerstein, Sonja, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Gustavsson, Maria, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Gustavsson, Yvonne, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1995-05-31
Expert : Hermansson, Gunnar, fr.o.m. 1996-04-23 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Johansson, Yngve, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Karlsson, Staffan, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Karlström, Urban, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Klint, Silja, fr.o.m. 1997-02-11 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Källberg, Helen, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-10-25
Expert : Källsson, Jan, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Larsson, Katarina (Kajsa), fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Lindell-Byström, Åsa, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Lundin, Ingemar, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Montgomery, Richard, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nilsson, Lars, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Norberg, Helene, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nordell, Olof, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-04-22
Expert : Nordin, Tommy, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Norgren, Carina, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nyström, Göran, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Palmgren, Kurt, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Roth, Anders, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Schibbye, Karin, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Skagersjö, Bengt, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Smith, Eva, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Toresson, Bengt, fr.o.m. 1996-10-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Widlert, Staffan, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Ärleskog, June, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Öhman, Hans, fr.o.m. 1995-04-05 t.o.m. 1997-03-31
Huvudsekreterare : Feldhusen, Kristina, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-05-15
Sekreterare : Davidsson, Gunnar, fr.o.m. 1995-05-17 t.o.m. 1996-01-12
Sekreterare : Engström, Marika, fr.o.m. 1995-11-21 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Mårtensson, Matz, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-04-15
Sekreterare : Silborn, Hans, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1997-04-30
Fahlström, Eva Lena, fr.o.m. 1995-03-15 t.o.m. 1997-04-30
Pereira, Lena, fr.o.m. 1996-09-23 t.o.m. 1997-03-31

Rapporter

SOU 1996:26Ny kurs i trafikpolitiken
- delbetänkande 1
SOU 1996:165Ny kurs i trafikpolitiken
- delbetänkande Om beskattning av vägtrafiken -
delbetänkande 2
SOU 1997:35Ny kurs i trafikpolitiken -
slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1994:140
Dir. 1996:35
Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken [ pdf |Paragraftecken ]
Delegationen (K 1994:08) för transporttelematik [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Delegationen (K 1994:08) för transporttelematik


Beteckning : K 1994:08
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1994:41.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Per Egon, fr.o.m. 1994-12-16 t.o.m. 1997-01-20
Sakkunnig : Holmberg, Bengt, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-01-20
Sakkunnig : Månsson, Karin, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-01-20
Sakkunnig : Rosenblad, Elsa, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-01-20
Sakkunnig : Söderström, Elisabet, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-01-20
Sakkunnig : Torring, Hans, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1996-01-29
Sakkunnig : Wenner, Per, fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m. 1997-01-20
Sakkunnig : Westberg, Claes, fr.o.m. 1995-02-13 t.o.m. 1997-01-20
Expert : Cairén, Stefan, fr.o.m. 1995-11-21 t.o.m. 1997-01-20
Expert : Hansson, Björn, fr.o.m. 1996-05-07 t.o.m. 1997-01-20
Expert : Källberg, Helen, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1996-10-02
Expert : Mittermaier, Eva, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1995-11-05
Expert : Perby, Harald, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1997-01-20
Expert : Toresson, Bengt, fr.o.m. 1996-10-03 t.o.m. 1997-01-20
Expert : Wärmark, Anders, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1997-01-20
Huvudsekreterare : Jenstav, Marika, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Hedin, Johan, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 1997-01-31

Rapporter

SOU 1996:17Bättre trafik med väginformatik
- delbetänkande
SOU 1996:186Transportinformatik för Sverige
- slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:41
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:17 Bättre trafik med väginformatik [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:186 Transportinformatik för Sverige [ pdf |Paragraftecken ]
SMHI-utredningen (K 1994:07) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

SMHI-utredningen (K 1994:07)


Beteckning : K 1994:07
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:53 och 1994:150.
Lokal :
0

Sammansättning


Ljung, Lars
Sakkunnig : Jansson, Susanne
Sakkunnig : Nilsson, Jörgen
Sakkunnig : Svanberg, Lennart
Expert : Bodin, Svante
Expert : Bohman, Anna
Expert : Ekenger, Mats
Expert : Källberg, Helen
Expert : Silbermann, Herbert

Rapporter

Direktiven för utredningen, se dir. 1994:53
och 1994:150.
Utredningen har avgett
SOU 1995:99SMHI:s verksamhetsform?
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:53
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:99 SMHI:s verksamhetsform? [ pdf |Paragraftecken ]
Sjöfartspolitiska utredningen (K 1994:09) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Sjöfartspolitiska utredningen (K 1994:09)


Beteckning : K 1994:09
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:132.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Färm, Gunnel
Ledamot : Calner, Lisbet
Ledamot : Green, Monica
Ledamot : Gyllenhammar, Stephan
Ledamot : Gylling, Jonny
Ledamot : Heyman, Tom
Ledamot : Marténg, Kjell
Ledamot : Norberg, Gudrun
Ledamot : Strömberg, Håkan led. av riksdagen /s
Ledamot : Thorén, Rune
Expert : Andersson, Åke
Expert : Barketorp, Catarina
Expert : Källberg, Helen
Expert : Saldén, Anita
Expert : Stenqvist, Alf
Sekreterare : Unge, Claes
Sekreterare : Vieweg, Lars

Rapporter

SOU 1995:112Svensk sjöfart – Näring för framtiden
jämte bilagor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:132
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:112 Svensk sjöfarts – näring för framtiden [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (K 1993:05) om bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet m.m. [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Kommittén (K 1993:05) om bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet m.m.


Beteckning : K 1993:05
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-24
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:66.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Per Egon t.o.m. 1994-06-22
Ledamot : Fylking, Per Eric t.o.m. 1994-06-22
Ledamot : Karnsund, Georg t.o.m. 1994-06-22
Ledamot : Örtendahl, Per Anders t.o.m. 1994-06-22
Expert : von, Connie t.o.m. 1994-06-22
Expert : Gauffin, Marianne t.o.m. 1994-06-22
Expert : Källberg, Helen t.o.m. 1994-06-22
Sekreterare : Andersson, Nina t.o.m. 1994-06-22

Rapporter

SOU 1994:15På väg
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:66
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:15 På väg [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman