Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Hans Enflo

Sök kontaktuppgifter till Hans Enflo på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Hans Enflo

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Hans Enflo medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om ny plattform för musiken (Ku 2009:01) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]
Utredningen om ny plattform för musiken (Ku 2009:01)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-10-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:96
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:12 I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform för musiken
Medverkande :
Särskild utredare : Eric Sjöström, direktör, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-02-21
Expert : Hans Enflo, kansliråd, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-02-21
Expert : Pia Nyström, adm. samordnare, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-02-21
Expert : Mika Romanus, enhetschef, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-02-21
Expert : Björn Stålne, W direktör, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-02-21
Expert : Katja Wahlsten, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-02-21
Expert : Kent Wiberg, direktör, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-02-21
Sekreterare : Lotta Brilioth Biörnstad, fr.o.m. 2009-11-09 t.o.m. 2010-02-19
Sekreterare : Annika Högland, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Jakob Kihlberg, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Sekreterare : Anna Lindal, fr.o.m. 2009-11-02 t.o.m. 2010-02-15
Biträdande sekreterare : Annika Högland, fr.o.m. 2009-11-10 t.o.m. 2010-02-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:96 Ny plattform för musiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:12 I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2006:01) om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]
Utredningen (N 2006:01) om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-12-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:133 och dir. 2006:99
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Lindström, fr.o.m. 2006-01-09 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Ann-Charlotte Bernhard, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-08
Expert : Åsa Edman, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-06-08
Expert : Niclas Elofsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Hans Enflo, kansliråd, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Ellen Hausel Heldahl, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Sara Kilander, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Johan Lantto, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Expert : Cecilia Vestman, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-04
Expert : Keneth Wising, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2007-05-07
Sekreterare : Therese Larsson, fr.o.m. 2006-10-30 t.o.m. 2007-05-05
Sekreterare : Karin Voltaire, fr.o.m. 2006-02-09 t.o.m. 2007-05-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om internationell kulturverksamhet (Ku 2002:03) [ Avslutad 2003 ] [ Huvudsekreterare ]
Utredningen om internationell kulturverksamhet (Ku 2002:03)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-08-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:113 och dir. 2003:123
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:121 Internationella kulturutredningen 2003 - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Ingrid Dahlberg, landshövding, fr.o.m. 2002-08-29 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Peter Curman, ordförande, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Jan Dahlin, landsarkivarie, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Claes Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Eva Gesang-Karlström, överintendent, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Lars Olof Gustafson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Eva Hermanson, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Birgitta Hoberg, internationell sekreterare, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Ingrid Iremark, presschef, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Lena Johansson, enhetschef, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Åse Kleveland, direktör, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Hans Lepp, enhetschef, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Kerstin Nordlund Malmegård, departementsråd, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Björn Stålne, direktör, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Per Svenson, avdelningschef, fr.o.m. 2002-11-12 t.o.m. 2003-12-16
Expert : Teshome Wondimu, mångkulturkonsulent, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2003-12-16
Huvudsekreterare : Hans Enflo, fr.o.m. 2002-09-09 t.o.m. 2003-12-31
Bitr. huvudsekreterare : Fredrik Wetterqvist, fr.o.m. 2002-09-02 t.o.m. 2003-12-31
Kanslisekreterare: : Anita Engvall, fr.o.m. 2003-02-07 t.o.m. 2003-12-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:121 Internationella kulturutredningen 2003 [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]
Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpolitikens inriktning
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:24, 1994:146. Utredningen har avgett (SOU 1994:9) Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden. (SOU 1995:84) Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:85) Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:9 Förnyelse och kontinuitet- om konst och kultur i framtiden.
SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning
SOU 1995:85 Tjugo års kulturpolitik En rapport från kulturutredningen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gerd Engman, direktör, fr.o.m. 1994-12-09
Ordförande : Ingemar Mundebo, ordförande, t.o.m. 1994-12-08
Sakkunnig : Catharina Blom, enhetschef
Ledamot : Charlotte Branting, led. av riksdagen
Ledamot : Kia Ericson, kommunalråd
Ledamot : Elisabeth Fleetwood, led. av riksdagen
Ledamot : Thomas Ginner, fil.dr
Ledamot : Stina Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Åke Gustavsson, led. av riksdagen
Ledamot : Ewa Larsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Annika Nilsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-12-09
Ledamot : Bertil Norbelie, kanslichef
Ledamot : Elisabeth Persson, led. av riksdagen
Ledamot : Laila Strid, riksdagsledamot, t.o.m. 1994-12-08
Ledamot : Alwa Wennerlund, led. av riksdagen
Sakkunnig : Hans Enflo, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Charlotta Gustafsson, departementssekreterare
Sakkunnig : Göran Lannegren, departementsråd, t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Thomas Lyrevik, departementsråd, t.o.m. 1994-03-14
Sakkunnig : Hans Sand, departementsråd
Sakkunnig : Ants Viirman, sektionschef
Expert : Anders Ekman, förbundssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Expert : Marianne Eliason, rättschef, fr.o.m. 1994-12-01
Expert : Lars Emanuelsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Göran Löfdahl, direktör, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Agneta Spetz, departementssekreterare, fr.o.m. 1993-11-01
Huvudsekreterare : Hans Johansson, direktör
Christina von, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-01
Jan-Erik Billinger, avdelningschef
Christer Bogefeldt, departementssekreterare
Margareta Cronholm, avdelningschef, fr.o.m. 1993-12-01
Bo Nilsson, byrådirektör, fr.o.m. 1995-02-01
Marika Romanus, fil.stud., fr.o.m. 1994-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:24 Kulturpolitikens inriktning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman